728 x 90

رخداد ـ معلمان جوان قربانی ظالمان

بعد از خیزش بازنشستگان و خروش غارت‌شدگان و پرستاران، حالا فریاد معلمان!

یک هم‌وطن معلم در تجمع معلمان هشتگرد کرج:

تیغ در دست به امید تقاص آمده‌ام

کوفیان جان علی بهر قصاص آمده‌ام

بار دیگر معلمان جوان؛ قربانیان جدید نظام فاسد آخوندی با تجمع اعتراضی در مقابل مجلس آخوندی فریاد برآوردند:

تجمع معلمان جوان مقابل مجلس آخوندی:

معلمان جوان قربانی مسئولان - معلمان جوان قربانی مسئولان

تلویزیون خامنه‌ای در واکنش به خیزش معلمان، سراسیمه از بسته شدن پرونده استخدام معلم‌های غیررسمی گفت:

پرونده استخدام همه معلمهای غیررسمی بعد از ۲۰سال بسته می‌شود. معاون وزیر آموزش و پرورش گفته بخشنامه استخدام این ۳۰هزار معلم تا دو روز آینده به مراکز استانها ابلاغ می‌شود

تجمع معلمان جوان مقابل مجلس آخوندی:

یک معلم: تحول از نظر شما یعنی افزایش حقوق تعداد اندکی از معلمان و در فقر نگه‌داشتن اکثریت آنان؟

هر روز ما اعتراض بابت یک چندرغاز این بود سهم معلم؟ - هر روز ما اعتراض بابت یک چندرغاز این بود سهم معلم؟

روزنامه شرق ـ ۸اردیبهشت۱۴۰۰

«مصلحت» و «ضرورت» اسم رمزهای «سیاست»اند که بر‌خلاف وعده شما شیره اقتصاد، کسب و کار و زندگی مردم را کشیدند و وضعیت امروز ثمره این راه است

یک هم‌وطن معلم: خواستم یک ننگ بفرستم به وزیر و رئیس‌جمهور و حاکمیت که چرا این‌قدر ما معلمان را تحقیر می‌کنید. کارت هدیه صدهزار تومنی یعنی دو تا پفک برای بچه من نمیشه یعنی این‌قدر معلمان را تحقیر می‌کنید ننگ بر شما باد

دور باد ذلت تسلیم و سکوت بر معلمان و آموزگاران نسلی که تن به ستم و سرکوب و استثمار نمی‌دهند

شعار معلمان هشتگرد کرج:

هیهات منا‌الذله، هیهات منا‌الذله، هیهات منا‌الذله، هیهات منا‌الذله،

تجمع معلمان جوان مقابل مجلس آخوندی:

شعار هر معلم مرگ بر استثمار - شعار هر معلم مرگ بر استثمار