728 x 90

رد پای قطعی مجاهدین در قیام ایران به اعتراف رسانه‌های حکومتی!

ترس رژیم ار قیام
ترس رژیم ار قیام
نزدیک به 3هفته از قیام ایران می‌گذرد و طی این مدت ضدونقیض گوییها و هشدارهای باندها به یکدیگر موضوعی بوده که هر روز دررسانه‌ها و در گفته‌های مهره‌های حکومتی انعکاس داشته است.

اما یک موضوعی که پای ثابت همیشگی در این هشدارها و در واقع ابراز وحشت ها بوده است، و تاکنون هم ادامه داشته، اذعان به نقش مجاهدین خلق ایران در قیام ایران است آن‌چنان که خامنه‌ای نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد و در سخنرانیش در جمع ایادی رژیم در قم و در 20دی 96 به آن اعتراف کرد.

در ارتباط با اهمیت نقش مجاهدین خلق ایران در قیام، دادستان رژیم در تهران نمی‌تواند نقش مجاهدین در تاثیر‌گذاری در قیام را انکار کند و در ”تحلیل آشوبهای اخیر (قیام ایران) “رد پای مجاهدین را قطعی ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: ”آنها بر موج این نارضایتی سوار شدند“. (روزنامه آرمان 25دی 96)

البته بیدادستان تهران مجاهدین را با آخوندهای موج سوار و به‌خصوص خمینی دجال اشتباهی گرفته که بدون پرداخت هیچ بهایی بر روی امواج انقلاب 22بهمن سوار شده و انقلاب را ربودند.

برخلاف خمینی موج سوار و آخوندهایش مجاهدین و مقاومت ایران از خرداد سال 60هم در پهنه عملی و هم در پهنه نظری، خواستار سرنگونی نظام فاسد ولایت‌فقیه در تمامیتش بوده‌اند، و طی این سالیان شعار محوری آنها بوده و آن را هم در میان مردم تبلیغ و ترویج کرده‌اند و سنگین‌ترین بها را نیز برای محقق کردن آن متحمل شده‌اند.

اکنون این مردم ایران هستند که در جریان قیام در بسیاری از شهرهای ایران این شعار محوری را نصب‌العین قرار دادند و خواستار سرنگونی نظام ولایت‌فقیه شدند.

روزنامه حمایت وابسته به قضاییه پلید آخوندی نیز از نقش مجاهدین در افشای سرکوب، فساد و بیداد قوه قضاییه رژیم به فغان آمده است، و افشاگریهای مجاهدین خلق در این رابطه را سعی بر نشان دادن ”چهره‌ای مشوه“ از دستگاه قضا دانسته و ”سناریوهایی مرتبط با امور مالی و اتهام‌زنی در حوزه‌های امنیتی را متوجه مسئولان این قوه کردند... “ (حمایت 25دی 96)

به نظر می‌رسد که این رسانه وابسته به دم و دستگاه آخوند صادق لاریجانی و کل دستگاه قضاییه آن از شعار مردم در قیام ایران ”لاریجانی قاضییه با دزدا همبازیه“ بسیار دلسوخته شده و به خال هم زده است.

اما آنجا که می‌نویسد مجاهدین سعی برنشان دادن ”چهره مشوه“ قوه قضاییه را داشتند تعبیری غیردقیق و نادرست است، تعبیر دقیق این است که مجاهدین چهره پلید و واقعی این دستگاه مخوف و سرکوبگر را در سرکوب و غارت اموال مردم به آنان نشان دادند. مردم نیز وقتی در قیام ایران علیه قوه قضاییه و رئیس جنایتکاران شعار می‌دادند، دقیقاً چهره واقعی کریه این دستگاه بیداد و سردمداران آن را هدف دادند.

مظاهری رئیس حوزه اصفهان رژیم به نیروهای رژیم هشدار و بیدارباش داده است، زیرا مجاهدین خلق ایران ”بیدارند“، پس ”باید هوشیار باشیم“.

این آخوند وابسته به خامنه‌ای قیام ایران را با عملیات فروغ جاویدان مقایسه کرده و ضربه‌ای که هردوی آنها به نظام ولایت وارد کرده را تقریباً همسان دانسته و گفته است: ”این اغتشاشات اخیر (قیام ایران) نظیر جنگ مرصاد (عملیات فروغ جاویدان) در اواخر جنگ هشت ساله بود که دشمن اعلام صلح کرد و دوباره به واسطه (مجاهدین) علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد؛ در آن زمان شخصیت بزرگی در رابطه با جنگ مرصاد به بنده گفت جنگ مرصاد تیر غیبی بود که از کنار انقلاب گذشت“. (رسالت 23دی 96)

واضح است که منظور آخوند مظاهری از تیر غیبی که از کنار انقلاب گذشت، موضوع سرنگونی نظام ولایت است که البته این برآورد از عملیات فروغ جاویدان و از قیام ایران تعبیر درست و دقیقی است زیرا هردوی آنها سرنگونی و اساس نظام ولایت را هدف گرفته بودند.

خبرگزاری حکومتی ایسنا وابسته به باند آخوند روحانی 23دی 96ضمن اشاره به نفرت مردم از نظام ولایت که از آن به‌عنوان ”نا امیدی“ یاد کرده است، به شعله‌های سرکش قیام که از نظر آن ”غیر عادی، خلاف موازین“ و ”با سرعت به شهرهای کوچک هم سرایت کرد“ و اثرات نابود کننده آن بر پیکره نظام ولایت داشت اعتراف می‌کند. این خبرگزاری حکومتی با نعل وارو زدن می‌نویسد ”در همین مرحله بود که دشمنان خارجی و (مجاهدین) هم سوار بر موج پدید آمده شدند“.

واضح است که خصیصه موج سواری خصوصیت بارز خمینی و آخوندهای همراه او است که سوار بر امواج انقلاب ضدسلطنتی شدند. از این ادعای ابلهانه آن در مورد نقش مجاهدین در قیام ایران که بگذریم، واقعیت این است که نظام، رسانه‌ها و مهره‌های آن، تا بن استخوان به نقش و جایگاه مجاهدین در تاثیر‌گذاری در میان مردم و بویژه در جریان قیام ایران ایمان دارند.

اما وقتی می‌خواهند به این نقش اعتراف کنند، با نعل وارونه زدن و با ترم های آخوندی و یا آخوند‌ساخته از مجاهدین و نقش تاثیرگذار آنها در میان مردم و درقیام ایران نام می‌برند.

واقعیت دیگر این است که این اعترافات به نقش محوری مقاومت ایران باطل السحر دعاوی قبلی رژیم در زمینه نقش قدرتهای خارجی در قیام است، آن‌چنان که علی خامنه‌ای به‌طور ناشیانه‌ای تلاش داشت که ضلع سازی کند.

ملاحظه می‌شود که این ترفند لو رفته و رسوای رژیم و بویژه شخص خامنه‌ای چگونه بی‌تاثیر بوده و مردم ایران نیز پشیزی برای آن قابل نشده است، که اکنون پس ا ز گذشت سه هفته رسانه‌ها و مهره‌های نظام به زبان گویا، به آن اعتراف می‌کنند و آن هم نقش بی‌بدیل سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات