728 x 90

رخداد ـ فریاد گرسنگان؛ آتشی بر کاخ ظالمان

باز هم فریاد گرسنگان از ظلم و ستم کارگزاران خامنه‌ای و شعار این همه بی‌عدالتی از نای بازنشستگان

 

شعار: ظلم و ستم کافیه سفرهٔ ما خالیه

 

یک شهروند: سوم اسفند۱۳۹۹ خوزستان اهواز مقابل اداره کل تأمین اجتماعی

شعار: یا حجت بن الحسن ریشهٔ ظلم‌ رو بکن

این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی - این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

 

باز هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای میهن برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند

بازنشستگان دوباره تأکید کردند که تا دریافت مطالباتشان از پای نمی‌نشینند

 

تجمع بازنشستگان در رشت ـسوم اسفند۹۹:

تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم - تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

 

مجتبی یوسفی در مجلس آخوندی ـ ۳اسفند۹۹:

بازنشستگان تأمین اجتماعی و امثالهم آنجا حواسمان باشد که فقط نرویم در بعضی از وزارتخانه‌ها برای بعضی از افراد که صدای آنها شنیده می‌شود حقوق ۴۰میلیون تومانی و ۵۰میلیون تومانی و متأسفانه ما در مجلس هم بر معافیت مالیاتی آنها صحه می‌گذاریم

 

تجمع بازنشستگان در تهران ـ سوم اسفند۹۹

فریاد فریاد از این همه بیداد - فریاد فریاد از این همه بیداد

در همین روز یک عضو مجلس آخوندی در وحشت از خشم کارگران از جان گذشته هپکو که کفن پوش فریادشان را به کاخ ظالمان رساندند گفت:

محمدحسن اصفری در مجلس آخوندی ـ سوم اسفند۹۹

همین امروز کارگران کارخانه هپکو به‌خاطر این‌که شب عید هستش دو ماه هست که حقوق آنها را نداده‌اند تجمع کردند با کفن آمدند روی ریل راه‌آهن

چرا بایستی به شب عید رسیده دو ماه حقوق کارگران کارخانه هپکو داده نشود سه بار سران قوا آمدند در کارخانه هپکو قول دادند وعده دادند وعید دادند

 

تجمع بازنشستگان در ساری ـ سوم اسفند۹۹

وعده وعید کافیه سفره ما خالیه - وعده وعید کافیه سفره ما خالیه

این شعله‌ای از آتش میلیونها گرسنه بر کاخ ظالمان است. آتشی که هرگز خاموش نمی‌شود