728 x 90

مصداق ضرب‌المثل شیرین فارسی ”از میرم و سیرم باید ترسید“

خمینی دجال ضد بشر
خمینی دجال ضد بشر
فهم عمیق مردم ما و تجارب تاریخی در ادبیات و ضرب‌المثلها از نسلهای دور به‌دست ما می‌رسد که گویای فرهنگ عمیق و شناخت درستشان از پدیده‌هاست.
این ضرب‌المثل گویای حال کسانی که وقتی وارد جایی میشن میگن قصد موندن ندارن و میخوان برن اما آن‌قدر میمونن که جون صاحب خونه رو به لبش می‌رسونن.

یا مهمون ناخونده‌ای که وقتی سفره پهن میشه میگه سیره اما یه تنه ترتیب همه غذاها رو میده.

پس باید از چنین فردی ترسید.
هنوز فراموش نکردیم که خمینی در پاریس قبل از حرکت و آمدنش می‌گفت به قم میره و طلبگی میکنه اما دیدیم وقتی قدرت رو قبضه کرد دمار از روزگار مردم درآورد. حتی با طرح سلطنت مطلقه فقیه تلاش کرد برای نسلهای بعد از خودش هم تضمین کنه. به همین خاطر حفظ نظامش رو «اوجب واجبات» و از نماز و روزه هم بالاتر میدونست.

همینطور دیدیم که با ادعای دفاع از مستضعفین و کوخ نشینی و... وارد شد، شعار همه با هم داد اما دست تمام ایادی دزدش رو برای غارت اموال مردم باز گذاشت و دیدیم که به صغیر و کبیر رحم نکردند.

حاصل حاکمیت خمینی و خامنه‌ای فقر فراگیر و از بین رفتن طبقه متوسط و تبدیل جامعه به طبقه غارت شده و غارتگر گردید.

درود بر نیاکان ما که چنین تجربه‌ای را اندوخته و در ضرب‌المثلی شیرین ماندگار کردند.

ص. الف.