728 x 90

موقعیت حاکمیت و قیام در آستانه‌ ۱۶آذر

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

با نزدیک شدن قیام سراسری به روز ۱۶آذر و پتانسیل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای برگزاری روز دانشجو در بستر قیام، خبر از رقم خوردن مرحله‌ٔ جدید از هماوردی با حاکمیت آخوندی می‌دهد؛ به‌خصوص که فراخوان‌های گرامی‌داشت روز دانشجو از چند روز قبل در شبکه‌های مجازی علنی شد و هر روز بر اهمیت ۳روز ۱۴، ۱۵ و ۱۶آذر تأکید می‌شود و اعلام حمایت‌ها نیز گسترش می‌یابد.

 

این فراخوان‌ها که همگی پیرامون روز ۱۶آذر اعلام شده‌اند، از این اهمیت برخوردارند که اکنون دانشگاه و دانشجو، یکی از کانون‌های مهم و پیشگام قیام سراسری هستند. به‌طور اخص، دانشگاهی که با عبور از کودتای ضدفرهنگی، با عبور از پروژه‌ٔ اصلاح‌طلبی دروغین ــ که خود، شعار استراتژیک «تمومه ماجرا» را علیه آن سرداد ــ و با عبور از تمام ترفندها و سرکوب‌گری‌های حکومتی، اکنون چشمان ایرانی در قیام و انقلاب را به خود دارد.

 

بنابراین فراخوان‌ها برای استمرار قیام با گرامی‌داشت هر چه پرشکوه‌تر روز ۱۶آذر و «آری» گفتن ایرانیان در داخل و خارج کشور به این فراخوان، بار دیگر عرصه‌یی از هماوردی میان آزادی و استبداد در بستر قیامی به قدمت نزدیک به ۳ماه خواهد بود.

 

از هم‌اکنون پیداست که اتحاد دانشگاه‌های سراسر کشور و همبستگی دانشجویان سراسر ایران، کانون پاسخ‌دهنده و ثقل سامان‌دهنده به فراخوان‌ها برای گرامی‌داشت روز ۱۶آذر است. از این‌رو پاسخ به این فراخوان‌ها، رقم خوردن مرحله‌یی دیگر از جنبش دانشجویی نیز می‌باشد. جنبشی که ریشه در هویت ملی و تاریخی ایران دارد و شاخسارانش در جامعهٔ ما و در تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی با حاکمیت هر دوره‌یی، پیشینه‌یی درخشان داشته است.

جنبشی که دهه‌هاست واژه‌ٔ «دانشجو» در آن، همواره مترادف نگاهبان آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزه برای تحقق آنها بوده است.

جنبشی که اصلی‌ترین موضوع کالبدشکافی‌اش همواره پاسخ به چراییِ سلطه‌ٔ دیکتاتوری و ارتجاع و علت عقب‌ماندگی ایران است.

 

از این‌رو جنبش دانشجویی در ایران همواره مترصد دفاع از حقوق حقه‌ٔ مردم و حسابرسی این حقوق از حکومت‌ها بوده است.

چنین وظایف و مسؤلیت‌های انسانی، تاریخی، اجتماعی و تخصصی، هم‌اینک با قیام سراسری مردم ایران پیوند خورده و بر هدف و رسالت این قیام انطباق یافته است.

 

بر چنین زمینه‌یی از پتانسیل بالفعل و بالقوه‌ٔ پیوند قیام جاری با گرامی‌داشت روز ۱۶آذر است که اتاق فکر و فرمان نظام آخوندی در وحشت از آن، در یک اطلاعیه از جانب شورای امنیت وزارت کشور اقدام به تعیین ضوابط و حدود «تجمعات اعتراضی» نموده است. در بخش اصلیِ این اطلاعیه، وحشت از فراگیریِ پاسخ به فراخوا‌ها، با لحن تهدیدآمیز بیان شده و آمده است: «از این به بعد با هر تجمع اعتراضیِ غیرقانونی، برخورد می‌کنیم»!

 

وزارت کشور دولت گماشته‌ٔ خامنه‌ای در حالی این تهدیدات را انشاء می‌کند که به‌دستور رئیس و ولی‌فقیهش تاکنون بیش از ۳۰هزار قیام‌آفرین، زندانی شده و بالای ۶۰۰نفرشان به‌قتل رسیده‌اند ولی قیام با گذشتن از ۸۰روز استمرار، هنوز سر بازایستادن ندارد. خامنه‌ای ۴بار در این مدت تلاش کرد قیام را بخواباند و فرمانده سپاهش هم یک هفته در میان عربده‌های تهدیدآمیز کشید، اما هم پس از حرف‌های خامنه‌ای و هم بعد از سیرک‌های مسخره‌ٔ فرمانده سپاه، قیام بیشتر اوج گرفت. شورای امنیت وزارت کشور نظام آخوندی از درک این واقعیت عاجز است که هر هفته‌یی که از قیام گذشته است، ریشه‌های اجتماعی و مردمی‌اش عمیق‌تر و گسترده‌تر شدند و مردم در آستانه‌ٔ ماه چهارم قیام، با این همه قیمت سنگینی که داده‌اند، هنوز فراخوان به استمرار هماوردی به نظام در ۱۴ و ۱۵ و ۱۶آذر می‌دهند.

 

در ورای هر سخنرانی و اطلاعیه و تهدیدی از جانب کارگزاران نظام ملایان، آنچه که تثبیت شده است، بازگشت‌ناپذیری شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به ماقبل ۲۵شهریور ۱۴۰۱ و نیز شتاب گرفتن مطالبه‌ٔ سرنگونی در هر فرازی از قیام که پیش آید و رقم بخورد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c8d4d858-23ca-462e-8a48-4bd596eea720"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات