728 x 90

چهارشنبه سوری؛ لهیب فروزان ایران علیه ظلام اشغال‌گران

دیکتاتور در آتش
دیکتاتور در آتش
  • چهارشنبه سوری امسال دامنهٔ گسترده‌تری بین مردم ایران خواهد داشت. با وجود تبلیغات علیه چهارشنبه‌ سوری در نماز‌جمعه‌های حکومتی، این کانون‌های شورشی، جوانان مبارز، زنان و دختران عاصی و شورشی و مردم ایران هستند که آیین ملی و تاریخی و زیبایشان را بدل به لهیب فروزان علیه ظلام شیخان خواهند کرد...

 

  • در یک حکومت ضدآزادی مثل حاکمیت ولایت فقیه، تمام سنتها و آیین‌ها می‌توانند سلاح ملت علیه دولت باشند؛ چرا که «در جامعه‌ای که آزادی نیست، همه‌چیز سیاسی می‌شود». و نخستین رویکردی که آیینهای ملی و جشنهای مردمی ایرانیان را بدل به سلاحی علیه حکومت کرد، همانا سلطه‌گری فاشیسم آخوندی است.

 

  • وجه اصلی چهارشنبه سوری، همان همت و اتحاد مردم و ارادهٔ جوانان قیام و کانون‌های شورشی برای گرامی داشتن آن است. اکنون همین مردم و جوانان پیشتازشان هستند‌ که از قدرت قیام و قدمت چهارشنبه‌ سوری برای مقابله با سراپرده‌ٔ نظام ضدایرانی و ضدانسانی آخوندی، گوی آتش و تیر آرش می‌سازند.

 

چرا چهارشنبه‌ سوری یک جنگ دیرینه بین ایران و اشغال‌گران ایران است؟

آیا برگزاری یک آیین ملی مثل جشن چهارشنبه سوری، باید خطری برای حاکمیت سیاسی مملکت باشد؟

آیا واقعاً یک سنت دیرینه و ملی باید این‌قدر بار سیاسی و تعادل‌قوا بین مردم و دولت ایجاد کند؟

چرا یک سنت و جشن و مراسم رایج در فرهنگ یک ملت، این‌قدر قدرت و توان اثرگذاری بر مسائل سیاسی و اجتماعی دارد؟

در یک جامعهٔ دمکراتیک، هرگز چنین پرسش‌هایی به ذهن هیچ شهروندی خطور نمی‌کند و اصلاً دغدغهٔ بود و نبود برای حاکمیت سیاسی هم ایجاد نخواهد کرد.

 

آیین‌های ملی ایران سلاح مردمان

اما در یک حکومت ضدآزادی مثل حاکمیت ولایت فقیه، تمام سنتها و آیین‌ها می‌توانند سلاح ملت علیه دیکتاتوری باشند؛ چرا که «در جامعه‌ای که آزادی نیست، همه‌چیز سیاسی می‌شود». و نخستین رویکردی که آیین‌های ملی و جشنهای مردمی ایرانیان را بدل به سلاحی علیه حکومت کرد، همانا سلطه‌گری، تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی فاشیسم مذهبی آخوندی بوده و می‌باشد. علت هم روشن است؛ این نظام در تمامیتش با فرهنگ و آیین و سنت‌های ایران هیچ مؤانست و پیوندی ندارد و متعلق به اعصار و قرون کهن تاریخ است.

اکنون در نوروز ۹۸ به یک سرفصل مهم بین مردم و نظام آخوندی در تمامی زمینه‌ها ـ از جمله چهارشنبه‌ سوری ـ رسیده‌ایم؛ چرا که مردمی که از پس قیامی پشت قیام به شرایط کنونی پای نهاده‌اند، دیگر از تمامیت حاکمیت ولایت فقیه عبور نموده‌اند. لذا برگزاری آیین ملی چهارشنبه‌ سوری برایشان یک مقابله با نظام آخوندی محسوب می‌شود. از این‌رو دستگاه ولایت فقیه ارگانهای سرکوبگرش را در وحشت و هراس از آیین ملی ایرانیان، بسیج نموده است.

 

تعارض آشتی‌ناپذیر

می‌بینیم تعارض بین ملت و دولت آن‌قدر بالا گرفته است که رژیم درست خلاف ملت و برای سرکوب مردم، نیروی انتظامی و نظامی و قوای سرکوبگر راهی شهرها می‌کند: «با هنجارشکنان در چهارشنبه‌ سوری برخورد شدید می‌شود. هنجارشکنان تا پایان تعطیلات نوروز در زندان نیروی انتظامی خواهند بود».(خبرگزاری فارس به‌ نقل از فرمانده نیروی انتظامی جیرفت)

از آنجا که چهارشنبه‌ سوری همیشه روز چالش ملی برای حکومت است، نظام آخوندی هم در نمازجمعه‌ها و همهٔ استانها علیه این جشن بزرگ بسیج تبلیغاتی و نظامی می‌دهد: «فرمانده نیروی انتظامی لرستان گفت: مأموران با متخلفان به‌جد برخورد می‌کند. مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار افـراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشت نیروی انتظامی اطلاع دهید».(ایکنا، ۲۵اسفند ۹۷)

 

آن‌که از آغاز هم با ما نبود 

این است بخشی از تمهیدات و تهدیدات و البته بن‌بست دولت ولی‌فقیه برای مقابله با یک آیین ملی و میهنی. به‌راستی که در وصف حاکمیت ولایت فقیه و دولتهای انتصابی‌اش جز این معنا را نمی‌توان تداعی کرد که:

«تو از آغاز هم با ما نبودی.

تو بوف کور

روی بام ایران

تو ننگ دامن گلفام ایران.

تو از مرداب مطرودی کشیدی سر

پریدی روی بام خانهٔ مردم

ولی

از بام و بوم ما نبودی تو!

ولی از رسم و خوی ما نبودی تو!».

 

چهارشنبه سوری؛ یک ضرورت ملی و میهنی 

اما وجه اصلی چهارشنبه سوری، همان همت، حمیت، ملیت و اتحاد مردم و ارادهٔ جوانان قیام و کانون‌های شورشی برای گرامی داشتن آن است. اکنون همین مردم و جوانان پیشتازشان هستند‌ که از قدرت قیام و قدمت چهارشنبه‌ سوری برای مقابله با سراپرده‌ٔ نظام ضدایرانی و ضدانسانی آخوندی، گوی آتش و تیر آرش می‌سازند. این همت و اراده از پس ۴۰سال پایداری بی‌شکست، اکنون به یک ضرورت ملی و مردمی تبدیل گشته است.

 

اعتراف به چهل سال آب در هاون کوبیدن

این گرامی‌داشت از چنان قدرت و گستره‌ای برخوردار بوده و می‌باشد که نظام آخوندی در مقابلهٔ با آن مجبور به اعتراف به شکست شده است. این اذعان آشکار در تصادم آشتی‌ناپذیر، تضادهای درونی، درماندگی و هراس حاکمیت آخوندی این‌گونه بروز کرده است: «ماحصل کار نشان از کوبیدن آب در هاون دارد و تجربه سالیان اخیر بیانگر آن است که آنچه تاکنون انجام شده، مؤثر نبوده است. این سیاست دقیقاً همان اشتباه بزرگی است که مرتکب می‌شوند و به همین خاطر نتیجه بایسته را نمی‌گیرند و کوچک و بزرگ برای آتش‌بازی و جشنی که سال‌هاست به جنگ شبیه شده، می‌خواهند از چهارچوب خانه بیرون بروند».(دیدار نیوز، ۲۵اسفند ۹۷)

دامنهٔ شکست در مقابل دفاع مردم و پایداری و مبارزه نسل جوان از فرهنگشان که خود را در اعتراف‌های بزرگ‌تر و همه‌جانبه‌تری از جانب سرکوبگران بارز می‌کند، به پذیرش اصل «رسم دیرین» رسیده است. سایت میزان در ۲۵اسفند ۹۷ به یکی از این اعتراف‌های جدید و ناگزیر اشاره دارد: «فرمانده پلیس فتا در تهران گفت: این رسم دیرین ایرانی جای خود را به ترقه‌بازیهای پرسروصدا، بمبهای دست‌ساز، فانوس‌های کاغذی و مشعل‌های سرخ داده است».

 

نسل همیشه «نه» به دیکتاتور 

در نمونه‌ای دیگر، حاکمیت ولی‌فقیه در قبال پایداری نسل جوان در مقابله با دیکتاتوری آخوندی و دوری شتابان این نسل از فرهنگ و ارتجاع مذهبی، مجبور به اعتراف شده است. واقعیت این است که گره خوردن نسل‌های پیاپی جوانان با فرهنگ ایرانی و ضرورت آزادی، از ۴دهه قبل به این سو رفته‌رفته به یک چالش بزرگ برای نظام تبدیل شده است. این چالش به‌طور خاص در قیامهای ۲سال اخیر و نیز چهارشنبه‌سوری هر سال بیشتر نمود و بروز و حضور پررنگ یافته است. از طرفی نسل نو به‌دنبال برنامه و فرهنگ و سیاست نو می‌گردد و انتخاب می‌کند. این چالش و بن‌بست در مقابل نسل‌های نوخواه ایران را در یادداشت شعبه اطلاعات کثیف آخوندی تحت عنوان «انجمن نجات» مرکز فارس در ۲۵اسفند ۹۷ شاهدیم:‌ «شرایط این روزهای جامعه ایران بر کسی پوشیده نیست. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با مشکلات متعددی مواجه شده است. بیکاری و نبودن درآمد کافی برای زندگی باعث می‌شود جوانان در دام تبلیغات مجاهدین بیفتند و دست به کارهایی بزنند».

 

عرصهٔ ایران: لهیب فروزان علیه ظلام شیخان

وجه مهم چهارشنبه‌ سوری ۲سال اخیر و به‌طور خاص امسال این است که کانون‌های شورشی مجاهدین دست‌اندرکار برافروختن آتش‌ها در بساط مکر و ریا و سالوس و سرکوبگری آخوندی شده‌اند و هر هفته کارشان شتاب و گستره و دامنهٔ بیشتری می‌یابد. کانون‌های شورشی دارند عرصهٔ ایران را چهارشنبه‌ سوری همگانی علیه تمامیت اشغالگران آخوندی می‌کنند.

چهارشنبه سوری امسال هم نسبت به سال‌های قبل عرصه و دامنهٔ گسترده‌تری بین مردم ایران خواهد داشت. با وجود چیدن نقطه‌به‌نقطه نیروی سرکوبگر انتظامی، شخصی، بسیجی و تبلیغات علیه چهارشنبه‌سوری در نمازجمعه‌های حکومتی، این کانون‌های شورشی، جوانان مبارز، زنان و دختران عاصی و شورشی و مردم ایران هستند که آیین ملی و تاریخی و زیبایشان را بدل به لهیب فروزان علیه ظلام شیخان خواهند کرد...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d7fb4e33-9560-4349-baa0-8d4e030df249"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات