728 x 90

شکنجه و کشتار کارگران افغان در هریرود

هم‌زمان با روز جهانی کارگر ۵۷کارگر افغان توسط پاسداران جنایتکار خامنه‌ای به آب سپرده شدند.

به گواه نجات‌یافتگان، آنان پس از شکنجه، بین مرگ با گلوله و غرق شدن در آب یکی را باید انتخاب می‌کردند.

یکی از شاهدان: «ما را به‌زور در داخل آب پرتاب کردند و شلیک کردند و گفتند هر کس دنبال ما بیاید او را می‌کشیم. ما هم از ترس خود را داخل آب پرتاب کردیم. هفت یا هشت نفر زنده بیرون آمدند اما دیگران همه غرق شدند و جسد بعضی‌شان را پیدا کردیم».

به گزارش رویترز از میان ۵۷کارگر که توسط پاسداران به رودخانه انداخته شدند، تنها ۱۲نفر زنده ماندند.

شاهد دوم: «یک سرهنگ گفت برای چی وارد خاک ایران شده‌ای؟ گفتم از فقر و گرسنگی. گفت ساعت ۱ چنان گرسنگی به شما نشان بدهم که دیگر به عمرتان گرسنه نشوید سیر سیر شوید. من منظورش را نفهمیدم فکر نمی‌کردم قصد کشتن ما را دارد فکر می‌کردم می‌خواهد ما را کتک بزند. ساعت ۱ که شد همه ما را در رودخانه انداختند».

۵۷کارگر به امید لقمه نانی خانه را ترک کردند و امروز مادران در اندوه و داغشان خون می‌گریند.

مادر یکی از کشته‌شدگان: «پسر من را نامراد کردند. پسر من را با سلاح و باباتون کتک زدند. پسر من برای پیدا کردن روزی رفته بود».

فرماندار هرات ضمن اشاره به آثار شکنجه روی بدن قربانیان گفت: «مردم ما فقط چند اسم نیستند. یک روز حسابمان را تسویه خواهیم کرد».

سخنگوی مجاهدین خطاب به جوانان غیرتمند افغانستان گفت: «در پاسخ به قتل‌عام افغانهای بی‌پناه و بیگناه و ریختن آنها به رودخانه توسط رژیم آخوندها و پاسداران باید با مهره‌ها و سرکردگان و مزدوران این رژیم در داخل خاک افغانستان مقابله و جبران کرد. آنها باید کیفر ببینند».