728 x 90

پیام‌های خجسته سه روز گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸

گرامیداشت شهدای قیام آبان ۹۸ در اشرف۳
گرامیداشت شهدای قیام آبان ۹۸ در اشرف۳

در سه روز گذشته که روزهای گرامیداشت نخستین سالگرد قیام آبان ۹۸ بود، شاهد بیشترین حضور ایرانیان برای برگزاری این گرامی‌داشت بودیم. شبکه‌های مجازی و صفحات اینترنتی بسان رودی پر خروش از میلیون‌ها یادداشت، عکس، فیلم، نقد و تحلیل، گفت‌وگو، گزارش، موسیقی، شعر و ارائهٔ رأی و نظر پیرامون قیام آبان ۹۸ بود.

در روز ۲۵آبان شاهد آخرین گزارش عفو بین‌الملل دربارهٔ قیام آبان ۹۸ بودیم. این گزارش با کیفیتی بسیار متفاوت نسبت به نمونه‌های پیشین، حقانیت و مظلومیت و در عین‌حال قدرت و ارادهٔ مردم و نسل جوان ایران را برای دگرگون کردن جامعهٔ ایران با شاخص نفی حاکمیت ولایت فقیه، به جهانیان اعلام نمود.

آنچه را طی این سه روز شاهد بودیم، حاوی نکاتی قابل توجه هستند. نکاتی شامل محورهای زیر:

۱ ـ این حجم میلیون در میلیون از فعالیت ایرانیان در سالگرد قیام آبان۹۸ یک مانور سیاسی بزرگ و سراسری در مقابل حاکمیت آخوندی است. مانوری که ارادهٔ سرنگونی را از دل جامعهٔ ایران به منصهٔ ظهور رساند.

۲ ـ فعالیت همزمان میلیون‌ها ایرانی در گرامی‌داشت قیام آبان۹۸ نشان داد که آثار این قیام هنوز زنده، پویا و جاری است. نشان داد که به‌واقع صورت مسألهٔ ایران از یک سال پیش به این سو، استمرار آن قیام تا سرمنزل نهایی‌اش یعنی تعیین‌تکلیف حکومت آخوندی است.

۳ ـ در سه روز گذشته شاهد بودیم که مردم ایران و نسل جوان وارث قیام آبان تا چه میزان با شهیدان و جان‌باختگان این قیام پیوند و ارادت و همبستگی دارند. در این سه روز میلیون‌ها طرح، نقاشی، عکس، فیلم، موسیقی، شعر و یادداشت‌های کوتاه در تقدیر تک‌تک شهیدان و یادواره‌شان تولید شد، انتشار یافت و روشنگری نمود. مضمون مشترک همهٔ این فعالیت‌ها بیان عشق مشترک نسبت به راه و آرمان شهیدان و هدف مشترک در این عبارت کلید‌واژه بود که «هرگز فراموش نمی‌کنیم».

۴ ـ در این سه روز انبوهی مدارک و شواهد جدید از حجم جنایات خامنه‌ای و کارگزاران جانی‌اش در قیام آبان۹۸ انتشار یافت. این واقعیت نشان داد که حجم اسناد موجود نزد مردم ایران دربارهٔ جنایات رژیم آخوندی نه فقط شامل قیام آبان۹۸ که شامل جنایات ۴۱سالهٔ جمهوری اسلامی آخوندی از خمینی تا خامنه‌ای می‌باشد. بی‌شک این اسناد هستند که قدرت حقوقی و سیاسی جبهه مردم ایران را علیه جبهه جنایت‌کاران ولایی در منظر مجامع بین‌المللی و رهبران دنیا بیشتر و بیشتر کرده و منجر به انزوای باز هم بیشتر از قبل نظام جلادان خواهد شد. بازتاب بخشی از این کوه اسناد را در گزارش ۲۵آبان عفو بین‌الملل شاهد بودیم.

۵ ـ گرامی‌داشت این سه روز نشان داد که قیام آبان۹۸ چقدر در جامعهٔ ایران دامنه و عمق دارد. این واقعیت را در بازتاب آثار قیام آبان بین مردم تمام استانهای ایران شاهد بودیم. جست‌وجو در صفحات اینترنتی نشان می‌داد که تمام اقشار مردم در همهٔ استانهای ایران نسبت به قیام آبان و علیه حاکمیت آخوندها واکنش داشته‌اند. این واکنش‌ها را به‌طور خاص در توئیتر، تلگرام، اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتیوپ و سایت‌های تحلیل مسائل روز ایران شاهد بودیم.

۶ ـ این سه روز که توجه ایرانیان بر قیام آبان۹۸ متمرکز بود، شاهد هوشیاری نسل جوان ایران نسبت به سرنوشت ایران و رهایی‌اش از اشغالگران بودیم. در نمونه‌های متعددی جوانان به جمعبندی دست‌آوردهای دو قیام۸۸ و ۹۶ پرداخته بودند و سازمانیافتگی قیام آبان۹۸ را حاصل آن جمعبندی می‌دانستند. در تمامی نمونه‌ها، جوانان بر تفاوت بارز قیام بعدی حتی نسبت به قیام آبان تأکید داشتند. این تفاوت را در تهاجم حداکثر و توقف‌ناپذیری قیام تا سرنگونی محتوم رژیم آخوندی بیان می‌کردند.

۷ ـ سه روز گرامی‌داشت قیام آبان۹۸ انعکاسی از نظرسنجی ایرانیان نسبت به‌صورت مسألهٔ اصلی ایران هم بود. کانون همهٔ توجهات بر این بود که بعد از قیام آبان، همه‌چیز بین مردم و نظام آخوندی تعیین‌تکلیف شده است. دیگر هیچ راه‌حلی از درون رژیم مشروعیت ندارد و از قضا همه‌جا تأکید شده است که اصلاح‌طلبان قلابی بازنده و تمام‌سوز شدهٔ قیام آبان۹۸ بوده‌اند. این سه روز نشان داد که تنها مسألهٔ مردم ایران در پیوند با شهیدان و آرمان‌شان، سرنگونی تمامیت حاکمیت ولایت فقیه است و بس.

۸ ـ این سه روز گرامی‌داشت قیام آبان۹۸ را باید مهیا سازی اجتماعی برای رقم زدن بزرگ‌ترین قیام در تقدیر و ناگزیر مردم و نسل جوان تحول‌خواه ایران برای بیرون کردن اشغالگران قرون‌وسطایی آخوندی دانست.