728 x 90

اعتراف به تقلب!

سونامی تقلب در حوزه‌های به‌اصطلاح رأی‌گیری
سونامی تقلب در حوزه‌های به‌اصطلاح رأی‌گیری
هنوز زنگ پایان نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم به صدا درنیامده بود که در رسانه‌های رژیم آخوندی از سیل و حتی سونامی تقلب در حوزه‌های به‌اصطلاح رأی‌گیری خبر داده شد. این در شرایطی است که رژیم متقلب آخوندی اعلام کرده بود که برای برگزاری این نمایش، مأموران مختلفی را به شرح زیر گمارده است:
۱.۵۰۰.000 عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات
۳۵۰.۰۰۰نفر امنیت برگزاری انتخابات
۱۶۰.۰۰۰نفر فقط امنیت شعب اخذ رأی (۱۲۰.۰۰۰نفر از نیروی انتظامی و ۴۰.۰۰۰نفر از سپاه و بسیج)

۷۱.۰۰۰نفر بازرس برای شعبه‌های اخذ رای
۱۰۰.۰۰۰نفر نماینده فرمانداریها
۱۰۰.۰۰۰نفر نماینده شورای نگهبان
۱۱.۶۶۰ از هیأت‌های اجرایی اعم از بخش و شهرستان (هزارو شصت هیأت اجرایی هر کدام 8نفر)

(سایت شبکه خبر رژیم- 28اردیبهشت 96)
حال اگر اعداد بالا را جمع بزنیم، عدد زیر به‌دست می‌آید:
جمع کل: ۲.۲۹۲.660 (دو میلیون و 292هزار و 660نفر)
این در حالی است در اعداد و ارقام بالا از نیروهای وزارت اطلاعات ومأموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران و از لباس شخصی‌ها هیچ صحبتی به میان نیامده است. در صورتی که اگر آنها هم اضافه شوند، آمار بسا بالاترین از این‌هاست. با این‌حال ما از آن صرف‌نظر می‌کنیم.

اما ببینیم تعداد کل صندوق‌های رأی‌گیری چند تا بود:
تعداد صندوق ها: 117 یا 118هزار صندوق (همان منبع)
اکنون اگر تعداد کل مأموران گماشته شده برای نمایش را بر تعداد کل صندوقها تقسیم کنیم، عددی که به‌دست می‌آید، تعداد مأموران حاضر بر سر هر صندوق را نشان می‌دهد:
2292660 ÷ 118000 = ۱۹.۴
بنابراین بر سر هر صندوق تعداد 19 مأمور اعم از مجری، ناظر، بازرس، حفاظت و تأمین و… قرار داشت.

جالب این‌که هر دو باند وابسته به آخوند شیاد روحانی و آخوند جلاد رئیسی از تقلب‌های گسترده خبر می‌دهند و هر کدام دیگری را متهم می‌کنند.

این حجم از تقلب از سوی هر دو باند غارتگر نظام، یادآور آن حجم از اختلاس و کلاهبرداریهایی بود که کاندیداهای هر دو باند در مناظرات انتخاباتی از یکدیگر رو کردند.

آری، این واقعیت رژیم است که تمامیت آن با همه باندهای مافیایی‌اش بر اساس تقلب و دروغ و دغل بنا شده است. اعترافات قبل از روز نمایش در تبلیغات و مناظره‌ها و اظهارنظرها حول تقلبات همه و همه دقیقاً اثبات کننده همین واقعیت است. طبیعی است که شایسته این رژیم رئیس‌جمهوری است جلاد یا شیاد یا پاسدار. حالا هر کدام باشند فرقی ندارد، همه سر و ته یک کرباسند و ارزانی رژیم پوسیده و ضد‌مردمی ولایت‌فقیهند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3db655c-b599-410f-974b-48ad7d2b723d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات