728 x 90

گزارشی از غارتگری در خرید و فروش چای

چایکاران
چایکاران

قیمت هر کیلو برگ چای درجه یک ۴۶۰۰ تومان و درجه دو ۳۳۰۰ تومان تعیین شده است.

این قیمت‌گذاری از سوی کسانی صورت گرفته که حتی یک روز هم در مزارع چای کار نکرده‌اند و قیمت‌گذاری آن بدون برآورد هزینه نگهداری باغات چای و هزینه کارگر قبل از برداشت برای شخم زدن زمین تا کندن علفهای هرز و به‌خصوص دستمزد کارگر که در زمان اوج کار چیدن چای به‌روزی ۱۵۰هزار تومان می‌رسد و هزینه حمل و معطلی یک روزه در کارخانه برای تحویل دادن.. ‌. در نظر گرفته شده است و تازه از همه مهمتر بیش از شش ماه طول می‌کشد تا پول به حساب کشاورز واریز شود.

 

اما آن‌چه که مهم است نحوه قیمت‌گذاری آن می‌باشد. تفاوت قیمت بین درجه یک و دو فقط اسمی است یعنی اگر در فصل بهار بهترین چای را هم تحویل کارخانه بدهی بین بیست تا سی درصد چای را به‌عنوان درجه یک از کشاورزان چایکار می‌خرند و بقیه درجه دو خواهد بود و هرگاه ظرفیت کارخانجات تکمیل شود حتی درجه دو هم نمی‌پذیرند و تحت عنوان این‌که کیفیت ندارد نمی‌خرند. آنگاه مجبوری در سطل زباله و یا کنار جاده بریزی و بروی، چون در دفترچه چای، نام کارخانه تعیین شده نمی‌توانید چای را به کارخانه دیگری ببرید. ضمن آن که این دستورالعمل قیمت‌گذاری چای درجه یک فقط در چند روز اول خرید چای در فصل بهار اجرا می‌شود و پس از چند روز اول تا پایان برداشت تماماً درجه دو خواهد بود.

 

طبق نظر کارشناسان از هر پنج کیلو برگ سبز چای یک کیلو چای خشک به دست میاید یعنی اگر میانگین قیمت هر کیلو چای سبز را ۴۰۰۰تومان در نظر بگیریم چای خشک ۲۰هزار تومان می‌شود در حالی‌که طبق قیمت‌گذاری چای مرغوب در سال گذشته بین ۶۵ تا ۸۰هزار تومان بود که یقینا در سال ۱۳۹۹ به بالاتر از یکصد هزار تومان خواهد رسید.

 

یعنی دسترنج کشاورزان فقط برای صاحبان کارخانجات و باندهای مافیایی فروش سود خواهد داشت و این باعث شده دیگر هیچ جوانی حاضر نشود مانند پدرا نشان به کار کشاورزی و چایکاری روی بیاورد و همواره شاهد مهاجرت جوانان از روستا به شهرهای بزرگ و هم‌چنین از بین رفتن باغات یا تغییر کاربری باغات چای در سطح استان هستیم و آنگاه شاهد فعالیت باندهای مافیایی واردات چای از خارج با نامهای گوناگون میباشیم. جنایتی که باز هم به نابودی کشاورزی و کشاورزان ایران منجر می‌شود.

 

علیرضا برزگر


مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است