728 x 90

عرصه سیمرغ

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست...
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست...

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

در سالروز کوروش بزرگ امر بر عقب‌ماندگان سلطنت مدفون، مشتبه شده که نوادگان کوروش هستند. همانهایی که با تمام دار و دسته‌هایشان در خدمت سازمانهای جلاد و خونریز امنیتی هستند و البته که برای آخوندها دم تکان داده و جیره می‌گیرند.

توهم این جماعت نه تنها برای خودشان دردسر و هزینه‌زا بوده بلکه صدمات زیادی نیز به مردم تحمیل کرده است. مردم آنها را نمی‌خواهند و آنها بارها علیه مردم کودتا کرده‌اند. حکومت محمد مصدق بدون شک حکومت بر دل‌های مردم بود و توانست صنعت نفت را ملی کند. مزد مصدق کودتا بود و در آن روزها ارتجاع سلطنتی پهلوی دست در دست آخوند مرتجعی چون کاشانی در کودتا علیه ایستادگی مشارکت کردند.

همین جماعت اکنون «گوهرافشانی» کرده و عبارت دیکته‌شده ارتجاع آخوندی را تکرار می‌کنند که چنان‌چه مردم مخیر باشند بین مجاهدین و ملاها قطعاً ملاها را انتخاب خواهند کرد.

امروز حکومت ایران به شعار «رضاشاه روحت شاد» نه تنها واکنشی ندارد حتی مروج آن هم می‌باشد و در سیرکی مضحک جنازه او را نمایان می‌کنند تا نمایشنامه "روحت شاد" تکمیل شود. مقاومت ایران بدون اعتنا به گزافه‌گویی و لجن‌پراکنی‌های عمله استبداد و وابستگی، راه سرخ شهدای مقاومت و کانونهای شورشی و اقشار بپاخاسته در داخل کشور را تا پیروزی نهایی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت دنبال می‌کند. مقاومت ایران با بیش از نیم قرن مبارزه با ارتجاع سلطنتی و آخوندی مفتخر است که برای دموکراسی و آزادی بها داده است و خون‌بهای هزاران شهید مقاومت راه سرخ مبارزه با دیکتاتوری را روشن کرده است و تا نفی کامل فاشیسم مذهبی به مبارزه ادامه خواهد داد.

ما زنده برآنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

 

از طرف جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور - آبان ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات