728 x 90

سیگما - چرا خامنه‌ای واکسن نمی‌خرد؟

بیماری کرونا در کشور ما بیداد می‌کند و تاکنون نزدیک به ۲۰۰هزار نفر را به کام مرگ کشانده است.

رژیم از ابتدای شیوع کرونا هیچ کاری برای مردم نکرد، از کتمان کرونا شروع کرد و با همه چیز عادی می‌شود و سرماخوردگی است ادامه داد تا به افتضاح کرونایاب سلامی رسید.

در حالی که بسیاری از کشورها واکسن خریده و واکسیناسیون را شروع کردند، رژیم انواع ترفندها از قبیل تحریم، اف‌. ای‌. تی‌اف، نداشتن پول، نداشتن یخچال و... را بکار بست تا واکسن نخرد، اما این ترفندها دوامی نداشت، بالاخره خامنه‌ای خودش وارد شد و خرید واکسن را ممنوع کرد.

ترفندهای رژیم برای نخریدن واکسن:

خامنه‌ای: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه... اگر کارخانه فایزرشان می‌توانه واکسن درست کنه چرا به ما می‌خوان بدن خودشون مصرف کنن (۱۹دی۹۹).

خامنه‌ای همان است که در موضوع گران کردن بنزین گفت تخصص ندارم، پس در مورد واکسن با کدام تخصص دستور صادر می‌کند؟

خامنه‌ای می‌گوید به واکسن آمریکایی و انگلیسی اعتماد ندارد، اما مهره‌های رژیم از هاشمی‌شاهرودی، تا موسوی جزایری، از واعظ طبسی تا مهدوی‌کنی از آذری قمی تا بسیاری از سران و آقازاده‌ها برای درمان به اروپا رفتند، نوه خامنه‌ای را در انگلیس به دنیا آوردند، آیا آن زمان خامنه‌ای مشکل اعتماد نداشت؟

الان هم برخی مهره‌های رژیم برای توجیه حرف خامنه‌ای می‌گویند آمریکا می‌خواهد با واکسن جی.پی.اس در بدن ما نصب کند.

در زمان امیرکبیر هم قرار شد به مردم واکسن آبله بزنند، آخوند‌های مرتجع گفتند: می‌خواهند جن وارد خون ما بکنند.

حکم خامنه‌ای پایمال کردن حقوق‌بشر و حق حیات و به مثابهٔ قتل‌عام مردم ایران است.

واکسن معتبر جهانی حق مسلم مردم ایران است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4330489e-8415-439a-845a-18794d714072"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات