728 x 90

گسترش و تعمیق قیام

سخن روز
سخن روز

سردمداران و سرکردگان رژیم هر روز به‌صحنه می‌آیند، چنگ و دندان نشان می‌دهند و از «مهار» قیام و «یکسره کردن کار» حرف می‌زنند. ارگانهای سرکوبگر و نهادهای امنیتی نیز پشت سر هم اطلاعیه و بیانیه می‌دهند و برای قیام‌کنندگان خط و نشان می‌کشند. اما به‌رغم تهدیدها و لاف و گزافهای آخوندها و پاسداران هراسان نظام پوسیدهٔ ولایت، قیام با گامهای استوار، پیوسته و هر روز و البته خونین و جنگاور، عرصه‌های جدیدی را درمی‌نوردد و مسیر گسترش و تعمیق را طی می‌کند.

نگاهی به‌پیشرویهای چشمگیر قیام طی همین دو سه روز گذشته، این پیشروی و چشم‌انداز تابناک آن را بیش‌از‌پیش روشن می‌کند.

  • قیام‌کنندگان در همه جا آشکارا جسورتر و با روحیه‌هایی جنگاورتر و تهاجمی‌تر، نه تنها مظاهر و نشانه‌های رژیم، بلکه مراکز حکومتی را نیز مورد حمله قرار می‌دهند و حق سرکوبگران و مزدوران پاسدار و بسیجی را کف دستشان می‌گذارند.
  • قیام اکنون از فاز شبانه، پا پیش نهاده و قیام‌کنندگان و جوانان شورشی، روزها را هم با خروش و خیزش خود، برای رژیم و نیروهای فرسوده‌اش ناامن کرده‌اند. روز جمعه خیابانهای شهرهای اهواز و زاهدان و مشهد و اردبیل و کرمان، صحنهٔ خروش و جنگ و گریز جوانان قیام‌آفرین با مزدوران تا دندان مسلح رژیم و فراری دادن آنها بود.
  • نخست روز ۵مهر قیام‌آفرینان دلیر بلوچ در چابهار، فرمانداری رژیم و یک کیوسک مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی را به‌آتش کشیدند.

سپس در گسترش سراسری قیام، این آتش از جنوب به‌شمال کشور دامن کشید و در آمل، قیام‌آفرینان جنگاور، ساختمان فرمانداری و کلانتری را طعمهٔ آتش خشم خود کردند و نیروهای ضدشورش را به‌فرار و عقب‌نشینی وادار کردند، اگر چه این دلاوران بهای این تهاجم را با تقدیم ۱۸شهید پرداختند، اما درسی فراموشی ناپذیر به‌نیروهای هراسان رژیم دادند.

  • رژیم نیز در یک روند ناگزیر، به‌دست خود راه قهر مشروع و انقلابی را علیه خود، هموار می‌کند. روز جمعه مأموران جنایتکار خامنه‌ای به‌سوی تطاهرکنندگان و نمازگزاران در مسجد مکی، متعلق به‌هموطنان اهل سنت، رگبار آتش گشودند و دهها تن را شهید و دهها تن دیگر را مجروح کردند. این در حالی بود که جوانان شورشگر برای تصرف پایگاه بسیج، آن را مورد حمله قرار دادند و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.
  • اگر چه شهیدان قیام تاکنون از ۳۰۰ فراتر رفته، اما مهم و تعیین‌کننده این است که هر شهید شور رزمندگی را در قیام‌کنندگان مشتعل‌تر می‌کند و عزم و انگیزهٔ آنها را برای از جا برکندن رژیم پلید حاکم فروزانتر می‌سازد. قیام‌کنندگان اکنون شعار می‌دهند: «تا انقلاب نکردیم، به خانه برنگردیم».

آری، به‌راستی این انقلابی دیگر است، برای از ریشه برکندن ارتجاع و استبداد و دیکتاتوری در این میهن! و همان‌گونه که مسعود رجوی رهبر مقاومت خطاب به‌خلیفهٔ ارتجاع گفت: «خدا همان خدای۵۷ و درهم‌کوبندهٔ رژیم شاه است که اکنون دستش از آستین خلق قهرمان و جوانان شورشگر و آزادی‌ستان بیرون آمده تا کار شیخ و رژیم ولایت فقیه را یک‌سره کند. انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8620fc6b-5ea8-473a-bde2-b029b00745ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات