728 x 90

همیاری با صدای مظلومیت مردم ایران

بیست و ششمین همیاری با سیمای آزادی
بیست و ششمین همیاری با سیمای آزادی

بیست و ششمین برنامه همیاری با سیمای آزادی چند روز دیگر آغاز خواهد شد. سیمای آزادی، سیمای کانون‌های شورشی، سیمای هرکس که به قیام برخاسته و هرکس که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و صدای مظلومیت مردم ایران است.

سیمای آزادی نوری در تاریکترین تاریکی‌هاست که خمینی و ایدئولوژی منحوس او در کشورمان گسترده و بنا دارند این تاریکی را تا عمق هر خانه گسترش دهند.

برای شکستن این تاریکی برای خراب کردن این دیوار باید که صدا و سیمای آزادی هر چه بلندتر و پر آوازه‌تر گردد.

هر کمک در هر اندازه به‌مثابه اعتماد به مقاومت و جنگ با جنایتکاران حاکم است. به همین دلیل است که هر کمک به هر میزان روح خمینی را به آتش می‌کشد. شلاق شکنجه‌گر را بی‌اثر و طناب دار را از گردن مردم بینوای ایران دور می‌کند.

شجاعت و شرافت را در مردم ایران ضریب می‌زند. چرا که در میدان جنگی سهمگین رو در روی جانیان قرار گرفته و در این جنگ مهیب سهیم می‌شود.

همیاری، حماسه‌ای است بازگو کننده این حقیقت که در روزگاری که فاشیسم دینی بر ایران استیلا یافته بود مردم این‌چنین به یاری مقاومت پیشتاز خود برخاسته و از آن حمایت کردند تا آنجا که هموطنی که هستی‌اش توسط آخوندها به یغما رفته بود تماس گرفت و گفت برای استمرار این صدا دعا می‌کند. یا هموطن دیگری که گوشواره دختر کوچکش را برای همیاری به فروش رساند و یا کارگری فقیر که مزد ناچیزش را با عشق به سیمای آزادی هدیه داد و البته حماسه‌های بی‌نظیر دیگری که بی‌تردید هیچ قلمی‌ توان پوشش این همه ارزش و فدا را ندارد.

حماسه‌هایی تکان دهنده و بسیار ذیقیمت از پرداخت که ظاهراً کمکهای پولی است ولی هرگز نمی‌توان آنها را به هیچ صورتی با منطق پولی ارزش‌گذاری کرد. چرا که این کمکها قبل از هر چیز نثار عشق و عاطفه و اعتماد به مقاومت برای آزادی میهن اسیر است. مقاومتی که در طول چهل و چند سال همه چیزش را نثار خلق قهرمانش کرد و برای آزادی آنها سر از پا نمی‌شناسد و این واقعیت را با پرداخت ۱۲۰هزار شهید مهر کرد.

باشد تا این رنج و رزمها و این بذل جانها و مالها به ثمر نهایی خود که همانا آزادی ایران‌زمین - این زیباترین وطن - از یوغ فاشیسم مذهبی ولایت فقیه باشد.

 

از: شهین اکرمی


مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4786ef2b-e744-4616-a151-e99a3bd753e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات