728 x 90

آمار شهیدان آبان مشعلی بر تاریک‌خانه‌های دیکتاتور

شهیدان آبان مشعلی بر تاریک‌خانه‌های دیکتاتور ...
شهیدان آبان مشعلی بر تاریک‌خانه‌های دیکتاتور ...

«اگر من نسوزم

اگر تو نسوزی

اگر ما نسوزیم

چسان تاریکی‌ها روشن می‌شود؟

 

می‌سوزیم

و مشعل آگاهی می‌ا‌فروزانیم...» (ناظم حکمت، شاعر معاصر ترک)

 

حکایت اراده‌ها و جانهای مردمان و پیشتازان و پایداریها و قیام‌ها برای آگاهی و آزادی چنین است. حکایتهایی که روشنگر ستم‌پیشه‌گی‌ها و جنایات دیکتاتورها و مشخصاً دیکتاتوری ولایت فقیه بوده‌اند تا بتوان حرمت زندگی و شرافت آدمی را نگاهبانی کرد. این‌ها چهرهٔ واقعیِ ایران‌زمین در مقابل اشغالگران فاشیست مذهبی هستند.

 

وظیفهٔ انسانی و ملی

یکی از این مشعل‌افروزی‌ها و روشنگریها بعد از قیام آبان ۹۸، مبارزه و افشاگری برای روشن شدن آمار واقعی جان‌ باختگان و شهیدان این قیام است. مبارزه‌یی که نزدیک ۴ماه است بی‌وقفه توسط مردم و مقاومت ایران دنبال شده است. مبارزه و روشنگری‌ای که آن را وظیفهٔ انسانی و ملی خود می‌دانیم تا تاریکی‌هایی را که نظام آخوندی بر آن مستولی کرده، پس بزنیم و از حقوق گل‌های سرخ آبان و فدای بیکران هستی‌شان برای آرمان آزادی دفاع کنیم.

 

تبعات جامعه‌ای هوشیار و مهیا برای دیکتاتور

در چند روز گذشته اخبار پیرامون آمار واقعی جان‌ باختگان قیام آبان ۹۸ به یک موضوع مطرح در شبکه‌های مجازی تبدیل شده است. این موضوع یکی از بحرانهای گریبانگیر شخص خامنه‌ای و حسن روحانی می‌باشد؛ طوری که تصمیم‌گیری بر سر چگونگی اعلام آن به یک موضوع مهم امنیتی در درون حاکمیت بدل شده است. علت این رویکرد حاکمیت هم چیزی جز حجم سنگین جنایت صورت گرفته به دستور خامنه‌ای نیست.

رژیم آخوندی در جریان قیام آبان ۹۸ اینترنت را با دو هدف قطع کرد:

ـ قطع کردن جریان اطلاع‌رسانی شورش و قیام مردم و بستن راه حمایت و پشتیبانی از آن.

ـ دست بازداشتن در انجام جنایات افسارگسیخته.

این الگویی بود که پیش از این قیام هم طی قتل‌عام‌های دههٔ ۶۰ و به‌طور مشخص قتل‌عام سراسری در تابستان ۶۷ نسبت به خانواده‌های زندانیان سیاسی و خبرگزاریها به‌کار برده بود. جنایاتی که تا افشای نوار منتظری در اوایل تابستان ۹۶، تقریباً بسیاری از مردم ایران و کشورهای جهان ـ و حتی بعضاً در درون نظام ـ نسبت به ابعاد آن آگاهی و اشراف کافی نداشتند.

 

سکوت دستوری و عمدی تا دوم اسفند

اکنون به‌دلیل روشنگریهای مداوم مقاومت ایران و سماجتی که در جامعهٔ ایران نسبت به آمار واقعی شهیدان قیام آبان جریان داشته و ادامه دارد، آثار آن به درون نظام ریخته است. این روزها شاهد بروز آثار این روشنگریها در حاکمیت هستیم. حاکمیتی که یکی از دلایل مخفی نگه‌داشتن این آمار توسط آن، رد شدن از روز نمایش انتخابات در دوم اسفند بوده است؛ چرا که خامنه‌ای و روحانی و دستگاه امنیتی نظام به‌خوبی اشراف داشته‌اند که اعلام آمار بالای جنایاتی که مرتکب شده‌اند، می‌تواند موجب تنش و چالش در جامعه و حتی در خودی‌های نظام شده و نمایش انتخابات مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد. یادآوری می‌شود که از دو ماه پیش به این طرف ۲۵۰نفر از باند اصول‌گرای خامنه‌ای طی نامه‌یی سرگشاده به وی خواستار توضیح درباره حجم کشتار در شورش و قیام آبان شده بودند.

 

یک آمار، یک جبهه جدید برای قیام

اکنون به‌دلیل عواملی که یادآوری شد، رژیم دست به زمینه‌سازی برای اعلام این آمار زده است. در شبکه‌های مجازی شاهد خبری بودیم که پزشک قانونی به‌دلیل بالا بودن آمار، اقدام به پخش کردن پیکر جان‌ باختگان قیام در دهها سردخانه کرده است و در درون نظام اعلام شده که این موضوع اکنون برای رژیم یک معضل شده است.

گذشته از صحت‌وسقم این خبرها ـ که لاجرم با سماجت در روشنگریها و افشاگریهای خودمان، واقعیت همهٔ آنها عیان خواهد شد ـ‌ این مسأله گریبان نظام را سخت می‌فشارد و با وجود آثار و تبعاتی که می‌تواند علیه رژیم ایجاد کند، آن را مجبور به تصمیم نهایی خواهد کرد.

یادآوری می‌شود که نظام آخوندی در ماجرای سقوط دادن هواپیمای اوکراینی هم عیناً همین مسیر را رفت. تا دو روز اصل ماجرای شلیک به هواپیما را تکذیب کردند؛ اما آن‌قدر فشار داخلی و جهانی زیاد بود که مجبور شدند واقعیت را اعتراف کنند. آثار آن هم همانا شورش دانشجویان و تمرکز آنها بر جنایات شخص ولی‌فقیه و نیز سراسری شدن افتضاح «پروپاگاندای دروغگویی ۴۱ساله» از خمینی تا خامنه‌ای بوده است. بنابراین این آمار هم جبهه‌ای دیگر را به جبهه‌های شکل گرفته مقابل نظام آخوندی می‌افزاید و دامنه‌های قیام را در جامعهٔ ایران بیشتر می‌گسترد.

 

ترفندهای پیش‌بینی شده و آثار اجتماعی آن

اکنون که نظام به تعیین‌تکلیف نمایش دوم اسفند رسیده، دولت روحانی دارد از طریق سخنگویش زمینه‌چینی می‌کند تا با ترفندهای پیش‌بینی‌شده ـ که نمونه‌اش را در خبر منتشره شده در شبکه‌های مجازی شاهد بودیم ـ آمار جان‌ باختگان قیام آبان ۹۸ را بیرونی کند. همان‌طور اشاره کردیم، باید خامنه‌ای «تصمیم‌گیری» می‌کرد که کی اعلام شود: «این آمار ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد...معمولاً در همه‌جای دنیا چنین آماری از سوی پزشکی قانونی اعلام می‌شود...در این باره تصمیم‌گیری شده و ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاههای مسئول اعلام خواهد شد».(روزنامه‌ ایران ارگان دولت، ۱اسفند ۹۸)

 

یک آمار در جامعه‌ای انفجاری

اکنون این شهیدان و گل‌های سرخ قیام‌اند که «می‌سوزند و مشعل آگاهی می‌افروزانند». آنچه مسلم است رژیم قبل از اعلام این آمارِ وعده داده شده، دستگاه سرکوب خود را تمام و کمال می‌چیند؛ چرا که مطمئن است هم‌چون افشای دروغهایش در ماجرای سقوط دادن هواپیمای اوکراینی، جامعه، فقط تماشاگر و شنونده نخواهند بود؛ چرا که جامعهٔ ایران با عبور از قیام آبان ۹۸ مثل بمبی همواره مهیای انفجار می‌باشد که مترصد فرصت‌های خیزش و شورش و قیام برای نفی کامل حاکمیت ولایت فقیه است...