728 x 90

ندای بهمن: موج در موج از اروپا تا آمریکا

خروش هموطنان خارج کشور
خروش هموطنان خارج کشور

منادیان گستردگی و اعتبار مقاومت

هزاران ایرانی در تکاپوی آزادی،‌ سال‌های سال است که رقم‌زنندهٔ تعادل‌قوای بین‌المللی مقاومت برای رهایی ایران در برابر دسیسه‌های جهانی رژیم آخوندی و لابی‌های نشان‌دارشان بوده و هستند. هزاران ایرانی سال‌هاست که گستردگی مقاومت ایران و عمق اجتماعی و اعتبار تاریخی آن را به جهان معرفی کرده‌ و شناسانده‌اند.

این روزها موج در موج ایرانیان آزاده شهرهای اروپا و آمریکا را غرق غرور ایرانی بودن به‌خاطر ایستادگی‌شان در برابر اشغالگران میهن‌شان کرده‌اند. این هزاران نفر در خارج از وطنشان، نمایندهٔ میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور هستند.

طی یک هفتهٔ گذشته سلسله تظاهرات پرشکوه هموطنان و ایرانیان آزاده در اروپا و آمریکا برای گرامی‌داشت چهل‌ودومین سالگرد قیام ضدسلطنتی و نیز همبستگی با مقاومت سازمان‌یافته و قیامهای کنونی مردم ایران برگزار شد. سلسله تظاهراتی که در زمرهٔ رقم‌زنندهٔ تعادل‌قوای بین‌المللی مردم ایران علیه نظام آخوندی می‌باشد.

طی هفتهٔ گذشته حضوری پیوسته به‌سان کهکشان در کهکشان در شهرهای واشنگتن دی.‌سی، تورنتو، استکهلم، اسلو، ژنو، بروکسل، اشتوتگارت و وین ظهور نمود. ایرانیان آزاده و پشتیبانان مقاومت بار دیگر غرور ملی و همبستگی مردمی را علیه دیکتاتوری ولایت فقیه در منظر جهانیان آفریدند.

 

همواره مهیای پاسخ به ضرورت‌ها

این حضور را باید در زمره‌ٔ نبردی سراسری و ملی و میهنی برشمرد. حضور همه‌جانبه و پرشور ایرانیان آزاده در همبستگی با آرمان و خواسته اصلی قیام ضدسلطنتی که همانا «آزادی» است، پاسخ فوری به ضرورت مبارزه با ارتجاع آخوندی می‌باشد.

هزاران ایرانی بیش از ۴۰سال است که نسل اندر نسل، صدا و ندای ایران را بر بام جهان طنین‌ افکنده و بانگش را رسا و تازه و گرم نگه‌داشته‌اند.

هزاران ایرانی سال‌های سال چونان هاله‌ای گرداگرد آرمان آزادی به هم می‌پیوندند و خود نیز رایتی از وفاداری با رنج و عشق و قیامهای مردمشان در میهن اسیر و با مقاومت سازمان‌یافته‌شان هستند.

هزاران ایرانی سال‌های سال است که به‌طور مداوم با گردهمایی‌ها و پایداری و استحکامشان توانسته‌اند محبت و لطف و توجه وجدانهای بیدار جهانیان را به جانب خود و کانون مقاومتشان بکشانند. از طرفی همین حضور مداوم و ارادهٔ پایدار و جدیت و اتحاد و همبستگی، توانسته است نسل‌های جوانی را که از جهنم آخوندی مهاجرت می‌کنند، بر هالهٔ مقاومت برای آزادی ایران به هم پیوند دهد و امید تازه در قلب و ضمیرشان بدمد.

 

بیش از ربع قرن حضور بی‌نظیر

استمرار این سلسله تظاهراتها از بی‌نظیرترین فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در خارج کشور با بیشترین حجم و حضور در بیش از ثلث قرن گذشته است. نزدیک به ۳۸سال است که این حضور و فریاد و مطالبهٔ انسانی و ملی، سکوت و توقف نداشته است.

در مصاف مداوم با شوره‌زار یأس‌انگیز سلطهٔ ولایی پاسدارن جهل و جنایت و همدستی لابی‌های شریک جنایاتشان، سال‌هاست فعالیت‌ و تظاهرات‌ ایرانیان آزاده، انرژی و اراده و امید و تسلیم‌ناپذیری می‌پراکند؛ امیدی که از آینده ایران و از یک مقاومت نشأت می‌گیرد؛ مقاومتی که از یک اصالت تاریخ و میهنی در پیوند با صورت مسأله اصلی مردم ایران برخاسته است.

 

همواره متعهد به مردم و مسؤلیت‌پذیر برای آزادی

آنچه این روزها در سلسله تظاهرات ایرانیان آزاد و هم‌وطنانمان مشاهده می‌کنیم، گویای تعهد و مسؤلیت‌پذیری تک‌تک آنان در قبال قیام بزرگ آبان ۹۸ و قیام دانشجویان علیه شخص خامنه‌ای می‌باشد. این موج در موج شکوهمند تظاهرات در اروپا و آمریکا طی هفته سوم بهمن، پیام خون بیش از ۱۵۰۰گل سرخ و رازقی‌های شیفتهٔ آزادی را در دنیا طنین می‌دهد و همهٔ‌ ما را هم‌پیمان با آنان فرامی‌خواند.

 

به هم می‌پیوندیم

آری، ما بار دیگر از شهرهایی که فریادهای ایرانیان آزاده و هموطنانمان در اروپا و آمریکا در آنها طنین‌افکن شدند تا اشرف۳ به هم می‌پیوندیم. به هم می‌پیوندیم تا زنگ بیداری و هوشیاری برای شکار فرصت‌های تاریخی را بیشتر تحقق بخشیم و به ضرورت‌های کنونی مبارزه برای سرنگونی نظام ولایت فقیه پاسخ دهیم...