728 x 90

«تیر زهرآگین» برجام و ارزش جنگ ضدمیهنی

در روز 28شهریور سومین اجلاس این دورهٴ خبرگان ارتجاع، تشکیل شد. این جلسه از آن جهت مهم است که در حالی که رژیم در باتلاق برجام دست و پا می‌زند و روحانی کاسه گدایی در دست روانهٴ آمریکا شده تا شاید بتواند ارباب بی‌مروت دنیا را سر رحم بیاورد و در شرایطی که بحران اقتصادی اجتماعی به اوج خودش رسیده و هر روز شاهد دهها تجمع و حرکت اعتراضی در گوشه و کنار کشور هستیم. جنتی رئیس خبرگان ارتجاع در ابتدای این جلسه حرفهایی زد که تا حدودی می‌تواند تصویری از وضعیت انفجاری موجود در جامعه را به دست بدهد:
جنتی، به بحران و معضل اصلی روی میز رژیم، یعنی برجام اشاره کرد و ضمن طعنه به دولت روحانی، توصیف جدیدی از برجام کرد و گفت: «در پس لبخند دشمن تیر زهراگین وجود دارد که دشمن در زمان اعتماد نابجا و سستی‌ها از آن استفاده می‌کند. برجام مصداق این تیر زهرآگین بود». اما این‌که در حال حاضر با برجام چه کار باید کرد؟ جنتی مثل سایر سران قوای نظام حرفی برای گفتن نداشت.

جنتی به‌مناسبت هفته جنگ، به تجلیل از جنگ شوم 8ساله پرداخت و گفت:‌ «اگر خداوند کوه دماوند را هم طلا گرفته و به ما می‌داد، ارزش آن با جنگی که اتفاق افتاد برابری نمی‌کرد؛ چرا که طلا مایه فساد، افتراق و مصیبت است اما این جنگ سرتاپا مایه خوبی برای امت اسلامی بود و قدرت نظامی جمهوری اسلامی را نیز تقویت کرد». جنتی البته علت جنگ‌طلبی نظام را هم گفت و اضافه کرد: «دفاع مقدس برکات زیادی برای کشور ما داشت و باعث شد این نظام باقی بماند».

بله هر چیزی هر قدر هم که برای مردم مصیبت و داغ و بدبختی داشته باشد، اگر موجب حفظ این نظام اهریمنی باشد، برکات و نعمت تلقی می‌شود. مثل همین جنگ و کشتار در سوریه که اگر ‌چه بیش از 500هزار کشته و بیش از 7میلیون آواره به مردم سوریه تحمیل کرده، اما برای رژیم آخوندی نعمت و برکت است و جنتی در این باره هم گفت:‌ «حضور ایران در منطقه و ایثارگری جوانان باید با همین سبک پیش برود و نباید کوچک‌ترین خلل و نقصی در آن ایجاد شود».

بله، نه ویرانی یک کشور و نابودی مردم سوریه و نه انهدام اقتصاد ایران و این همه فجایع ناشی از هزینه‌های سنگین سیاست صدور جنگ و تروریسم مهم نیست. این مهمه که نظام آخوندی این جوری سر پا می‌ماند. اما این البته در خود رژیم هم شکافهای عمیق ایجاد کرده و جنتی در اشاره به همین شکافهای رو به رشد گفت:‌ «ما شاهد هستیم امروز کسانی که با انقلاب و اسلام مشکل‌دارند در حال رشد هستند که در این زمینه باید مستند تذکر بدهیم...».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات