728 x 90

سیگما - دیکتاتوری ولایت فقیه چگونه سرنگون می‌شود؟

دیکتاتوری ولایت فقیه چگونه سرنگون می‌شود؟

هر چقدر که وضعیت رژیم آخوندی بحرانی‌تر می‌شود، بحث چگونگی سرنگونی این رژیم هم بیشتر مطرح می‌شود. این روزها با انواع و اقسام تئوریها در رابطه با سرنگونی رژیم مواجهیم.

عده‌یی راه‌حل را در حملهٔ خارجی، عده‌یی تظاهرات میلیونی و عده‌یی هم می‌گویند رژیم فرو می‌پاشد.

حالا در این میانه، حرف مجاهدین چیست؟!‌

 • مجاهدین می‌گویند استراتژی ما استراتژی کانون‌های شورشی است.
 • کانون‌های شورشی به‌عنوان جرقه و آتشزنه قیام‌ها وارد کار می‌شوند. این نوک هرم قیام‌ها و معین عمل، سمت دهنده و راهنماست.
 • عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی، یکانهای ارتش آزادی پدید می‌آید.
 • اساسا برای وقوع هر فرایندی ما نیاز به دو پارامتر پایه‌یی داریم. یکی مبنا و یکی شرط.
 • مجاهدین معتقدند که در پهنه اجتماعی- سیاسی امروز ایران هم، کانون‌های شورشی همان شرط لازم هستند که می‌توانند قیام مردم ایران را به سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه بالغ کنند.
 • ما با جامعه‌ای در آستانه انفجار مواجهیم. جامعه‌ای که ماه‌هاست در تب و تاب قیام است.
 • جامعه‌ای که قیامهای شکوهمند دی ۹۶ و آبان و دی ۹۸ را تجربه کرده است.
 • از آن‌سو با رژیمی مواجهیم که سرمایه‌های این سرزمین را خرج اختناق می‌کند که مانع از شکل‌گیری تجمع‌های میلیونی می‌شود.
 • جریانهای انحرافی راه می‌اندازد تا مردم را ناامید کند.
 • درست در چنین شرایطی وجود یک شرط تعیین‌کننده ضروری می‌شود.
 • این همان پدیده‌ای است که مجاهدین به آن کانون‌های شورشی می‌گویند.
 • مردم و مقاومت ایران هم باید در برابر این سرکوب سازمان‌یافته رژیم،‌ از عنصر سازماندهی برخوردار باشند.

عنصر سازمان یافتگی ضربدر قیام‌ها و اعتراضات اجتماعی می‌دهد سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه.