728 x 90

چهارشنبه آتش – چهارشنبه شورش

تهران - آتش زدن تابلو پایگاه سپاه پاسداران - کانون شورشی ۵۳۴
تهران - آتش زدن تابلو پایگاه سپاه پاسداران - کانون شورشی ۵۳۴
  • گردبادی از انسانهای صف کشیده در برابر یکدیگر. پیام‌آوران نور و روشنایی در برابر تیره‌مغزان ظلمت تباهی…

 

  • شهرهای شورشی میهن عرصه به آتش کشیده شدن نمادهای جهل و تباهی آخوندها شده است. از آتش گرفتن پایگاههای بسیج گرفته تا سوختن بنرهای تبلیغاتی حکومتی و عکس‌های خامنه‌ای و خمینی دجال

 

 

آنگاه که کانون‌های شورش، پیروزمندانه نمادهای شرک و شیطان ولایت را به آتش کشیدند، ماه به افق نزدیک گشته بود. شورشیان پیروز می‌دانستند اینجا نهایت جنگ نیست. برای آنها نبرد برای آزادی هم‌چنان ادامه دارد. بازوان قوی و ستبر. شعله به‌دست آنها، باز هم چرخید و چرخید… و کانون شورشی رفت تا باقی سرزمین را روشن و درخشان کند:

سرزمین تلاطم‌ها، سرزمین دگرگونی‌ها، سرزمینی که بارها آتش گرفت اما از خاکستر خود برخاست:

ایران

سرزمین عصیان، سرزمین انقلاب، سرزمین شورش، چهارشنبه آتش، چهارشنبه شورش

قلب‌ها در سینه‌ها آتش شدند

صدهزاران شعله سرکش شدند

چشم در چشم سیاهی دوختند

کاخ شب را بی‌مهابا سوختند…

 

شهرهای شورشی در آستانه جشن چهارشنبه سوری، جشن آتش و شورش، به‌پا می‌خیزند. پیشینیان ایران باستان در چهارشنبه‌سوری تصاویری از دیوان و عناصر شر و فساد را نقاشی یا تندیس کرده و در آتش می‌افکندند تا از نیروی اهریمنی و شیطانی بکاهند و نابودشان کنند و نحوست را از شهر و دیار خود برهانند.

اکنون هر شهر و دیاری به لوث وجود تصاویر و بنرهای پاسداران شیطان و آخوندهای شیطان صفت آلوده شده‌ است. اما از آن‌سو تیر جهنده آرش‌ها و آتش گدازان کاوه‌های آهنگر در چهارسوی شهرهای میهن اسیر با ضحاکان عمامه‌ به‌سر در جنگ‌اند. اینک شهرهای شورشی میهن عرصه به آتش کشیده شدن نمادهای جهل و تباهی آخوندها شده است.. از آتش گرفتن پایگاههای بسیج گرفته تا سوختن بنرهای تبلیغاتی حکومتی و عکس‌های خامنه‌ای و خمینی دجال، همه و همه یک پیام دارند:

کانون‌ شورشی؛ مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش

آری، این همان کانون شورشی است. کانونی، متشکل از تعداد کمی رزمنده. اما شوریده بر سکوت و نظم مرگبار موجود. آنگاه که به‌عنوان یک موتور کوچک، موتور بزرگ «جامعه» را به حرکت درآورد.

هر چه به روز شورش چهارشنبه سوری، به روز وحشت و هراس نظام آخوندی از آتش چهارشنبه‌سوری نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، شعله‌های آتش کانون‌های شورشی زبانه می‌کشد و بالا بلندتر می‌شود.

این‌بار مشهد قهرمان، شاهد و گواهی بر آتش عصیان:

۲۰اسفند ۹۷

۱)اعضای کانون شورشی ۹۲۱ مشهد طی یک اقدام شجاعانه وردی پایگاه سرکوب سپاه پاسداران موسوم به پایگاه بسیج صیاد شیرازی را با شعار «چهارشنبه سوری آتشین در راه است - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد ارتش آزادی» به آتش کشیدند.

۲) اعضای کانون شورشی ۵۹۹ مشهد در عملیات انقلابی خود ورودی یکی از پایگاههای سرکوب سپاه پاسداران خامنه‌ای را به آتش کشیدند. این عملیات ضداختناق و سرکوب با پرتاب بطریهای آتش‌زا و در تاریخ بیستم اسفندماه جاری انجام شد، اعضای این کانون شورشی فراخوانهای بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد قیام آتش و جشن ملی چهارشنبه‌سوری را در محل عملیات از خود به‌جا گذاشتند.

۳) کانون شورشی ۴۰۸ مشهد ورودی یکی از حوزه‌های جهل و جنایت آخوندی را طی یک عملیات انقلابی با با پرتاب بطریهای کوکتل مولوتوف و با شعار «مرگ بر خامنه‌ای جلاد، درود بر رجوی» به آتش کشیدند.

۴) اعضای کانون شورشی ۸۱۰ خراسان رضوی ضمن آتش زدن بنر خامنه‌ای و شعله‌ور کردن لاستیک شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر ارتش آزادی سردادند.

۵) کانون شورشی ۵۰۱ مشهد طی یک عملیات انقلابی ضداختناق و در پاسخ به فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای قیام آتش، ورودی یکی از مراکز پایگاه بسیج را به آتش کشیده و اقدام به نشر فراخوان ستاد اجتماعی سازمان مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری کردند.

 

کانون شورشی ـ مشهد ـ به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی ۲۰اسفند ۱۳۹۷

 

کانون شورشی ـ مشهد ـ به آتش کشیدن سپاه پاسداران ۲۰اسفند ۱۳۹۷

 

کانون شورشی ـ مشهد ـ به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت ۲۰اسفند ۱۳۹۷

 

 

… شهرها و کانون‌های شورشی به‌پا می‌خیزند. قیام آتشین مردم سر بازایستادن ندارد. سوزاندن مترسک‌ها و بنرهای خمینی و خامنه‌ای و روحانی، روشنی بخش قلب‌های مردم دردمند ایران است. بر رژیم قرون‌وسطایی آخوندی است که سرنگون شود. بر ایران، این زیباترین وطن است که آزاد گردد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e2ebc71b-3788-4e3e-89b5-bcc3ef5b129f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات