728 x 90

رخداد ـ وحشت روحانی از پیامدهای قطعنامه آژانس و هراس از افشاگری ۱۸ساله

بعد از قطعنامه شورای حکام آژانس و گزارش وزارت‌خارجه، رسانه‌ها و مهره‌های خامنه‌ای دچار وحشت شدند.
آخوند روحانی ۴تیر ۹۹: «قشار می‌آورند به آژانس که برود یک موضوعی که مربوط به ۲۰سال پیش هست ۱۸سال پیش هست یک جزیی برو این را نظارت کن».
وزارت‌خارجه آمریکا ۳تیر ۹۹: «گروه اپوزیسیون ایرانی در سال ۲۰۰۲ تأسیسات اتمی مخفی در نظنز و اراک را به‌طور علنی افشا کرد و پس از آن، آژانس پرونده رژیم ایران را به ‌شورای امنیت ملل ‌متحد ارجاع کرد».
تأکید بر نقش مجاهدین از ۱۸سال قبل بر وحشت نظام افزود.
آخوند روحانی ۴تیر ۹۹: «این را وادار کردند که برود دنبال نبش قبر».
چرا نبش قبر؟ چون بحث PMD و ابعاد محتمل نظامی در برنامه اتمی که توسط اوباما دفن شد، حالا از قبر مماشات بیرون آمده.
آخوند روحانی ۴تیر ۹۹: «دارند گول می‌زنند آژانس را از مسیر خودش منحرف می‌کنند».
روزنامه حکومتی رسالت ۴تیر ۹۹: ««صحنه را به‌گونه‌یی طراحی کرده‌اند که نظام بین‌الملل ناچار شود میان دو گزینه «بازگشت همه تحریم‌های ایران با استناد به‌مکانیسم ماشه» یا «تمدید تحریم تسلیحاتی» دست به‌ انتخاب بزند».
در همین وحشت، به‌رغم ادعای خروج از NPT روحانی ۴تیر ۹۹ گفت: «ایران هم‌چنان آماده است نظارت‌های قانونی آژانس را بپذیرد».
جهان صنعت ۵تیر ۹۹: «فشار بین‌المللی کار را به جایی رسانده که حتی اگر دلواپسان داخلی یکه‌تاز باشند هم راهی غیر از پذیرش همکاری با آژانس ندارد. اظهارات یکی به نعل و یکی به میخ آقای رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت شاهد این مدعاست».
آخوند روحانی ۴تیر ۹۹: «همیشه با آژانس همکاری کردیم».
هراس شدید رژیم از پیامدهای قطعنامه آژانس در شرایطی است که خامنه‌ای و نظامش در بحرانهای لاعلاج و باتلاق سرنگونی با فعالیت‌های جوانان و کانون‌های شورشی به‌سوی جایگاه تاریخی‌شان در حرکتند.