728 x 90

بحرانی که با تصویب و یا بی‌تصویب لوایح FATF حل نمی‌شود

FATF
FATF

موضوع تن‌دادن یا تن ندادن رژیم به لوایح اف.ای.تی.اف و برخورد مجمع تشخیص مصلحت آخوندی با آن، بار دیگر موضوع جدال باندی در درون حاکمیت شده است.

دولت و باند روحانی مانند گذشته براین نظر هستند که عدم تصویب لوایح و تن ندان به آن، باعث می‌شود تا نظام در لیست سیاه برود و مشکلاتش نیز با جامعه جهانی بیشتر شود، ضمن این‌که اقتصاد درهم شکسته نظام هم تاب تحمل پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه را ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت، به‌گفته کارشناسان مالی و بانکی استناد می‌کند که: «معتقد هستند با رفتن ایران به لیست سیاه هر ایرانی به مشکل برمی‌خورد. همکاران وزارت‌خارجه معتقد هستند خروج از این لیست سیاه‌ کار مشکلی است و برای دولتهای آتی هم سخت است. کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند تحفظ امنیت ملی حفظ می‌شوند. چین و روسیه هم به لیست پیوستند. کارشناسان سیاسی می‌گویند نپیوستن به این لیست یک نوع خود تحریمی است».

او با اتکا به‌گفته کارشناسان مختلف حکومتی در حوزه‌های سیاست خارجی، امنیتی، مالی و بانکی و ضمن تأیید گفته‌های آنها از تصویب لوایح دفاع کرد. اما برای خالی نبودن عریضه اظهار داشت به نظر ات مجمع تشخیص مصلحت احترام می‌گذارد و امیدوار است «مصلحت نظام» -یعنی برای ممانعت از خفگی کشنده و بیشتر نظام- در زمینه تصویب لوایح از طرف این مجمع «در نظر گرفته شود». (روزنامه ستاره صبح ۲۶آذر ۹۸)

روزنامه ستاره صبح وابسته به باند روحانی در مطلب دیگری با عنوان «مخالفتها با FATF جناحی است»، از قول یکی از عناصر باند موسوم به اصلاح‌طلب نوشت: «ایران دو راه بیشتر ندارد یا این‌که مناسبات بین‌المللی را بپذیرد یا سرنوشت کره شمالی را دنبال کند. آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، عایدات پذیرش FATF خیلی بیشتر از نپذیرفتن آن است». (ستاره صبح ۲۶آذر ۹۸)

فریدون مجلسی از عناصر حامی دولت روحانی به موقعیت خطرناک حاکمیت در رابطه با نپذیرفتن لوایح اذعان کرد و گفت: «قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نوعی خودکشی بانکی است».

او به این واقعیت هم اذعان کرد در صورتی که نظام لوایح را نپذیرد ضمن این‌که از خدمات پولی و بانکی در سطح جهانی محدود می‌شود، به‌لحاظ سیاسی نیز در وضعیت دشواری قرار می‌گیرد«این در حالی است که عقل سیاسی و مصلحت ایجاب می‌کند که نباید این‌طور در ساز و کارهای جهانی رفتار کرد»(ستاره صبح ۲۶آذر ۹۸)

واضح است که استدلال‌ عناصر باند روحانی در این زمینه بازگو کننده یکی از دوراهی بن‌بستی است که رژیم در آن گرفتار است.

واقعیت این است چنانچه لوایح تصویب شود و رژیم به مفاد آنها عمل کند با معضلات و تبعات سنگین دیگری رو برو می‌شود. تبعاتی که پذیرش این لوایح نسبت به عدم پذیرش آن اگر خطرناک‌تر نباشد، خطر کمتری ندارد..

نظر به همین خطر است که صرف‌نظر از منافع و مصالح باندی، عناصر و رسانه‌های باند خامنه‌ای به‌شدت با پذیرش و تصویب لوایح مخالفت می‌کنند.

کیهان خامنه‌ای در مقابل این گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه که «پیوستن به FATF هیچ خطری ندارد» و این گفته عباس موسوی سخنگوی وزرات خارجه که «پیوستن به کنوانسیونهای جهانی را ما به نفع کشور می‌دانیم»، و.... خطر پذیرش لوایح را گوشزد می‌کند و به حرف ظریف که پیش از این اعلام کرد «تضمین نمی‌دهد مشکلات به واسطه پذیرش لوایح حل شود» استناد کرده و این سؤال را مطرح می‌کند که پذیرش لوایح «چه دستاوردی برای مردم(بخوانید برای رژیم) خواهد داشت»؟(کیهان ۲۶آذر ۹۸)

حرف آنها این است که پذیرش لوایح فشار کشورهای غربی را در دست برداشتن از پولشویی و حمایت از تروریست‌های دست‌نشانده‌ خامنه‌ای در منطقه به‌ویژه در کشورهایی نظیر لبنان، عراق و یمن بالا می‌برد و دست رژیم ولایت فقیه را در این زمینه می‌بندد

در این رابطه آخوند مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از باند خامنه‌ای می‌گوید: «این لوایح در ظاهر کمک بهتروریستها را نهی می‌کند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند». (روزنامه وطن امروز ۲۶آذر ۹۸)

ناگفته نماند که بن‌بست رژیم آخوندی بر سر لوایح اف.ای.تی.اف در شرایط بحرانی بعد از قیام آبان ۹۸و وحشتی که در درون رژیم نسبت به استمرار قیام افتاده، جنگ و دعوای درونی رژیم را تشدید خواهد کرد، چرا که مسأله اصلی که روی میز رژیم است موجودیت آن است که با قیام به لرزه افتاده است.

بهعبارت دیگر مسأله اصلی و مقدم رژیم ولایت فقیه، مردم قیامکننده، جوانان شورشی و کانون‌های شورشی هستند که سرنگونی این نظام را اراده کرده‌اند

تصویب و یا عدم تصویب لوایح اف.ای.تی.اف نمی‌تواند این صورت مسأله را به محاق ببرد چرا که این مردم ایران هستند که نهایتاً همه این مسایل و بحرانها را با سرنگون کردن فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تعیین‌تکلیف خواهند کرد.