728 x 90

«هشتاد میلیون نفر آسیب دیده» در نظام ولایت فقیه!

هشتاد میلیون نفر آسیب دیده
هشتاد میلیون نفر آسیب دیده

بحرانهای اجتماعی متعدد اجتماعی که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم از آنها تحت عنوان «آسیبهای اجتماعی» نام می‌برند؛ توسط حاکمیت آخوندی در میان مردم آن‌چنان گسترش یافته که مهره‌های رژیم نیز نسبت به عواقب خطرناک آن برای نظام بیمناک هستند.

این بحرانها به گونه‌یی پیچیده  در مناطق شهری دامنه گسترده‌یی پیدا کرده و دشواریهای زیادی برای مردم به‌وجود آورده است.

 بحرانهایی نظیر فقر، فساد، اعتیاد، کودکان کار، کارتن خوابی، کوکان خیابانی؛ گورخوابی و... 

تازه‌ترین اظهارنظر در مورد این بحرانها  توسط محمد باقر الفت معاون قوه قضاییه رژیم است که می‌گوید: «شاهد یک غفلت بیست ساله در حوزه آسیبهای اجتماعی بودیم و در برابر آسیبها تقویت نشدیم امروز به‌راحتی در مورد تنوع آسیبها صبحت می‌کنیم چرا که تا سه سال پیش کمتر در این رابطه سخنی به میان می‌آمد».

معاون قوه قضاییه رژیم ضمن اعتراف به گستردگی بحرانهای اجتماعی اضافه می‌کند: «باید این هشتاد میلیون نفر را توجیه کنیم که آسیب دیده شده و یا در معرض  آن قرار دارند». (خبرگزاری مهر ۹اسفند ۹۶)

علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس  آخوندی هم به گستردگی بحرانهای حاکم بر جامعه و سانسور  آنها توسط نهادهای ذیربط  اعتراف می‌کند: «بحث آسیبهای اجتماعی دامنه‌ای وسیع و گسترده دارد و باید در این زمینه توجه جدی و همه‌جانبه داشته باشیم. وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور به مرز بحرانی رسیده و تا حدودی امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

بنا بر گفته این مهره حکومتی: «هم اکنون بر اساس آمار ۲میلیون و ۵۰۰هزار معتاد، ۵میلیون مصرف کننده مشروبات الکلی، ۳میلیون زن سرپرست خانواده، ۵۰۰هزار تصادف در سال، ۴هزار و ۵۰۰خودکشی و ۳هزار فرار از خانه وجود دارد». (خبرگزاری ایرنا ۹اسفند ۹۶)

اگر چه وی در مورد ارتش بیکاران و ارتش حاشیه نشینان ۱۹میلیونی و معضلاتی که این هموطنان با آن مواجه هستند، حرفی نزده است و آمار فوق هم با واقعیت اختلاف بسیار دارد با این حال همین آمار و ارقام نیز نشان‌دهنده سرشکستگی حاکمیت پلید آخوندی است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر آخوندی نیز در این زمینه می‌گوید: «تعدد و فراوانی انواع آسیبهای اجتماعی و کاهش سن افراد آسیب دیده، زنگ خطری است تا به اقدامات پیشگیرانه و آشنایی با علل بروز آنها بیشتر پرداخته شود.» (خبرگزاری مهر ۸اسفند ۹۶)

مسعود رضایی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نیز ضمن اعتراف به گسترش فروش کودکان و به‌ویژه فروش دختران خردسال می‌گوید: «فروش کودکان دختر مانند بیماری مسری در میان اقشار فقیر گسترش خواهد یافت».

نماینده مجلس ارتجاع از شیراز علت وجود این بحران را وجود بحرانهایی دیگری نظیر فقر و اعتیاد می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «به هر حال این معضل ریشه در فقر و اعتیاد دارد و اغلب افرادی اقدام به فروش فرزند خود یا هر فردی که نگهداری از آنها در حیطه اختیارات آنها قرار دارد، می‌کنند که با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند». (خبرگزاری حکومتی مجلس ۹اسفند ۱۳۹۶ )

سایت سلامت نیوز از ابتلای ۴.۵درصدی کودکان کار به بیماریهایی نظیر ایدز و هپاتیت خبر می‌دهد. (سلامت نیوز ۹اسفند ۹۶)

بحرانهای دردناکی که حکومت آخوندی گریبانگیر مردم ایران کرده است، به‌عنوان ابرچالشها و یا ابربحرانها گریبان خودش را گرفته و هر یک از آنها به‌مثابه طناب داری برگردن این رژیم عمل می‌کند.   به‌ویژه  در شرایطی  که مردم نیز روزمره در خیابانهای شهرهای کشور علیه سیاستهای ضدمردمی آن اعتراض می‌کنند.

بحران بیکاری که اسحاق جهانگیری معاون روحانی آن را «ابربحران» خوانده، تا بحران  رو به  گسترش حاشیه‌نشینی  با حدود ۱۸میلیون  جمعیت، بحران اعتیاد؛   بحران محیط‌زیست و...

  بحران اقتصادی  که خود مجموعه دیگری از بحران رکود و تعطیلی کارخانه‌ها، تا بحران ورشکستگی بانکها و غیره را در بر می‌گیرد.

قیام مردم ایران در ۱۴۲شهر و یک صدایی آنها در سرنگونی رژیم ریشه در همین ابربحرانهایی دارد که حاصل حاکمیت رژیم فاسد و غارتگر آخوندی است. بی‌تردید مردم ایران راه‌حل واقعی این بحرانها را دریافته‌اند. راه‌حلی که به نفی تمامیت این رژیم راه خواهد برد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e4da6aeb-5173-4d29-a2bb-26ebba2f3bfd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات