728 x 90

زنان جای خود را در قیام پیدا کرده‌اند

زنان در قیام آبان۹۸
زنان در قیام آبان۹۸

آیا زنان ایران در زیر حاکمیت ولایت فقیه محکوم به تحقیر و توهین شدن و غارت شدن حقوقشان هستند؟

در پاسخ، می‌توانیم خیلی در مورد حضور زنان در نیم قرن اخیر در پهنهٔ اجتماع صحبت کنیم اما از این میان اگر تنها به یک صحنه نگاه کنیم پاسخ روشنی می‌گیریم. و آن، حضور فعال زنان در قیامهای دهه‌ٔ اخیر است. به‌طور مشخص در قیام آبان گذشته که بیشترین آتشباری مردم ایران علیه یک حاکمیت انجام شد. ببینیم زنان چه نقشی داشتند؟

مهمترین منبع ما اعترافات خود حکومت است. برای نمونه:

روزنامه حکومتی مشرق ۲۹آبان۱۳۹۸ نوشت: «در شرارتهای اخیر میدان داری زنان چشمگیر بوده و در صحنه‌های مختلف نقش ویژه‌یی در واداشتن مردم به اعمال ساختارشکنانه دارند».

دومین شاخص، تعداد زنان شهید قیام است که بی‌سابقه است. چنان که بارها در خبرها اعلام شده در قیام آبان حداقل۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن کشته، ۴۰۰۰تن مجروح و ۱۲۰۰۰تن بازداشت شدند.

شاخص دیگر تعداد زنان اسیر شده و پایداریشان در زندانهاست که آن هم بسیار زیاد است.

اما مهمترین ویژگی این دور از قیامهای مردم وجود دختران و زنان جلودار در تظاهراتها بود که جوانان و مردم هم از آنها حرف شنوی داشتند. باز هم برای نمونه: خبرگزاری حکومتی فارس ۲۹ آبان ۹۸ گزارش داد: «در نقاط متعدد به‌ویژه حومه تهران، زنان ظاهراً ۳۰ تا ۳۵‌سال، نقش ویژه‌یی در لیدری اغتشاشات به عهده دارند… این زنان متحدالپوشش، هر یک وظیفه‌ای جداگانه دارند؛ یکی از شورش‌ها فیلم می‌گیرد، دیگری جلوی خودروها را می‌گیرد و دیگری با تحریک مردم، آنها را به پیوستن به صف اغتشاش‌ها مجاب می‌کند».

فرماندهی زنان در قیامها می‌تواند نشانه‌ای باشد از نفوذ پرتوهای آرمانی مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران در مناسبات مردم ایران. زیرا مجاهدین چند دهه است که پذیرش فرماندهی زنان توسط مردان را در مناسباتشان جاری کرده‌اند.

بنابراین به‌طور فشرده می‌توان در جمع‌بندی نقش زنان گفت: خود زنان ایران هم دریافته‌اند که در مقابل این رژیم که در ماهیت زن‌ستیز است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند از این ماهیت فاصله بگیرد، خود زنان باید به صحنه بیایند. و در همه‌ٔ امور جامعه در گرفتن حق خودشان شرکت کنند. پس امروزه مبارزه برای حقوق زنان از مبارزه برای سرنگونی این رژیم جدا نیست و می‌بینیم که زنان سالهاست این درک را به‌عمل تبدیل کرده‌اند . و ما به‌طور خاص در فعالیت‌های مبارزاتی‌شان هم می‌بینیم که زنان در کانون‌های شورشی شمارشان بیشتر و بیشتر می‌شود و هر چه پیش می‌رویم این حرکت در مسیر مبارزه با رژیم آخوندی هم گسترده‌تر و هم پرشتاب‌تر می‌شود.