728 x 90

شرم‌آورترین شعارها در ایران

سفره خالی کارگران
سفره خالی کارگران

شرم‌آورترین تصاویر ایران، امروز، تصویر سفره‌های خالی کارگرانی‌ است که بیشترین رنج را می‌کشند اما سفره‌هایشان را بدون نان در خیابان پهن می‌کنند.

شرم‌آورترین شعارهای امروز ایران که عرق بر پیشانی هر انسانی می‌نشاند شعارهای کارگرانی است که خود بیشترین رنج را می‌کشند اما فریاد گرسنه‌ایم سرمی‌دهند که کارگر هفت‌تپه، گرسنه‌ایم، گرسنه.

 

و شرم‌انگیزترین نوشته‌ها و خطابه‌ها هم رو به حکومتگران توسط کارگران نوشته می‌شود:

شرم بزرگ ـ چهل ماهه که گوشت نخریده‌ام

کارگر محرومی که حقوقش یک‌پنجم خط فقر است و یک میلیون و ۱۴۰هزارتومان حقوقش را هم نمی‌دهند به آقای وزیر میلیاردر می‌گوید: خانه ما دیوار ندارد اما می‌توانی بیایی گاهی سربزن نترس. گرسنگی ما واگیر ندارد. آهای وزیر میلیاردر، ۴۰ماه است که گوشت نخریده‌ام.

اما آیا وزیران میلیاردر و مدیرانی که حقوقهای نجومی می‌گیرند و ثروتها و سرمایه‌های مردم و کارگران را می‌چاپند از این وضع کارگران شرم می‌کنند؟

یک تصویر اما هست که هموطنان خود خطاب به هموطنان خود می‌گویند: شرم نکن!

این سطرها به زبان کردی نوشته شده و در یک سوپر مارکت کردی است. اما هموطنی بر پارچه بزرگی نوشته است:

شرم بزرگ ـ گرسنگی و...

برادر محترم من

اگر پولی همراه نداری

شرم مکن و خانواده‌ات را گرسنه مگداز. بفرما! هر چه نیاز داری برای بچه‌هایت از طرف من بردار و ببر. چرا که رزق و روزی من و تو هم پیش خداست.

اما داستان این شرم بزرگ را که در سراسر ایران گسترده است، خشمی به پایان خواهد برد. خشمی که از سراسر ایران و از قلب کارگران و همه اقشار در قیام ایران و با هدایت مقاومت ایران بر خواهد خاست و همه سفره‌ها را پر از نعمت و همه چهره‌ها را پر از شادی خواهد کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات