728 x 90

مسئولان نظام «با وقاحت اموال مردم و نظام را چپاول می‌کنند»

مسئولان نظام اموال مردم را چپاول می‌کنند
مسئولان نظام اموال مردم را چپاول می‌کنند

موضوع فساد و چپاول یکی از موضوعات اصلی است که این روزها در جریان جنگ باندی از طرف رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند به آن اعتراف می‌شود و باندها یکدیگر را به حرام‌خواری متهم می‌کنند.

ربودن گوی سبقت در فساد و حرام‌خواری در میان مهره‌ها و سردمداران آن به‌حدی است که به‌گفته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص نظام، مسئولان «از مسئولان در زمان شاه هم پرروتر هستند و با وقاحت اموال مردم و نظام را چپاول می‌کنند، بیشتر از مسئولان زمان شاه به بیت‌المال دست‌درازی و مال نامشروع کسب کرده‌اند». (انتخاب ۱۷اسفند ۹۶)

 آخوند فاضل میبدی از باند روحانی نیز به آغشته بودن سرتا پای حکومت آخوندی به فساد چنین اعتراف می‌کند: «متأسفانه فساد مالی و اداری همه جا را فراگرفته و صنف و گروه هم نمی‌شناسد. از سوی دیگر برخورد ما هم با این قبیل رفتارهای زشت، کم و ضعیف بوده و نتوانسته‌ایم به‌خوبی برخورد کنیم. به همین دلیل اکنون شاهد هر گونه فساد و رانت در میان همه احزاب و جریانها شاهد هستیم». (سایت حکومتی رویداد ۲۴- ۱۷اسفند ۹۶)

حمیدرضا ترقی از عناصر باند خامنه‌ای بر ضرورت نظارت مجلس بر فساد مسئولان تأکید می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «این‌که پس از گذشت چندین سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤلی، مالی را نامشروع به‌دست آورده یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسئولان نظارت و از فساد جلوگیری شود». (خبرگزاری حکومتی فارس ۱۵اسفند ۹۶)

رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم نیز اعتراف می‌کند که در حاکمیت آخوندی «مفاسد اقتصادی چندهزار میلیاردی رخ داده است».

وی به زندگی ‌اشرافی مسئولان آن اذعان می‌کند و در این رابطه نیز می‌گوید: «برخی مسئولان دولت در منازل چندصد میلیاردی در شمال تهران زندگی می‌کنند و دم از عدالت می‌زنند که این‌گونه نمی‌شود.

نزدیکان مسئولان رده‌اول کشور متهم به فساد هستند ولی با گذشت چند سال معلوم نیست وضعیت پرونده آنها به کجا رسیده و در همین شرایط یک فرد عادی در کشور که چک‌اش برگشت خورده شبانه دستگیر می‌شود و به زندان می‌افتد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۷اسفند ۹۶)

فساد نهادینه شده در نظام ولایت فقیه و برخورداری میلیاردی مسئولان آن از ثروت، در شرایطی است که اکثریت مردم زیر خط فقر هستند، روز‌به‌روز سفره مردم کوچکتر می‌شود و بیکاری در میان اقشار فقرزده بیداد می‌کند.

در زمینه مبارزه با فساد رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند حاکمیت، گفتار‌درمانی زیادی می‌کنند، اما انتظار مبارزه با فساد از حکومت پوسیده ولایت فقیه غیرواقعی است.

فساد آن‌چنان ریشه تنیده که علی خامنه‌ای در روز 19بهمن 96 در وحشت از مردمی که برای انقلابی دیگر به‌پاخواستند، ناگزیر شد به اژدهای هفت‌سر فساد در رژیم اعتراف کند:‌ «حرف مردم شکایت از فساد است، شکایت از تبعیض است؛ این حرف مردم است فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است؛ در افسانه‌ها، یک سر اژدهای هفت‌سر را که میزنی، با ۶سر دیگر حرکت می‌کند؛ فساد این‌جوری است». (سایت خامنه‌ای ۱۹بهمن ۹۶)

نهادینه شدن سرکوب و تبعیض سیاسی است که بستر فساد نهادینه‌شده و رانت‌خواری شده است. علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع هم که فساد را به اژدهای هفت‌سر تشبیه می‌کند خودش با ثروت افسانه‌یی و چپاول‌شده از اموال مردم محروم ایران سمبل تبعیض سیاسی و فساد اقتصادی است.

از آنجا که چاقو دسته خودش را نمی‌برد، بنابراین زمانی مبارزه با فساد امکانپذیر است که تمامیت حاکمیت فاسد آخوندی از صحنه آن حذف شود و حاکمیتی عادلانه و مردم‌سالار در حاکمیت قرار گیرد.