728 x 90

رخداد ـ زمین سوخته بورس و خشم غارت‌شدگان!

جلادی که دیروز در نمایش انتخابات وعدهٔ حل گرانی و بورس می‌داد امروز کسری بودجه اش را از نان و بورس و سرمایه مردم جبران می‌کند

آخوند رئیسی ـ‌خرداد۱۴۰۰

دولت بورس را به‌عنوان قلکی برای خودش قرار نخواهد داد که بخواهد کسر بودجه خودش‌ رو از بورس تأمین کنه

تجمع اعتراضی مالباختگان بورس ـ ۳۰دی۱۴۰۰:

مرگ بر این دولت مردم فریب

مرگ بر این دولت مردم فریب

دنیای اقتصاد ـ ۵بهمن:

دست‌اندازی دولت بر دارایی مردم و دخالت ناپایان آن بر سازوکار بازارها بار دیگر در بودجه خودنمایی کرده و بورس قربانی اصلی کسری بودجه دولت می‌باشد

آخوند رئیسی ـ‌خرداد۱۴۰۰

ما اعتماد را به مردم در مورد بازار سرمایه باز خواهیم گرداند با اقداماتی

خشم و عصبانیت مالباختگان و تهاجم به سمت کارگزاران بورس

 

مجری تلویزیون حکومتی: مردم دارن میگن و تکرار می‌کنند میگن آقا موقع انتخابات خیلی از آقایونی که کاندیدا شدن طرح‌های سه روزه و یه هفته‌یی و سه ماهه و یه ماهه و اینا داشتن و می‌گفتن ما بورس را درست می‌کنیم. شما رفتین از اینا بپرسین که طرحشون چی بوده؟

دنیای اقتصاد ـ ۴بهمن:

بورس به «سرزمین سوخته‌» ای تبدیل شده که شاید مدت‌ها امکان برداشت محصول از آن غیرممکن باشد؛ آن هم در زمانی که اعتماد عمومی نسبت به آن و متولیان آن از بین رفته است

مهدی از سرباز:

خامنه‌ای دجال به‌زودی توسط ما معلمان و کارگران، والدین، سهامداران بورس و کشاورزان دادگاهی خواهد شد. خامنه‌ای ننگ به نیرنگ تون خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو

در آتش خشم غارت‌شدگان و گرسنگان، نظام مردم فریب، روزبه‌روز به پایانش نزدیک می‌شود

تجمع اعتراضی مالباختگان بورس

نصر من الله و فتح‌ قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/044ce776-3f12-4613-a598-74e6e08438ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات