728 x 90

دستپاچگی! بریدگی و خود باختگی! در جمعه بازار نظام

آخوند صدیقی
آخوند صدیقی
نمایشهای جمعه روز 31شهریور رژیم از این نظر جالب بود که اکثر گماشته‌های خامنه‌ای در خطبه‌هایشان به بریدگی و ریزش به‌خصوص در بالای رژیم اعتراف کردند و فضای ترس و آشفتگی که در سراسر رژیم موج می‌زند را در حرفهای خود منعکس کردند.

دجال گریان آخوند صدیقی در جمعه‌بازار تهران اعتراف کرد که: «بعضی در نظام از کرده خود پشیمانند و مُثل آنها مانند عمربن‌ سعد است که حب دنیا او را از علی جدا کرد و دستش به خون امام حسین (ع) آغشته شد و به دنیا هم نرسید و درسی است برای همه کسانی که به دین و امام‌شان پایبند نمانند و پیمان‌شکنی کنند».

از دجالگریهای آخوند گریان صدیقی و تشبیه این رژیم و خامنه‌ای پلید به امام حسین که بگذریم... خیلی روشن است که دارد به بریدگی و پشت کردن بالاترین مقامات و عناصر رژیم اشاره می‌کند؛ کسانی که حاضرند ولی‌فقیه را هم دم تیغ بدهند تا خودشون نجات پیدا کنند.

از آخوند صدیقی بارزتر، دجال خراسان آخوند علم‌الهدی است که برای روحیه دادن به مسئولان به قول خودش «دستپاچه» و خود «باخته» رژیم دلداری می‌داد که شما لازم نیست اقدامی در مورد ترامپ بکنید، خود سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی که به‌خاطر سیاست او از بازار پرسود ایران محکوم شدند، ترتیب او را می‌ دهند! وی گفت:
«چون یک بازار 80میلیونی یک کشور ثروتمند را بر روی سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکا بسته است خود آنها آمریکا را از پا در می‌آورند، ما باید مقاومت کنیم، مسئولان ما خود را نبازند، دستپاچه نشوند دست به سوی آمریکا دراز نکنند».

چه جالب! آن همه شعار و گلو پاره کردن علیه استکبار و سینه زدن پای مستضعف پناهی زیر علم خمینی، حالا از یک طرف از دعوت همهٴ غارتگران عالم به نشستن سر سفرهٴ منابع ملت ایران سر درآورده و از طرف دیگر به دخیل بستن به سرمایه‌گذاران اروپا و آمریکا! فاعتبروا یا اولی الابصار!