728 x 90

رخداد ـ پرتوی از پیام ۳۰خرداد در کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران

روز شنبه کنفرانس بین‌المللی اینترنتی به‌مناسب ۳۰خرداد با حضور خانم مریم رجوی و شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی و مدافعان حقوق‌بشر از اشرف ۳ با ۲۰۰۰نقطه در جهان برگزار گردید.

خانم مریم رجوی ضمن برشمردن اهمیت این روز تاریخی گفتند: «در تاریخ معاصر ایران، هیچ واقعه‌ای به‌اندازه ۳۰خرداد، مرزهای عمیق میان جبهه آزادی و استبداد را بارز نکرده است و هیچ سرفصلی به این اندازه مایه تکامل جامعه ایران در جهت آزادی و عدالت نشده است».

موضوع برابری زن و مرد و نفی نگرش مردسالار به‌عنوان یکی از عوامل مهم تکامل جنبش انقلابی در بسیاری از سخنرانی‌ها برجسته بود.

اینگرید بتانکور، سناتور سابق و کاندیدای ریاست‌جمهوری کلمبیا: «سازمان مجاهدین تنها سازمانی است در جهان که به‌طور کامل برابری جنسی را برقرار کرده است تصویر کنید در برابر زن‌ستیزترین رژیم یک زن قرار دارد».

ریتا زوسموت، سخنگوی سابق پارلمان آلمان و وزیر سابق: «برابری بین زن و مرد مهمترین سرمایه شما برای آزادی پایدار و دموکراسی در ایران و سراسر جهان است».

راما یاد، وزیر سابق حقوق بشر و معاون حزب رادیکال فرانسه: «سازمان مجاهدین زنان رو در قلب فعالیت‌های خودش قرار میده چون میدونه زنان چه چیزی‌ رو برای ایران به ارمغان آوردن».

معصومه ملک محمدی، از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران: «ما ایدئولوژی خمینی را در کانون اصلی‌اش یعنی زن‌ستیزی شکست دادیم که توانستیم برابری زن و مرد را به‌طور حقیقی برقرار کنیم».

مریم رجوی: «خوشا به تربیت نسلی از زنان و مردان از خود گذشته و وارسته که در خط مقدم نبرد ایستادگی می‌کنند و خوشا خلق ارزش‌های مبارزاتی و فضیلت‌های انسانی. ارزش‌هایی هم‌چون فداکاری، صداقت، برابری، بردباری، نفی جنسیت‌زدگی و فردیت خودپرستانه، برابری زن و مرد، انتخاب آزادانه و اجتناب از کرسی‌خواهی و قدرت‌طلبی».