728 x 90

ضرورت لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی

وزارت-اطلاعات
وزارت-اطلاعات

در لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران شاهد هستیم که دلایل اصلی این لیست‌گذاری، غیرمتعارف بودن هدف، کاربرد و فعالیت این اصلی‌ترین ارگان نظامی حاکمیت ولایت فقیه و ارتکاب جنایات ناشی از آن بوده است. هدف، کاربرد و فعالیت سپاه پاسداران هیچ ربطی به یک نیروی نظامی ملی و میهنی برای حفاظت از استقلال و جغرافیای کشور نداشته است.

طی دو هفته گذشته در مقاله‌های متعدد نشان داده شد که سپاه پاسداران اساساً برای شکار مخالفان حاکمیت و مبارزان آزادیخواه ایرانی و نیز صدور ترور و ارعاب به کشورهای دیگر برای حفظ نظام ولایت فقیه تأسیس شد. نشان داده شد که سپاه پاسداران بعد از جنگ ضدمیهنی خمینی با عراق، علاوه بر حفظ مأموریت سرکوبگری و کشتار و ترور، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی و چپاولگری در ایران و نیز از اصلی‌ترین بانیان و عاملان گسترش فقر و تخریب محیط‌زیست گشت.

به موازات این تحول مهم که هم‌سو با منافع ملی و تاریخی مردم ایران گشته است، اکنون لیست‌گذاری تروریستیِ وزارت اطلاعات آخوندی نیز ضرورت و فوریت می‌یابد.

اگر قرار باشد بر مبنای لیست‌گذاری تروریستی ـ که جنایت، ترور و ارعاب از دلایل آن است ـ ضرورت و فوریت تعیین شود، باید کلیهٴ ارگانهای وابسته به ولایت فقیه در این لیست گنجانده شوند؛ چرا که وظیفه و هدف اصلی و مأموریت آنها تبلیغ و ترویج سرکوب، جنایت، حذف مخالفان، گسترش ارعاب و نیز چپاول و غارتگری برای تأمین موارد فوق بوده و هنوز ادامه دارد. در رأس این ارگانها باید از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و رادیو و تلویزیون آخوندی نام برد که همواره به‌طور موازی امر سرکوب و ترویج کشتار، گسترش ارعاب و سانسور را پیش برده‌اند.

در این میان وزارت اطلاعات در کنار سپاه پاسدارن نظام آخوندی، یکی از اصلی‌ترین ارگانهای ترویج ارعاب، اقدام به کشتار و ترور و استیلای خفقان بر جامعهٔ ایران را داشته و دارد. این وزارت‌خانه که مردم ایران آن را «وزارت جهنمی» لقب داده‌اند، کلیهٴ فعالیت‌های داخل و خارج کشور خود را با همکاری تام و تمام سپاه پاسداران انجام داده و می‌دهد. این همکاری و انجام جنایات موازی حتی در«قانون تأسیس وزارت اطلاعات» نوشته شده است. در ماده پنجم این قانون آمده است: «سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را دارد و این وزارتخانه را کمک می‌کند».

وزارت اطلاعات نظام آخوندی یکی از بدنام‌ترین وزارت‌خانه‌ها نزد مردم ایران در داخل و خارج کشور است. تقریباً کمتر خانوادهٔ ایرانی را می‌توان سراغ گرفت که در ۳۵سال گذشته، آثار جنایات این وزارت‌خانه را بر روح و روان و زندگی و سرنوشت خود نداشته باشد.

وزارت اطلاعات نظام آخوندی دست بازداشتن در سرکوب و ایجاد خفقان را بر اساس فرمان و فتوای خمینی پیش برده و می‌برد که گفت «حفظ نظام، اوجب واجبات است» و «برای حفظ نظام اگر لازم باشد علیه همسایه‌ها جاسوسی کنید، مشروب بخورید، دامن تن کنید، دروغ بگویید».

خمینی با این فرمان و فتوا، افسارگسیخته‌ترین جنایت‌کاران را زیر لوای دین و حفظ فاشیسم دینی پرورش داد. از آن پس دیگر برای پاسدارن وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر جنایتی تحت عنوان حفظ نظام، توجیه شرعی و فقهی یافت و لباس دین بر آن پوشانده شد.

وزارت اطلاعات همواره در حرکتی موازی با سپاه پاسداران توانسته به هدف‌های سرکوب‌گرانه‌اش برسد. این دو شریک تمام جنایاتی هستند که در ایران و جهان مرتکب شده‌اند. در عداد این جنایات می‌توان از قتل‌های زنجیره‌یی دگراندیشان و نویسندگان در دههٔ ۷۰خورشیدی و بیش از ۴۵۶ترور خارج کشور از دههٔ ۶۰تا دههٔ ۹۰اشاره کرد.

وزارت اطلاعات آخوندی یکی از نهادهای بازجویی و شکنجه و ترور در همراهی با قوة قضاییه تحت‌امر خامنه‌ای بوده و می‌باشد. عناصر و بدنهٔ اصلی تشکیل دهندهٔ این وزارت‌خانه از میان بازجویان و شکنجه‌گران حرفه‌یی دههٔ ۶۰در زندانهای سراسر ایران برگزیده شده‌اند؛ از این رو در کار شکنجه، مرگ، کشتار، ترور، سانسور و خفقان، حرفه‌یی و فاقد مصونیت اخلاقی هستند.

ماشین مرگ جمهوری اسلامی آخوندی اساساً بر چرخ‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حرکت خود ادامه می‌دهد. لذا ضروری است هم‌چنان مقاومت ایران و خانم مریم رجوی بر آن تأکید کردند به موازات لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات این نظام نیز در این لیست قرار نام‌گذاری شود. تحقق این رویداد یکی از بهترین هدیه‌ها به خانواده‌های ایرانی می‌باشد که زندگی و هستی‌شان به‌دست این ماشین مرگ و خفقان از بین رفته و از هم پاشیده شده است.