728 x 90

همیاری؛ نشانی نیروهای بالفعل نبرد سرنگونی

همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران
همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

دومین و سومین روز تماس‌ها با برنامهٔ همیاری سیمای آزادی را در بیست‌و ششمین گلریزان آن می‌توان حول سه محور نامگذاری نمود:

ـ معرفی یک صدا.

ـ زبانی تبلور خواسته‌ها و مطالبات اقشار مردم ایران.

ـ یگانه امیدی که به‌طور مونیستی و همه‌جانبه بر روی اصلی‌ترین تضاد مردم و جامعهٔ ایران با حاکمیت آخوندی فعالیت می‌کند.

میانگین همهٔ تماس‌ها در این دو روز بر این محور متفق‌القول بودند که سیمای آزادی یک «صدای ویژه» برای تعمیق مبارزات مردم ایران علیه حاکمیت ولایت فقیه است. در بیشتر تماس‌ها بر «معرفی یک صدا» تأکید شد. صدایی که پیشتازان آرمان آزادی و دادخواهان خط مقدم نبرد، آن را نمایندگی می‌کنند. ویژگی‌ها و صفات این «صدا» را زبان توصیف‌کنندگان آن چنین معرفی کرده‌اند:

«سیمای آزادی صدای قیام‌آفرینان.

صدای دادخواهان در داخل کشور.

صدای اشرف‌نشانان در خارج از کشور.

صدای کانون‌های شورشی.

صدای آزادزنان و آزادمردان ایرانی».

 

در محور دوم شاهدیم که این صدا ـ یعنی سیمای آزادی ـ زبان تبلور خواسته‌ها و مطالبات اقشار مردم ایران معرفی و توصیف می‌شود. این معرفی با خاستگاه سیمای آزادی که بیش از چهار دهه از عمر آن می‌گذرد، منطبق است. خاستگاهی که نقطه آغاز نخستین‌اش، فریاد نسل پایدار در مقابل دیکتاتور بوده است. اکنون با تعمیق اجتماعی این صدا، اقشار اجتماعی هم زبان صدایشان را در مقابل دیکتاتوری ولایی می‌یابند و چنین معرفی می‌کنند:

«سیمای آزادی صدای سرکوب‌شدگان است.

سیمای آزادی صدای نسلی است که نخواستند جلوی دیکتاتور سر خم کنند. نسلی که بهای آن را با جانشان دادند.

صدای معلمین، پرستاران و زندانیان در بند که مظلومانه به‌خاطر فساد حاکمان یا به‌خاطر یک اعتراض به زندان افتاده‌اند».

 

در محور سوم شاهد بودیم که بخشی از تماس‌ها در این دو روز بر روی اصلی‌ترین تضاد مردم و جامعهٔ ایران با حاکمیت آخوندی تأکید داشتند. به‌راستی اصلی‌ترین تضاد بالفعل در جامعهٔ ایران بین چه نیروهایی است؟ تماس‌ها با برنامهٔ همیاری، نشانی این تضاد بالفعل را به‌خوبی داده‌اند.

در این تماس‌ها روی رابطهٔ متقابل سیمای آزادی و کانون‌های شورشی تأکید شد. کانون‌هایی که نیروی بالفعل در میدان نبرد با دیکتاتوری ولایی هستند.

در این تماس‌ها به نقش سیمای آزادی در انتشار صدای مادران شقایق‌ها و کهکشان گل‌های سرخ ایران‌زمین بسیار تأکید شد.

در این تماس‌ها به‌طور مداوم از سیمای آزادی به‌عنوان «نوری در دل‌ها و خانه‌ها» در شوره‌زار حاکمیت ولایت فقیه گفته شد.

بنابراین در این تماس‌ها نمایندگان پیش‌برندهٔ مطالبه‌های اقشار گوناگون در مبارزه با نظام آخوندی که در تضاد بالفعل جامعهٔ ایران متبلور می‌شود، این‌گونه معرفی شدند:

«سیمای آزادی صدای کانون‌های شورشی است که تیری به قلب این جانیان می‌زنند و نور امیدی در دل مردم روشن می‌کنند. در شرایطی که مملکت ما توسط این ملایان بی‌وطن به تاراج رفته و فقر و فلاکت بر سر مردم آوار شده است، تمام امید ما به شما و کانون‌های شورشی است.

سیمای آزادی رسانه‌یی است که صدای مادران رنجدیده و مادران شهیدان قیام را به گوش جهانیان می‌رساند.

سیمای آزادی نوری برای خانه‌هایمان است و برای روشن نگه‌داشتن این نور هر کاری که از دستمان برمی‌آید، باید بکنیم».

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8fd4ca37-a3c0-4dca-9b6f-55bdb483761f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات