728 x 90

اعتراف به تغییر دوران

ولی فقیه ارتجاع
ولی فقیه ارتجاع
10روز از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا می‌گذرد و اقدامات و طرحها و مصوبات این دولت طی همین مدت محدود، مقامهای رژیم را سخت شگفت‌زده و هراسان کرده است. این وحشتزدگی را در تمام وجنات رژیم، از نمایشهای جمعه تا اظهارات ایادی و مقامات ریز و درشت رژیم و از صفحات رسانه‌های حکومتی تا سکوت مرگباری که از خامنه‌ای تا پهلوان‌پنبه‌های حرّاف سپاه پاسداران را فرا گرفته، می‌توان مشاهده کرد.

طی همین مدت رئیس‌جمهور جدید آمریکا نشان داده که به وعده‌های خود پایبند است و در عمل به آنها بسیار هم شتاب دارد. یک روزنامه حکومتی تحت عنوان «به حرکت درآمدن گسل ترامپ» به زلزلهٴ سیاسی که در رژیم به‌وقوع پیوسته تلویحاً اشاره نموده است. (1)

روزنامه دیگری با ابراز درماندگی در برابر این واقعیت می‌نویسد: «چه می‌شود کرد که این تصمیمات متعلق به دونالد ترامپی است که اقداماتی عجیب و غریب و غیرمنطقی دارد. باید نشست و منتظر ماند و نتایج اقدامات او را نظاره کرد». (2)

درماندگی رژیم را به‌خصوص بایستی در سکوت خامنه‌ای و غیبت پهلوان پنبه‌های حراف نظام، امثال پاسدار سلامی، پاسدار شعبانی، پاسدار جعفری و همهٴ شعبان جعفریها و شعبان بی‌مخهای نظام دید. آنها که پیش از این، هر روز به صحنه می‌آمدند و عربده‌کشی می‌کردند و از غرق کردن ناوهای آمریکایی دم می‌زدند و در عمل هم ملوانهای آمریکایی را به گروگان می‌گرفتند و در تلویزیون خود نمایش می‌دادند، امروز ماستها را کیسه کرده و «همه با هم» در سوراخ خزیده‌اند.

اظهارات آخوند موحدی کرمانی امام جمعهٴ خامنه‌ای در نمایش جمعهٴ این هفته تهران، در این مورد، می‌تواند نمونهٴ خوبی باشد. وی در حالی که عربده‌های پیشین ضدآمریکایی و ضداستکباری خود را فراموش کرده بود (3) اکنون از این‌که «آقای ترامپ با شعار خدمت به مردم آمریکا… به کاخ سفید قدم نهاده» و دارد به وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کند ابراز خوشحالی می‌کرد و عمل به وعده را منطبق با «متن دین مقدس اسلام» توصیف کرد و در عین‌حال ابراز نگرانی کرد که «مبادا خناسان عزم شما را تغییر دهند، بدانید… آنان که در مقام دفاع از جان و ناموس و کشور خود هستند تروریست نیستند». آخوند کرمانی برای خالی نبودن عریضه یک لگد ضداستکباری هم پراند، اما به رئیس‌جمهور سابق! و در برابر، دست طلب به دامن «همت بلند مردانه» «آقای ترامپ» زد. (4)

یکی دیگر از آخوندهای گماشته خامنه‌ای، به نام علی حاجی‌زاده در نمایش جمعهٴ تبریز، به‌رغم درشت‌گویی ظاهری به ترامپ و این‌که «ما نمی‌دانیم که این فرد دیوانه است یا سالم»، اما با وحشتی کاملاً نمایان از «برنامه» ترامپ برای رژیم افزود: «ترامپ به جای این‌که برنامه‌یی برای ایران داشته باشد، بهتر است به فکر تظاهرات خیابانی در کشور خودش باشد».

نظیر این درشت‌گویی را یک گماشته رسانه‌یی خامنه‌ای به نام مهدی محمدی به‌کار گرفت تا آن را سرپوش وحشت خود نماید. وی اگر ‌چه ترامپ را شومن توصیف کرد، اما اعتراف نمود که «دوره و زمانهٴ جدیدی آغاز شده».

حسن روحانی، رئیس‌جمهور فاشیسم مذهبی حاکم هم در یک سخنرانی با اشارهٴ دوپهلو به این‌که «زمانی نیست که بین ملتها دیوارکشی کرد» حرفهای همیشگی خود درباره تعامل و دوستی و مفاهمه و مذاکره و برجام و غیره را تکرار کرد و برای آن که جای هیچ سوءتفاهمی باقی نماند، به قول مهندس بازرگان سه سه بار، نُه بار غلط‌کردم گفت و به عرض رساند که «هرگز دنبال سلاح کشتار جمعی نرفتیم و نخواهیم رفت».

واضحتر از همه، روزنامه رسالت (9بهمن) با ابراز وحشت از این دوران جدید می‌نویسد: «مصیبتهای ما و دیگر ملتهای جهان در دوران پسااوباما بیشتر می‌شود باید آماده بود و خسارتهای آن را به کمترین رساند».

اما چرا ولی‌فقیه ارتجاع این‌چنین سراپا به لرزه افتاده و زیپ دهان آخوندها و پاسداران لافزن خود را هم کشیده است؟ مگر خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم همیشه نمی‌گفتند آمریکا در سی و چند سال گذشته، از هیچ دشمنی با ما کوتاهی نکرده؟ مگر نمی‌گفتند آمریکا از ترس قدرت ما و موشکهای ماست که جرأت چپ نگاه کردن به ما را ندارد؟ پس اکنون چه چیزی تفاوت کرده که این‌چنین ماستهای ضدآمریکایی را کیسه کرده‌اند؟ جواب به‌سادگی آن است که آن حرفها و قمپزها مربوط به شرایطی بود که رژیم از مجاری مختلف دندانهای اوباما را شمرده بود و می‌دانست که گزینه‌های روی میز و زیرمیزی در کار نیست. در نتیجه احمدی‌نژاد هم می‌توانست لاف بزند که از طریق محاسبات پیچیده ریاضی اثبات می‌کند که آمریکا جنگ نخواهد کرد. البته هیچ نیازی به محاسبات پیچیده ریاضی نبود، دلالان و لابی‌های ولایت هر روز در کاخ سفید و وزارت‌خارجه پلاس بودند و به «پرزیدنت» آموزش رقص ایرانی با ساز آخوندها را می‌دادند. اما اکنون «دوره و زمانهٴ جدیدی آغاز شده» و «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است» و «روزهایی که فعالیتهای تروریستی و موشکی ایران با پاسخی فراتر از بیانیه از جانب واشینگتن روبه‌رو نمی‌شد، به پایان رسیده‌اند» (5) خامنه‌ای پیزوری که جای خود دارد، آن که خمینی بود و آمریکاییها را گروگان گرفت و 440روز برای آزادی آنها بازی درآورد، اما به‌محض آن که سر و کلة ریگان پیدا شد، 4روزه همهٴ گروگانها را طی قرارداد ننگین الجزایر همراه با میلیاردها دلار دستخوش، تقدیم آمریکا کرد.

بنابراین کاملاً قابل فهم است که چرا خامنه‌ای از زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید، علیه آمریکا لب از لب باز نکرده و تنها یک بار که به زبان آمد، سیاست صبر و انتظار را اعلام کرد و گفت: «این دولتی که بناست بیاید که هنوز نیامده؛ حالا او هندوانهٴ دربسته است و نمی‌دانیم داخل آن چه در می‌آید». (6) اما اکنون هم که این هندوانه باز شده و فرامین پی‌درپی رئیس‌جمهور جدید جای هیچ ابهامی باقی نگذاشته، هم‌چنان سیاست، صبر و انتظار است؛ کمااین‌که روزنامه حکومتی ابتکار10بهمن تحت عنوان «دیپلوماسی تحریک‌ناپذیری ایران» «اتخاذ سیاست معقولانهٴ 'بنشین و ببین' را پیشنهاد کرده بود.

اما «بنشین و ببین» یک خط و سیاست پایدار نمی‌تواند باشد؛ به‌خصوص که ”کدخدا“ی جدید اجازه نمی‌دهد. ولی‌فقیه ارتجاع زود یا دیر و البته زود باید تکلیف رژیمش را روشن کند؛ یا ایستادن و گردن‌کشی کردن و پرداختن بهای آن که آخوندهای حاکم هرگز اهل آن نبوده و نیستند؟ یا خامنه‌ای هم، مانند امام دجالش غلط‌کردم‌گویی پیشه کند و به زبان اشهد بگوید «از هر آنچه تا به‌حال گفته بودم، دست برداشتم». اما نکته این‌جاست که خمینی امکان عقب‌نشینی داشت، ولی پشت سر این رژیم دره‌یی است پر از خون و آتش به عمق 38سال جنایت و خیانت میان خودش و مردم ایران! آری، به سوی عقب هم راهی نیست!

پانویس: ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ جهان صنعت ـ 9بهمن 95
2 ـ مقاله علی خرم از مهره‌های سابق وزارت‌خارجه رژیم ـ روزنامه اعتماد ـ 9بهمن 95

3 ـ در مورد عربده‌های ضدآمریکایی آخوند موحدی کرمانی از جمله نگاه کنید به خطبهٴ 12آذر 95 او: «ما با صدای رسا فریاد می‌زنیم آمریکا؛ ما از حکومت ننگین شما و از شما عناصر پیمان‌شکن، دروغگو و حیله‌گر و از رویه شما که ظلم و خونریزی است و از ستمگران با تمام وجود بیزاریم. اگر به سوی پاره کردن برجام می‌روید طبق بیان رهبری قبل از شما آن را می‌سوزانیم».

و نماز جمعهٴ 10مهر 64 «… دست اوباما و کشورش به خون بیگناهان آلوده است، ما به این آمریکای جنایتکار دست نمی‌دهیم، دست دادن با آمریکا به‌معنای خوب بودن رابطه ما با این کشور است در حالی که رابطه ما با آمریکای ظالم اصلاً خوب نیست… آمریکا دشمن شماره یک اسلام است و تا زمانی که این‌گونه با اسلام دشمنی می‌کند ما هم با تمام وجود دشمن آمریکا هستیم…».

4 ـ «تغییر خوی استکبار و زورگویی مسئولان قبلی کار آسانی نیست اما با همت بلند مردانه هر کار به ظاهر محالی ممکن می‌شود».

5 ـ از بیانیه سناتور تاد یانگ پس از ارائهٴ طرح تحریمهای جدید غیرهسته‌یی علیه رژیم ایران ـ سایت حکومتی مشرق ـ 6بهمن 95

6 ـ سخنرانی در دیدار با بسیجیان 3آذر 95.