728 x 90

نیاز رژیم به‌تشدید سرکوب و تحمیل حجاب اجباری بر زنان

سرکوب زنان
سرکوب زنان

ماهیت زن‌سیتزانهٔ رژیم آخوندی سرکوب زنان را در مرکز ثقل نیاز حاکمیت پلید ولایت به‌سرکوب اجتماعی قرار داده است. سرکوبی که از نیازهای مبرم آخوندها برای ادامهٔ بقا است. در چنین شرایطی ناتوانی رژیم از پیشبرد سرکوب مورد نظر در قبال زنان، امام جمعه‌های خامنه‌ای و نهادهای سرکوب را به‌آه و ناله نسبت به عدم رعایت حجاب تحمیلی و ابراز نگرانی از آن واداشته است.

آخوندقربانعلی دری نجف آبادی امام جمعه مرده خامنه‌ای در اراک به نیروهای سرکوب گفت: «حجاب شوخی نداره عفاف شوخی نداره از نیروهای نظامی انتظامی انتظار داریم، از امر به معروفی‌ها انتظار داریم» (خبرگزاری تسنیم ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۱).

آخوند احمد علم‌الهدی نمایندهٔ خامنه‌ای در مشهد در راستای نیاز آخوندها به‌تشدید سرکوب زنان آشکارا فرمان صادر می‌کند و می‌گوید: «تو بی‌حجابی دیدی چه قدم برداشتی؟ بی‌حجاب یک عنصر ناهنجار هست بی‌حجابی منکر منکرات هست جنابعالی که منکر را دیدی چه عکس‌العمل نشان دادی؟ فقط بلد هستی بیایی به من بگویید بی‌حجابی غوغا می‌کند» (تلویزیون شبکه سه ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۱).

این حکم علم‌الهدی در عین این‌که وحشیگیری مورد نیاز آخوندها را نشان می‌دهد، ناتوان و در رفتن عنان از دست آنها را نیز به نمایش می‌گذارد.

 

آخوند مصطفی محامی امام جمعه خامنه‌ای در زاهدان نیز گفت: «چیزی که اکنون در جامعه مشاهده می‌شود با کجای حجاب اسلامی تناسب دارد» (خبرگزاری تسنیم ۲اردیبهشت ۱۴۰۱).

در راستای همین نیاز به سرکوب است که اخیراً مجلس رژیم نیز به تکاپو افتاده وکمیسیون فرهنگی آن به‌روایت سایت موسوم به‌خانهٔ ملت، نوشته است: در نظر دارد «۱۰ دستگاه و نهاد مسئول را که به‌طور مستقیم با حوزه عفاف و حجاب در ارتباط هستند به کمیسیون دعوت و با ارائه گزارش از عملکرد خود شاهد انسجام و یکپارچگی بیشتر این دستگاهها» برای سرکوب هر چه بیشتر زنان باشد (سایت موسوم به خانه ملت ۱۰اردیبهشت ‍۱۴۰۱).

این تمهیدات سرکوبگرانه ناشی از شکست رژیم در مورد پیشبرد سیاست حجاب اجباری و تودهنی خوردن این نهادها از زنان است.

مدتی پیش سرکرده نیروی انتظامی اعتراف کرد که به تنهایی از سرکوب و تحمیل حجاب اجباری بر زنان برنمی‌آید و گفت: «۳۲ دستگاه متولی این امر هستند و پلیس نیز یکی از این دستگاهها به‌شمار می‌رود که به‌طور مستمر در این زمینه فعال بوده و می‌طلبد نهاد‌هایی که در این باره دارای وظایفی هستند بیش‌از‌پیش به یاری مجموعه انتظامی آمده و سهم خود را در ایفای این امر مقدس ادا کنند» (سایت انتخاب ۲۸فروردین ۱۴۰۱).

شکست سیاست‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه به‌خصوص شکست در تحمیل حجاب مورد نظر آخوندها بر زنان، حلقه‌یی از سلسله شکست‌های حاکمیت در پهنه‌های مختلف سرکوب است.

اذعان به‌شکست توسط سردمداران نظام ولایت در حالی است که فقط ۳۲نهاد سرکوب زنان از جمله گشت ارشاد، گشت امر به معروف و نهی از منکر، گشت حجاب و عفاف، کشت‌های محله محور سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی توسط رژیم به‌وجود آمده است.

نگاهی به ۴دهه گذشته، نشان می‌دهد که رژیم به‌رغم همهٔ وحشیگریهایش نتوانسته مردم و به‌ویژه زنان را از اعتراض و مقاومت باز دارد، قطعاً خیز جدید آن هم در امتداد همین مسیر با شکست مواجه می‌شود.

تظاهرات بزرگ دانشجویان علم و صنعت و دانشگاه هنر به‌خاطر توهین و حرکتهای کثیف مزدوران حراست دانشگاه علیه دختران دانشجو به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی همین واقعیت را نشان می‌دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/672613ad-27b7-49bc-b941-b4a7c6dd5cb1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات