728 x 90

کوه شورای نگهبان خامنه‌ای موش زایید!

حکومت قتل عام
حکومت قتل عام

در سراشیب سرنگونی و در راستای یک پایه کردن حاکمیت، خامنه‌ای نزدیکترین حلقه‌های حکومتش را قربانی سیاست انقباض و سرکوب کرد.

شورای نگهبان و خامنه‌ای کاندیداهایی را حذف کردند که در طول ۴۰سال گذشته از مهره‌های کلیدی در سرکوب و چپاول مردم بوده‌اند.

سؤال این است وقتی که این افراد فاقد صلاحیت هستند، پس چه کسی دارای صلاحیت است؟

جواب بسیار روشن است که از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبانش شقی‌ترین و جنایتکارترین افراد نظیر آخوند رئیسی جلاد و عناصری از این دست دارای صلاحیت هستند.

بازی خامنه‌ای و شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت این عناصر هم صرفاً در جهت در بردن حکومت از گرداب بحرانها بود، به این گمان واهی که از قیام و خیزش مردم جلوگیری کنند.

 

از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبان تاریخ مصرف این عناصر تمام شده و فاقد صلاحیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» یعنی دولت جلادان هستند.

 

اقدام خامنه‌ای در حذف و سلاخی کاندیداها به‌نحوی بود که صدای بسیاری از خودی‌ها را درآورد.

علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع گفت: «اکنون طراحی بد فرجامی در حال انجام است که می‌خواهد مردم را از صندوق رأی ناامید کنند» (خبرگزاری مجلس ۴خرداد ۱۴۰۰).

علی جنتی وزیر سابق ارشاد نیز سرانجام «ده روز بحث و مناقشه شورای نگهبان» را با این ضرب‌المثل فارسی معنی کرد «کوه موش زایید» و تأکید کرد که «با این تعداد کاندیدای پوششی از هم‌اکنون نتیجه انتخابات روشن است و آنچه در این میان با مشارکت اقلیت قربانی می‌شود جمهوریت نظام خواهدبود» (تلگرام چند ثانیه ۴خرداد ۱۴۰۰).

بسیجی‌های دانشگاه امیرکبیر هم خطاب به شورای نگهبان نوشتند: «در صلاحیت برخی که مغایرتی با نظام ندارند تجدید نظر کنید» (تلگرام چند ثانیه ۴خرداد ۱۴۰۰).

احمد زیدآبادی از عناصر نزدیک به باند روحانی نوشت: «این فهرست حتی بسیاری از نیروهای اصول‌گرا را نیز مسأله‌دار خواهد کرد» (سایت اعتماد آنلاین ۴خرداد ۱۴۰۰).

آخوند محمد جواد حجتی کرمانی اقدام شورای نگهبان را غیر باور دانست و نسبت به عدم مشارکت مردم و حتی عدم مشارکت عده‌یی از نیروهای وابسته به رژیم هشدار داد: «دلسردی و بی‌تفاوتی عامّه مردم و نیز شمار فراوانی از صاحبنظران و ناظران امور، بسیار خطرناک است و هر روز خطرناکتر می‌شود».

این آخوند نزدیک به باند مغلوب، کار شورای نگهبان را «تیر خلاص به تابوت جمهوریت نظام» نامید، و از خامنه‌ای درخواست کرد در تصمیم شورای نگهبان تجدید نظر کند (سایت جماران ۵خرداد ۱۴۰۰).

محمود صادقی از کاندیداهای رد صلاحیت شده اقدام شورای نگهبان را «شوک» آور توصیف کرد و رویکرد شورای نگهبان در حذف بسیاری از کاندیداها را نشانه ضعف و نابسامانی دانست که در نتیجه آن: «با وجودی که شورای نگهبان صرفاً اختیار نظارتی دارد، احراز صلاحیت را به این معنا که خودشان می‌خواهند تفسیر به رأی کرده‌اند و این شأن را برای خود قائل شده‌اند که همه ابعاد شخصیتی، رویکردها، عقاید و جنبه‌های مختلف افراد را بررسی کنند» (روزنامه جهان صنعت ۶خرداد ۱۴۰۰).

باند مجمع مدرسین و محققان حوزه قم هم با اشاره به رد صلاحیت گسترده نامزدهای سیرک انتخابات در بیانیه‌یی نوشت: «همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام، وجاهت قانونی خود را از دست داده است» (سایت جماران ۵خرداد ۱۴۰۰).

وقتی که عناصر و دسته‌جات درونی رژیم چنین رویکردی نسبت به انتخابات مهندسی شده خامنه‌ای دارند، نظر قاطع مردم ایران مشخص است، مردمی که از قبل هم رای‌شان سرنگونی و نه به جمهوری آخوندی بوده است.

در همین رابطه روزنامه جهان صنعت نوشت: «البته با این رویه، سطح مشارکت بیش از این‌که تصور می‌شد کاهش خواهد داشت. برخی که در نظرسنجی‌ها برای رأی دادن یا ندادن مردد بودند، با این اقدام شورای نگهبان و نوع چینش افراد، قطعاً از گردونه رأی دادن خارج می‌شوند و انگیزه‌ای برای رأی دادن نخواهند داشت» (جهان صنعت ۶خرداد ۱۴۰۰).

روزنامه حکومتی آرمان هم در مورد نفرت مردم نوشت: «فضای حاکم بر بستر جامعه هم فضای ناامیدی است و دلخوری از نظامات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور در بین مردم به‌دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی پر رنگ است» (آرمان ۶خرداد ۱۴۰۰).

روزنامه ایران وابسته به دولت روحانی هم عدم شرکت مردم در انتخابات و نه بزرگ آنها به حاکمیت را موضوعی اثرگذار روی امنیت رژیم دانست: «امنیت کشور در گرو این است که عمق و ژرفای مشارکت مردم در انتخابات حداکثری باشد... اگر تعداد آرا کم باشد، ممکن است که بسیاری از معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر کند... این مسأله روی امنیت کشور، بی‌اثر کردن خواست دشمن و به‌طور کلی اعتبار کشور نقش اساسی دارد» (ایران ۶خرداد ۱۴۰۰).

با این‌که خامنه‌ای بیش از هرکس دیگری نسبت به نفرت مردم از نظام و انتخابات قلابی‌اش خبر دارد، ضمن گدایی رأی مردم از اقدام شورای نگهبان هم دفاع کرد: «به مردم عزیز مان عرض می‌کنم؛ ملت عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می‌گیرد امّا اثر آن در چند سال باقی می‌ماند. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید که متعلق به شماست. به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند که فایده‌ای ندارد، نرویم، نمی‌رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی‌کند...

شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفهٔ خودش آنچه را که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها را مشخص کرد» (سایت خامنه‌ای۶ خرداد ۱۴۰۰).

بدین ترتیب خامنه‌ای با حذف مزدوران دزد و جانی و شیاد به نفع جلاد قتل‌عام، ناتوانی‌اش را به نمایش گذاشت، که این نشانه جنگ آشکار و مضاعف با مردم ایران از سوی دزد بزرگ حاکمیت مردم است.

سلاخی نزدیک‌ترین مزدوران و شرکای تمام جنایات ۴۰ساله نشانه فاز پایانی نظام است که بیش‌از‌پیش باعث بحران درونی، ریزش خودی‌ها و پاسداران می‌شود، آن‌چنانکه هم‌اکنون بسیاری از آنها انتخابات را مهندسی شده و کاندیداها را گزینشی می‌دانند.

 

اما جواب مردم ایران به خامنه‌ای و شورای نگهبان و کاندیداهای احراز صلاحیت شده و احراز صلاحیت نشده این است که همه کاندیداها سرو ته یک کرباس هستند و سگ زرد برادر شغال است و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

برخورد مردم با جلادی که از خمره انتخابات خامنه‌ای بیرون بیاید و دولت جلادانی که او تشکیل بدهد روشن است.

هم‌چنان که مردم در برخورد با دولت آخوند روحانی شیاد با زبان قهر، اعتراض و قیام برخورد کردند، با دولت آخوند رئیسی جلاد که خامنه‌ای قصد دارد آنرا از خمره انتخابات بیرون بیاورد بسا شورشی‌تر و قیامی‌تر برخورد خواهند کرد.

چرا که این حاکمیت جانی و دزد هیچ راهی غیر از این برای توده‌های مردم فقیر نگذاشته است. به همین دلیل است که مردم عاصی بارها فریاد کرده‌اند که تنها راه برای نفی این رژیم فاسد حضور شورشی در کف خیابان‌هاست، چنان‌چه روز و هفته‌یی نیست که اقشار مختلف مردم با خیزشهای سراسری خود این واقعیت را فریاد نکرده باشند.

حضوری که به اذعان بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی نتیجه نهایی آن این است که «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان»

شعار رأی من سرنگونی است، شعار نه به جلاد و بسیاری از شعارهای دیگری که بر دیوار بسیاری از شهرها نقش بسته، در این راستا و در جهت هدف مقدس و انقلابی مردم ایران برای سرنگون کردن نظام ولایت فقیه است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4ed7558c-2e3b-4d0d-b2b8-4a352a7b2cb5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات