728 x 90

چرا پلیس جرأت ورود به خیابان انقلاب و خیابان طالقانی را ندارد؟

مزاحمت گشتهای ارشاد رژیم آخوندی برای دختران و بانوان ایران
مزاحمت گشتهای ارشاد رژیم آخوندی برای دختران و بانوان ایران

در پی موج مخالفت و تنفر مردمی و تقبیح عمل سرکوبگرانه مأموران گشت نیروی انتظامی در ضرب‌وشتم یک خانم هموطن، مهره ‌های باند خامنه‌ای به دفاع از نیروی انتظامی برخواستند.

سرکرده نیروی انتظامی مدال افتخار به زن مأمور نیروی انتظامی داد. حبیبی، سردمدار باند مؤتلفه هم گفت «باید از مأمور ناجا در برخورد با زن بی‌حجاب تقدیر کرد».

احمد جنتی، به‌عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در دفاع از نیروی انتظامی و گشت ارشاد وابسته به آن می‌گوید: «باید از مأموران نیروی انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم و تسلیم هجمه‌های نادرست نشویم».

واضح است که منظور این آخوند دین‌فروش از لزوم برخورد با «منکرات»،‌ ضرورت برخورد با مردم و به‌ویژه زنانی است که با هنجارها و ارزش‌های ارتجاعی حاکمیت آخوندی از جمله با تحمیل حجاب اجباری مقابله می‌کنند.

اما چند روز از دفاع آنان برای تیز کردن تیغ سرکوب زنان نگذشته بود که باز هم مقاومت مردم در برابر سرکوب، این مهره‌ها و نظام آخوندی را دچار چالش جدیدی کرد.

موضوع از این قرار است که پس از ضرب‌وشتم خانم هموطن توسط نیروی انتظامی، مقاومت در برابر حجاب اجباری به مراتب بیشتر شده، به‌طوری که خطرسنج نظام دوباره به کار افتاده و نسبت به وضعیت «حجاب و عفاف» اظهار نگرانی و خطر می‌شود.

آخوند جعفر سبحانی، از مراجع حکومتی، نسبت به «وضعیت حجاب بانوان در قم» انتقاد می‌کند و وضعیت حجاب زنان در قم را متناسب با قوانین شرع آخوندی نمی‌داند.(خبرگزاری مهر ۱۴اردیبهشت ۹۷)

یکی از ابلهانه‌ترین واکنشهای مهره‌های رژیم، مربوط به آخوند بی‌عمامه رحیم‌پور ازغدی بود.

این مهره رژیم ضمن اظهارات بی‌سرو‌ته نسبت موضوع اختیار و جبر و آگاهی انسان و ورود به مسائلی که عقل ناقص آخوندها و مهر‌های ابلهشان به آن قد نمی‌دهد، تراوشات ذهنی آخوندها را چنین بیان می‌کند: «این‌هایی که می‌گویند نه به حجاب اجباری، من فکر می‌کنم در پشت صحنه خود مردان را جای داده‌اند چرا که چنین خواسته‌‌یی خواسته مردان است».(خبرگزاری حکومتی دانشجو ۹اردیبهشت ۹۷)

به گزارش رسانه‌های حکومتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روز ۱۳اردیبهشت ۹۷ در واکنش به شرایط اخیر با صدور بیانیه‌یی از وضعیت کنونی جامعه و موضوع حجاب و عفاف ابراز نگرانی کرد.

در این بیانه مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی آخوندی و تنفر اجتماعی نسبت به اقدامات سرکوبگرانه گشتهای سرکوب، به حساب «دشمنان انقلاب اسلامی» گذاشته شده است که «با برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از فضای مجازی، اقدام به‌عملیات سازمان‌یافته نسبت به ارزش‌های اسلامی و فعالیت‌های گشت ارشاد نموده، فضای فرهنگی جامعه را ملتهب جلوه داده است».

این ستاد سرکوب آخوندی در ۵محور وظایف زنان را برای تمکین به حجاب تحمیلی و رعایت مقررات آن را اعلام کرده، و سایر نهادهای سرکوب نظیر انتظامی و بسیج را به پشتیبانی از «نهادهای نظارتی و انتظامی» سرکوب زنان برای اجرای این محورها فراخوانده است.

نفرت و مقاومت در برابر قوانین تحمیلی نظام آخوندی از طرف مردم در این روزها آن‌چنان بالا گرفته است که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از برقراری «نظم و امنیت در خیابان طالقانی و انقلاب» در تهران خبر داده است.(خبرگزاری ایلنا ۱۳اردیبهشت ۹۷)

فضای مخالفت نسبت قوانین تحمیلی آخوندی در این مناطق آن‌چنان گسترده است که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی عنوان شده است که "پلیس هم جرأت ورود به این خیابان را ندارد" و نمی‌تواند با مردم مخالف با هنجارهای آخوندی برخورد مطلوب خودش را بکند.

اظهار عجز نهادها و مهره‌های سرکوب رژیم در زمینه موضوع حجاب و نحوه برخورد با مردم و به‌ویژه برخورد با زنانی که مقررات زن‌ستیزانه و آخوند‌ساخته را رعایت نمی‌کنند، تماماً ناشی از این واقعیت است.

پس از قیام دیماه و گسترش مقاومت‌های مردمی علیه حاکمیت آخوندی و مقررات زن‌ستیزانه ساخته و پرداخته آن،‌ مقابله با آن در زمینه‌های مختلف و به‌ویژه مخالفت زنان با قوانین و مقررات آن فراز دیگری به خود گرفته است، آن‌چنان که ظرف ۲هفته اخیر مقامات و نهادهای سرکوبگر چوب چه کنم در زمینه سرکوب مردم و به‌ویژه سرکوب زنان به دست گرفته و دچار سر درگمی شده‌اند.

آنچه از قول نهادها و مقامات حکومتی مورد اشاره قرار گرفت نیز ناشی از عجز در سرکوب و سردرگمی در این رابطه است.

هر چه زمان ‌می‌گذرد ابعاد انزجار مردم از رژیم در زمینه‌های مختلف بیشتر بارز می‌شود، تا روزی که این حاکمیت زن‌ستیز به گورستان تاریخ افکنده شود.