728 x 90

«امنیت نظام» به قیمت کشتار مردم در قتلگاه کرونا

قرارگاه کرونا
قرارگاه کرونا

این روزها به‌دلیل شرایط بحرانی حکومت آخوندی، افشای سیاست‌ها یا نقشه‌های شوم مهره‌های پلید حکومتی به‌سرعت قابل توجهی انجام می‌گیرد! برخی را مقاومت مردم ایران، برخی را افشاگریها و مستند کردن با فیلم و عکس توسط خودم مردم، برخی هم در جنگ‌ و جدال‌های باندی و حرص قدرت...
ناتوانی از جمع‌وجور کردن شکاف‌های حاکمیت از یک‌سو، و ناتوانی مضاعف در سیاست سرکوب و ارعاب و به سکوت کشاندن مردم ایران از سوی دیگر، از جمله‌ دلایل از پرده برون افتادن رسوایی‌های نظام ولایت مطلقه‌ٔ فقیه است.

در این میان هم برخی از مهره‌های رده پایین‌تر نظام با «دوگانه سوزی!» تلاش می‌کنند ضمن انداختن تقصیر مشکلات به گردن باند یا جناح مقابل (و حتی بعضاً هم باندی‌های باب یا ناباب!)، با سفید سازی، خودشان را در ببرند. اما هر چه هست، اذعانها و اعترافات ناگزیر آنان بسیار قابل توجه و تأمل است.

اعترافات سنگین محبوب‌فر به حکومت نظامی!

از جمله‌ٔ این اذعان و اعترافات مهره‌های حکومتی، می‌توان به نوشتار محمدرضا محبوب‌فر در ۲۶دیماه روزنامهٔ اقتصاد سرآمد اشاره کرد.

محبوب‌فر که به‌عنوان یک «جامعه‌شناس و اپیدمیولوژیست» بارها به مصاحبه‌های مختلفی پرداخته، ناگزیر به بی‌عملی نظام آخوندی برای حفاظت مردم از ویروس کرونا چنین اذعان می‌کند: «از حدود ده ماه پیش که ویروس کرونا وارد کشور ایران شد اصلاً محدودیت و ممنوعیت و برنامه مبارزه قوی و مؤثر برای بیماری کرونا وجود نداشته است».

صد البته روشن است که برای مردمی که با گوشت و پوست‌شان این بی‌عملی را به‌خوبی درک کرده و هزینه‌ٔ آن هم از جان هزاران هزار عزیزشان گرفته شده است، این اعتراف جدیدی نیست؛ اما محبوب‌فر پا را فراتر گذاشته و به عمق جنایت خامنه‌ای اعتراف می‌کند! وی با اشاره به «سیاسی و امنیتی» بودن ترکیب نفرات ستاد دروغین موسوم به «ستاد ملی مبارزه با کرونا»، به‌جای «علمی و تخصصی» بودن آن می‌گوید: «برنامه‌هایی که در خصوص منع آمدوشد بعد از ساعت ۶بعدازظهر یا حکومت نظامی پس از ساعت ۹شب پیاده یا مطرح شده ... سیاسی و امنیتی هستند و تأثیری بر خصوص مهار بیماری کرونا ندارند».

«کشتار جمعی» به‌نام «ایمنی جمعی»!

از مدتها پیش شخص شیخ بنفش با شیادی و وقاحت مدعی دنبال کردن خط «ایمنی گله‌ای» در مقابل گسترش بیماری کرونا در میان مردم محنت زده‌ٔ ایران شده بود. اما مقاومت ایران بارها بر بطلان این رویکرد ضدانسانی تأکید کرده و آن‌را مردود و غیرعلمی دانسته بود.

از سوی دیگر رهبری مقاومت نیز در پیام‌های متعددی به سیاست پلید خامنه‌ای برای تبدیل بیماری کرونا به یک «فرصت برای حفظ نظام!» اشاره کرده بود. این سخنان خامنه‌ای که در ۱۳اسفند۹۸ رسانه‌یی شد، بعدها در ۳۱شهریور۹۹ با اعترافاتی در بیان «برکات!» کرونا مانند «برکات جنگ» و «برکات دفاع از حرم بشار اسد!» تکمیل و به روزرسانی گردید.

اما اکنون پس از گذشت چندماه، دیگر در درون رسانه‌ها و «روزی‌نامه»های نظام ولایت هم علناً و مستقیم به این حقیقت تلخ و جنایت‌کارانه اعتراف می‌کنند.

روزنامهٔ آفتاب یزد در شماره ۲۷آبان‌۹۹، واقعیت این سیاست قساوت‌بار و البته جنایت‌کارانه‌ٔ را چنین تیتر کرده است که: «ایمنی جمعی برابر است با کشتار جمعی!» امری که البته از مدتها پیش عیان بود، اما اعتراف مستقیم به آن در درون نظام درخور توجه و تأمل است!

جلادی در پی کشتار، یا با کرونا، یا اعدام، یا رگبار!

از مضحکه‌ٔ «جمهوریت و دمکراسی» در حکومت آخوندی شاید تنها چیزی را که می‌توان یافت، روی میز بودن انواع گزینه‌های مرگ برای مردم ایران و آزادی مطلق در انتخاب میان آن‌هاست!

اما مردم و مقاومت ایران به‌روشنی اثبات کرده‌اند که در تمام این سال‌ها، نه مرعوب رگبار گلوله‌های آخوندها شده‌اند، و نه در برابر سرکوب و شکنجه و اعدام سر تسلیم فرود آوردند.

آری؛ انتقام مرگ‌های کرونا را هم تنها و تنها از قدرت پرستان و آستان بوسان بیت‌العنکبوت نظام ولایت مطلقه‌ٔ فقیه باید گرفت. این همان مسیری است که کانون‌های شورشی قهرمان در اوج قدرت‌نمایی‌های سپاه و بسیج ولایت‌معاشان، در حال ریل‌ گذاری آن در سراسر شهرهای میهن اشغال شده هستند!