728 x 90

رخداد ـ پاسخ زندگی در صف

بعد از چهل سال گرسنگی و آوارگی تو صفهای طویل مرغ و گاز و روغن و نون، از این خیابون به اون خیابون، آخوند شیاد گفت:

آخوند روحانی ـ ۱۷دی ۹۹

اما در عین‌حال مردم صف نبستند مردم برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند هرجا می‌رفتند کالا بود در اختیار مردم بود

 

یک شهروند: صف روغن ۱۴دی ۹۹ خرمشهر مسئولان بی‌عرضه به داد این مردم برسید

یک خانم شهروند: از ساعت ۹اومدیم هنوز نوبت گاز نرسیده باز میریم تو نونوایی نونوایی نون نداره ما چیکار کنیم؟ تکلیف ما چیه اینجا؟ واقعاً شرم‌آوره.

 

یکی دیگه از هنرهای روحانی زجرکش کردن مردم با گرونی یواشکی کالاهاست

آخوند روحانی ـ ۱۷دی ۹۹

تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند اصلاً نفهمیدند

 

یک رسانه حکومتی ضمن اشاره به فساد سیستماتیک در بالای نظام نوشت:

صفی از رانت‌خواران را پدیدار کرد و آنها اکنون با این ثروت بادآورده به شهروندان پوزخند می‌زنند.

می‌گویند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها را جوری قطع کردیم که بعضی‌ها متوجه نشده‌اند. این بعضی‌ها کیستند؟

 

روحانی: مردم صف نبستن. مردم برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابون به اون خیابون نرفتن

 

یک شهروند: امروز هم برگشتی می‌گی مردم تو صف هیچ چیزی نبودن و ما مدیریت کردیم آره بیا! راست میگه من تو صف نرفتم چون پول ندارم خرید بکنم. فقط در آخر می‌تونم اینو بگم کاری کردی که منی که کاری با سیاست نداشتم در کمتر از یک سال حاضر به سرنگونی شما و حکومتت شدم پس مطمئن باش خیلیها مثل من هستند.

 

این پیام آتش بر کاخ ظالمان است. صدای ارتش گرسنگان و صفی بلند از شورشگرانی که پیروزی می‌سازند.