728 x 90

سردرگمی ولی فقیه در نگاه به شرق یا نگاه به غرب

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع

علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ راه حل برون رفت رژیم از محاصره بحرانها و بالاخص بن بست برجام پس از خروج آمریکا از این موافقت‌نامه  را در «نگاه به شرق» معرفی کرد.

ولایتی در جمع ایادی باند خامنهای ابتدا برجام را خفت بار تر از «گلستان و ترکمنچای» توصیف کرد و سپس در مورد این که   باید  UF۶راه اندازی شود ، در روند به‌کارگیری «موتورهای نیرومند هسته ای و تولید ایزوتوپهای پایدار» تسریع شود و  استفاده از «الیاف کربن» و «پژوهش درباره   IR۶ و IR۸» پیگیری شود لاف و گزاف کرد.   مشاور خامنه‌ای آنگاه «سیاست  نگاه دولت روحانی به غرب»   را زیرضرب گرفت و « نگاه به شرق» را « از راه های خلاصی از شراروپا» دانست وگفت: «در این زمینه برخی غربگراها و غربزده ها و جاهلین متاسفانه بسیار مقاومت می کنند؛ برخی می‌گویند روسیه در گذشته نقض عهد کرده است که باید به آنها گفت (مگر)‌طرف اروپایی همواره هر چه خواسته‌ایم در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم کرده است؟ هر کشوری براساس منافع ملی خودش کار می‌کند. اما ما و روسیه و چین در جاهای مختلفی منافع ملی مان با یکدیگر همخوانی دارد و می توانیم با هم کار کنیم».(خبرگزاری فارس ۹ خرداد ۹۷ )                                                           

این حرف‌های ولایتی موج تازه‌ای از تک و پاتک دو باند بر سر برجام را برانگیخت.     

 

جنگ باندهای رژیم بر سر نگاه به شرق                                                                                                       

حامیان دولت روحانی ولایتی  را مباشر و نه مشاور خامنه ای توصیف می‌کنند  و او را  دکتر اطفالی می‌خوانند که خود را قاطی سیاست کرده است.  ایادی روحانی تجویز  ولایتی به «نگاه به شرق» را  ناشی از دلبستگی او به روسیه دانسته و آن را با وابستگی رهبری حزب توده به شوری  مقایسه می کنند. (که البته چون دیگر در روسیه نظام شوروی بر سر کار نیست بهتر بود این تشبیه،  با  وابستگی مقامات دولت قاجار به روسیه تزاری صورت می گرفت تا موضوع بهتر برای مخاطب تداعی شود).                              

 برخی هم در پوشش حمله به ولایتی حرفهای او را بازتاب مواضع خامنه‌ای دانستند.     

 این دعوا در واقع بیان دست و پا زدنهای بی حاصل یک رژیم رو به سقوط است که  در وانفسای احتضار،  باندهای درون آن هر روز یک نسخه برای  یکی از دردهای بی درمان این بیمار می‌نویسند بی آن که هیچکدام از روی کاغذ فراتر رود.

روزنامه حکومتی جمهوری با این طعنه به ولایتی که  «حرف توده ای ها را تکرار می‌کنید، آقای دکتر اطفال!» اورا مورد تهاجم می دهد  که چرا گفته است نظام نگاه به شرق و روسیه داشته باشد.  جمهوری می‌افزاید: «این طبیب بزرگوار، نخبگان و علمای مستقل و آگاه ما که قائل به عدم اعتماد به روسیه و طرفدار رابطه مساوی با شرق و غرب هستند، را موردلطف قرارد داده و جاهل و غرب زده نامیدند». (جمهوری اسلامی ۱۲ خرداد ۹۷)

حسام الدین آشنا مشاورآخوند حسن روحانی نیز او را زیر رگباری از نیش وکنایه گرفت که چیزی حالیش نیست و «مباشر وگوش به فرمان» است زیرا «تفاوت مشاور با مباشر در فرایند سخت تصمیم سازی مشخص می شود. مشاور فرد مستقلی است که نظر خود را به تصمیم گیر منتقل می کند. مباشر آلت فعل است نه صاحب رأی. او (ولایتی)... گوش به فرمانی است که آن چه را جانان پسندد، می پسندد و آنچه ارباب ازل گفت بگو، می‌گوید. حاکمان هم مشاور می خواهند و هم مباشر؛ فقط نباید جای این دو را عوض کنند». (سایت تابناک ۱۱ خرداد ۹۷)

 جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق رژیم  تشبیه برجام به ترکمنچای توسط ولایتی را توهین به رژیم  و برجام را «تصمیم مقامات بلند پایه نظام» می‌داند.                                                   

این مهره حامی دولت روحانی در رد اظهارات ولایتی توپ را به زمین او انداخت و  موضوع موافقت خامنه‌ای با برجام را مطرح کرد: «مقام معظم رهبری در جریان تمام نکات مهم این توافق قرار داشتند و بعد از تایید ایشان مذاکره کنندگان مجاز می شدند تفاهمات به دست آمده را نهایی کنند. یعنی به عبارت دیگر هیچ توافقی انجام نمی شد مگر اینکه رهبری در جریان ریز جزئیات آن باشند».(روزنامه ایران۱۲خرداد۹۷ )                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نقش ولایتی به عنوان «مشاور» و «مباشر» خامنه‌ای

نکته قالب توجه این است که ولایتی خودش شخصاً برجام را تأیید کرده است چرا که ولایتی اضافه براین که«مشاور اموربین الملل» خامنه‌ای است عضو هیات عالی نظارت بر برجام نیز هست. این همان هیأتی است که خامنه ای دستور تشکیل آن را داده بود تا بر اجرای برجام نظارت کند. اما اکنون که سربرجام درگل فرو رفته و بیش از پیش بحران ساز شده است؛ ولایتی لابد باز به فرموده «آقا» به «نگاه به شرق» آویخته است.                                                                               

این موضعگیری ولایتی و تک وپاتک‌های متقابل باندهای درونی رژیم بر سرآن، به‌طور واقع بیانگر فلاکت و درماندگی  حاکمیت آخوندی  و به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه آن، و تصمیم گیرنده  اصلی خوردن جام زهر برجام و تصمیم  گیرنده اصلی هر کلان سیاست دیگر نظام است.                                                        

خامنه‌ای در حالی که خودش با برجام موافقت کرده و درحالی که درشرایط کنونی نیز با مذاکره دولت روحانی با اروپا برسر برجام موافقت کرده است، مشاورش و عضو هیات عالی نظارت برجام را به صحنه می‌فرستد  تا هم برجام را حسابی نمد مالی کند، و هم  سیاست مذاکره جویی آخوند حس روحانی و دولتش برسر برجام   با اروپا  را سکه یک پول کند.                                                                                                                                   

واقعیت این است که این وضعیت از بن بستی ناشی می‌شود که هم در زمینه برجام و هم در زمینه سیاست خارجی تمامیت حاکمیت و درراس آن علی خامنه‌ای گرفتار آن شده‌اند.