728 x 90

استراتژی غارت با واکسن کرونا - مروری بر رسانه‌ها

گزیده روزنامه‌های حکومتی
گزیده روزنامه‌های حکومتی

روزنامه‌های حکومتی در روز۱۶فروردین عرصهٔ بحرانهای داخلی و خارجی نظام هستند. دو تیتر برجسته صفحه اول کیهان خامنه‌ای گویای اوضاع کلی نظام در مناسبات خارجی‌اش است.

تیتر اول: «احیای برجام بدون لغو تحریم‌ها هدف خیمه‌شب‌بازی آمریکا و اروپا در وین» و تیتر بعدی: اسدالله اسدی هم‌چنان در اسارت. ۱۰۱۰روز از گروگانگیری دیپلمات ایرانی در اروپا گذشت». در زمینه مذاکرات رژیم با آمریکا روزنامه‌های هر دو باند با دو بیان مختلف اذعان کرده‌اند نظام از ادعایش برای لغو کلیه تحریم‌ها عقب‌نشینی کرده و فرمول گام‌به‌گام را پذیرفته است. روزنامه‌های باند خامنه‌ای از جمله کیهان، وطن امروز و جوان به باند روحانی حمله کرده‌اند و روزنامه‌های باند مغلوب هم از روحانی خواسته‌اند مواظب باشد مذاکرات منجمد نشود. و به مذاکرات گام‌به‌گام ادامه دهد. در کنار آن بحرانهای داخلی نظام در تیترهای مختلف صف کشیده‌اند. برجسته‌ترین آنها فاش‌گوییهای جدید در مورد تعلل رژیم در واکسینه کردن مردم است.

استراتژی غارت با واکسن کرونا

جهان صنعت در مطلبی با عنوان «معمای واکسن» به‌نقل از یک وارد کننده دارو ادعای رژیم برای آزاد کردن واردات واکسن از طریق بخش خصوصی را به چالش کشیده و نوشته است: «واکسن کرونا به شرکت‌های خصوصی تعلق نمی‌گیرد!» این وارد کننده دارو بعد از شرح تماسهایش با شرکت‌های مختلف تولید واکسن کرونا گفته است این واکسن فقط به دولتها و ارتش‌ها داده می‌شود. در ادامه هم پرده از طرح بزرگ رژیم برای غارت مردم کرونا‌زده کنار زده و گفته است: «دولت فراخوان تهیه واکسن روسی را داد که رد گم‌کنی کند و واکسن‌هایی که خودش وارد کرده را به مردم بفروشد. چه‌بسا اگر ارز نیمایی از بین برود، ناصر خسرویی هم دیگر وجود نخواهد داشت و تمام داروهای ناصرخسرو در داروخانه‌ها با همان قیمت هنگفت به فروش می‌رود. چه‌بسا امروزه تمام داروها از شبکه درمان به سمت ناصرخسرو نشت می‌کند. حال بر اساس اطلاعات من قرار است واکسنهای اصلی که به قیمت ۸۰میلیون تومان در ناصرخسرو موجود است به قیمت کمتری مانند ۱۰میلیون تومان در داروخانه به‌صورت قانونی بفروشند».

رسالت از باند خامنه‌ای هم در زیر تیتر: «لزوم تسریع در واکسیناسیون بررسی شد» یزدی» رئیس مرکز تحقیقات واکسن دانشگاه علوم پزشکی تهران اذعان کرده است: «استراتژی واکسیناسیون عمومی کشور بر مبنای تولید داخل تنظیم شده و قرار بود دوسوم نیاز را از طریق تولید وطنی تأمین کنیم» این کارگزار حکومتی همچین اعتراف کرده: «تا حدودی واکسیناسیون ما، حالت نمایشی به خود گرفته است تا جنبه مقبولیت عمومی پیدا کند، در حالی که هنوز کادر درمان به‌طور کامل تکمیل نشده‌اند».

غارتهای نجومی در رشد منفی اقتصادی

وجوه مختلف اقتصاد نظام آخوندی در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته.

شرق در مطلبی از رنانی اقتصاددان باند مغلوب نظام به یک فقره غارت نجومی اشاره کرده که در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» که توسط روحانی به مجلس آخوندی رفته و در دست تصویب است نوشته: «تصویب چنین لایحه‌یی می‌تواند فسادی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰سال پس از جنگ بسازد» در ادامه افزوده است: « «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ (هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند که حدوداً معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود». یعنی شش هزار کیلومتر اسکناس دور زمین. این اقتصاددان حکومتی نوشته در کل دورهٔ خصوصی‌سازی سی ساله بعد از جنگ ضدمیهنی ۳۷۴هزار میلیارد به جیب رانت‌خواران رفته.

روزنامه مردم‌سالاری هم با تیتر «آیا رشد اقتصادی ایران مثبت شده است؟» ادعای دولت روحانی مبنی بر رشد اقتصادی در سال۱۳۹۹ را به چالش کشیده و از جمله نوشته است: «مســئله اصلی واقعیات اقتصاد کشــور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده، ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده و گرانی روزافزون کالاها به‌ویژه کالاهای ســبد متعارف مصرفی قدرت خرید کثیری از آحاد آســیب دیده و آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به‌طور کلی اقشــار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه متوســط را کاهش داده و آنان را به آســتانه و یا به زیر خط فقر کشانده». در ادامه این مطلب آمده است: «صندوق بین‌المللی پول نیز که نرخ رشــد اقتصادی دنیا و چند کشور منتخب را در جدولی منتشــر ساخته نرخ رشــد اقتصادی ایران در سالهای ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفــی ۴/۸۴ درصد، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است».