728 x 90

شلیک دوباره موشک در مانور اقتدار خامنه‌ای

هنوز خون بیش از ۱۵۰۰شهید آبان که با گلوله پاسداران بر زمین ریخت خشک نشده بود که سپاه خامنه‌ای با موشک، آسمان را به خون ۱۷۶انسان بی‌گناه رنگین کرد و گفت خطای انسانی بود. خطای بعدی انتقال ویروس توسط هواپیمای ماهان‌ایر سپاه به ایران بود که تا امروز بیش از ۴۰هزار خانواده را داغدار کرده است.

و حالا یک خطای دیگر و کشتن نیروهای خودی در آب و باز هم داغ خانواده‌ها.

مزدوران دروغ‌پرداز خامنه‌ای که ناو را ناگهان به شناور سبک تبدیل کردند، در یک پنهان‌کاری دیگر منکر تلفات جانی شدند و اشکال را متوجه قربانیان در کنارک کردند. روزنامه اعتماد ۲۲اردیبهشت نوشت: «ناوچه کنارک مأمور انتقال هدف و تست موشک کروز بود اما به‌دلیل نداشتن فاصله کافی از هدف، مورد اصابت موشک شلیک شده از ناوچه جماران قرار گرفت».

اما آه خانواده‌های قربانیان زمانی بلند شد که آخوند شیاد روحانی روز ۲۴اردیبهشت به‌جای عذرخواهی وقیحانه گفت: «برای تفریح نرفتند در دریا برای امنیت رفتند در دریا... خالصانه رفتند در صحنه و مظلومانه به‌شهادت رسیدند».

روحانی نگفت اگر مظلوم بودند ظالم کیست و این‌بار کدام انگشت و اراده حیوانی ماشه را چکاند. اما آخرین نمکی که بر زخم بازماندگان پاشید جعل روایت بود.

آخوند روحانی: «رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما دارد... رزم در دریا و شهادت در دریا طبق روایت ما اجرش ۱۰برابر رزم در زمین هست».

مسعود رجوی: «تف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال و ضدبشر».