728 x 90

رخداد – قربانگاه کرونا؛ آیا عمدی در کار بود؟

کرونا چگونه اوج گرفت؟

آیا عمدی در کار بود؟

روحانی – ۷فروردین ۹۹:

ما حدود ۲۰هزار تخت بیمارستانی خالی در اختیار داریم.

دکتر رمضانی تلویزیون رژیم – ۱۲مهر ۹۹:

واقعا در راهروها داریم مریض را می‌بینیم و نگه می داریم تا بالاخره ترخیص بشه یک نفر تا جای انرا به فرد دیگه‌ای بدهیم

تلویزیون رژیم ـ ۱۵مهر:

عضو ستاد ملی کرونا گفت شاهد بدترین روزهای کرونا در پایتخت هستیم. دکتر مردانی از عادی‌انگاری کرونا انتقاد کرد

تیتر: چه کسی عادی‌انگاری کرد؟

خامنه‌ای:

یه مسأله گذراست یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد

روحانی:

این ویروس به گونه‌ایست که ۸۰درصد مردم این ویروس رو می‌گیرن و تمام میشه و نمی‌فهمن

با همین جمله مدارس و بازار و متروها فعال شدند و کار به شرایط جنگی و بیمارستان صحرایی کشید

تلویزیون رژیم ـ دکتر مردانی ۱۵مهر:

ما دیگه باید بریم بیمارستانهای صحرایی بزنیم بریم تو پارکینگ بیمارستانها تخت بزنیم

یک مادر:

اگه بچهٔ من بره مدرسه خدای نکرده کرونا بگیره آقای روحانی جواب میده؟ وزیر آموزش و پرورش جواب میده؟ من برای بچه‌ام زحمت کشیدم.

یک مادر:

ما بچه‌هامون رو والله از سر راه نیاوردیمشون

یک مادر:

آیا آقازاده‌های خودشون میرن؟ نه!

چرا بازگشایی؟

علت چیست؟

آخوند روحانی:

این‌که ما بگیم فعالیت تعطیل. روز بعد هم مردم از بهم‌ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن.

دکتر رمضانی ـ تلویزیون رژیم ۱۲مهر ۹۹:

تا آذر به ۹۰۰نفر هم می‌رسد

مریم رجوی ـ کنفرانس سیاست در قبال ایران . . ـ ۲۸شهریور:

باور‌کردنش مشکل است که خامنه‌ای و روحانی عمداً مردم ایران را به قربانگاه کرونا می‌فرستند. اما استراتژی آنها کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است.