728 x 90

در همیاری چه گذشت؟

بیست-و-پنجمین-گلریزان-همیاری-با-سیمای-آزادی-تلویزیون-ملی-ایران
بیست-و-پنجمین-گلریزان-همیاری-با-سیمای-آزادی-تلویزیون-ملی-ایران

همیاری چیست؟

برنامه سالانهٔ همیاری با سیمای آزادی را باید سرفصلی از همبستگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم‌میهنان با کانون مقاومت و نیز با خودشان و دیگران دانست.

در برنامه‌های همیاری اگر چه کمک‌رسانی مادی و مالی برای گذران امورات صدای اصلی مقاومت صورت می‌گیرد، اما فراتر از آن، این صدا و ندا، نجوا و نغمه‌های عاطفی و مناسبات انسانی هستند که در هالهٔ سیمای آزادی از سراسر جهان به هم می‌پیوندند.

 

همیاری، گردهمایی بزرگ از ایران تا سراسر جهان است.

همیاری، به اشتراک گذاشتن بزرگوارانه‌های انسانی است.

همیاری، عرصه‌ای از عبور و گذار و اشتراک مروت، جوانمردی، اخلاق و سرشت ستودنیِ مشتاقان آرمان آزادی است.

همیاری، مأوای پناهندگان ایرانی است که سیمای آزادی را تبلور امید به رهایی میهن می‌دانند.

همیاری، بیان و بروز اعتماد و اشتراک نظر جبهه آزادی برای نفی ضدآزادی در ایران‌زمین است.

همیاری، بیان دردهای مشترک و در میان گذاشتن نیازهای مقاومت با مردم ایران است.

همیاری، انتشار صداهای پنهان مانده از چهار سوی جهان است.

همیاری، به اشتراک گذاشتن تحلیل‌ها و شناخت قوانین مبارزه با حاکمیت ولایت فقیه است.

همیاری، تابلویی از رنگارنگی سلیقه‌ها و پسندهای چندین نسل است.

همیاری، به‌هم رسیدن منادیان صداهای مشترک ایران و پیوندشان با هم است.

همیاری، گرد آوردن پرتوهای امید به ایران آزاد فردا از اطراف ایران و جهان و ارائهٔ بزرگ‌ترین سرمایهٔ انسانی در مقابل افول تاریخی تباه‌سازی حاکمیت ولایت فقیه است.

 

همیاران چه می‌گویند؟

در این تماس‌ها شاهدیم که برنامهٔ همیاری، ارزش‌های مقاومت در مبارزه‌یی همه‌جانبه و طولانی برای آزادی را بین جوامع ایرانی به اشتراک می‌گذارد و انتشار می‌دهد. ارزش‌هایی که از قضا از طریق همین سیمای آزادی به یمن پایداری بیش از ۵دههٔ شورای ملی مقاومت، مجاهدین، قیام‌آفرینان، مبارزات زنان و مقاومت زندانیان سیاسی، بیان و تکثیر شده است. از این رو همیاری، یک توانمندی و پتانسیل و استحکام را از جانب تمامیت مقاومت در برابر ارتجاع آخوندی، در معرض عموم قرار می‌دهد. در حقیقت این پایداری ۴۲سالهٔ اقوام و اقشار مردم ایران است که در این برنامه به هم گره می‌خورد و استمرار می‌یابد.

 

تعادل و توازن جدید

استمرار بی‌وقفهٔ تماس‌ها با سیمای آزادی ـ به‌خصوص ۱سال پس از قیام آبان ۹۸ و به‌طور خاص حضور هموطنان از ایران تحت اشغال آخوندی ـ یک تعادل و توازن قدرت جدید را رقم زد.

شاهد بودیم که تماس‌گیرندگان از ایران تحت سلطهٔ دیکتاتوری، بر ضرورت فعالیت سیمای آزادی به‌مثابه دوربین و صدایی برآمده از واقعیت‌های ایران اصرار می‌ورزیدند.

شاهد بودیم که دقت، صحت و اعتبار اطلاع‌رسانی سیمای آزادی، منشأ اعتماد طیف‌های گوناگون مردم ایران به‌خصوص نسل جوان معترض و شورشی شده است.

 

ستایش از نسل سپیده‌افشان در ظلام‌ترین شب ایران

وجه مهمی از تماس‌ها با بیست‌و پنجمین برنامه همیاری با سیمای آزادی، حضور اعضای کانون‌های شورشی بود. کانون‌هایی که در برهم زدن نظم دروغین و ریایی ارتجاع آخوندی، نقش پیشتاز و بن‌بست‌شکنی داشته و دارند. کانون‌هایی که روزانه ثبات دیکتاتوری را برهم می‌زنند و نور امید بر دل مردم و شاهدان می‌تابانند و پرتو «می‌توان و باید» را تکثیر می‌کنند. قدر و شأن امید افشانی و دلیری و رشادت این کانون‌ها آنجا بیشتر درک می‌شود که نمادهای ظلام مستقر را درهم می‌کوبند و رایحهٔ بهار آزادی را در شهرها می‌وزند.

در تماس‌ها شاهد بودیم که از کانون‌های شورشی با توصیفاتی چون «مشعلی فرا راه آزادی ایران»، «امیدآفرین»، «فروغ گرمی‌بخش زندگی ما»، «دلیران و یلان جان بر کف» نام می‌برند.

 

صدای ضرورت سازمانیافتگی

درک ضرورت سازمان‌یافتگی و اثرگذاری اجتماعی آن در شرایط کنونی، وجهی دیگر از تماس‌های بیست‌و پنجمین برنامهٔ همیاری با سیمای آزادی بود. اهمیت این واقعیت از آن‌جاست که عبور از قیامهای متعدد در یک دههٔ گذشته، سازماندهی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در پیش روی نسل سرنگونی‌خواه قرار داده است. تماس‌گیرندگان، تبلور پاسخ به این ضرورت را در سیمای آزادی توصیف می‌کردند.

 

پیام اصلی

جوهر این تماس‌ها، امضای مسؤلیتی ملی، تاریخی و انسانی در دفتر تاریخچهٔ مبارزه مقاومت ایران است. امضا و دینی برای وفای به پیمان با خلقی مشتاق و آرزومند رهایی، با شهیدان والاتبار پایداری ۴۲ساله در مسیر شکوهمند تحقق سپیده‌دم خجستهٔ آزادی در ایران‌زمین.