728 x 90

رخداد ـ فریادهای آتشین در آستانهٔ بازگشایی مدارس

تلاش برای بازگشایی مدارس در شرایطی است که کرونا بیداد می‌کند و معلمان در تنگنای معیشت و سلامت وارد بیستمین روز تحصن شبانه و اعتراض می‌شوند.

 

۲۹شهریور۱۴۰۰ ـ هجدهمین روز اعتراض معلمان کارنامه سبز:

ما منتظر حقمون هستیم هیچ جا نمیریم همین جا هستیم ـ ما منتظر حقمون هستیم هیچ جا نمیریم همین جا هستیم.

 

تجمع اعتراضی معلمان:

حمایت از مافیا حمایت از ظالم است - حمایت از مافیا حمایت از ظالم است.

مافیا همان جانیانی هستند که واکسن را ممنوع کردند، مدارس را گشودند و معلم و دانش‌آموز و نظام پرورش را نابود کردند.

تجمع اعتراضی معلمان:

معلم داد بزن حقتو فریاد بزن ـ معلم داد بزن حقتو فریاد بزن.

 

آفتاب یزد ـ ۲۹شهریور:

به دانش‌آموزانی فکر کنید که هم کلاسیشان برای نداشتن یک گوشی همراه خودکشی کرده است و معلمش برای ۵میلیون تومان خود را حلق‌آویز کرده!

با خودکشی دانش‌آموز و معلم، این آموزش و پرورش کشور است که در حال خودکشی است!

 

احمد از شیراز ـ ۲۶شهریور۱۴۰۰:

آخه معلمی که به فکر نون شبش هست کجا میتونه با ۲۰تا دانش‌آموز را تربیت و آموزش بده تا این رژیم ولایت فقیه هست وضع روزبه‌روز بدتر میشه اگه می‌خواهیم کشوری آزاد و آباد داشته باشیم راهی جز سرنگون کردن نداریم این هم نمیشه مگر این‌که از مقاومت ایران حمایت کنیم.

 

روزنامه آرمان ضمن اعتراف به بازگشایی مدارس در وحشت از آتش قیام نوشت:

هر چه مدرسه‌ها از دانش‌آموزان و افراد در سن تعلیم خالی‌تر شود، از آن طرف باید به سمت افزایش سازوکارهای فضای انتظامی برویم.

 

تجمع اعتراضی معلمان ـ ۲۸شهریور:

کیست مرا یاری کند برای ما کاری کند ـ کیست مرا یاری کند برای ما کاری کند

هیهات منا‌الذله - هیهات منا‌الذله - هیهات منا‌الذله

این است معنای کرونای ولایت که هم غارت می‌کند، هم می‌گیرد و هم قتل‌عام می‌کند.

تجمع اعتراضی معلمان شیراز ـ ۲۷شهریور:

معلم زندانی آزاد باید گردد ـ معلم زندانی آزاد باید گردد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات