728 x 90

بحران سامانهٔ بنزین؛ معنی این همه وحشت

سخن روز
سخن روز

خامنه‌ای و سرتاپای نظام ولایت، بار دیگر در آبان سخت لرزیدند! آن‌قدر که روزنامه‌های نظام از «سرگیجهٔ بنزینی!» نام بردند (پیام ما-۶ آبان).

از ظهر چهارم آبان خبر اختلال در سامانهٔ بنزین در سراسر کشور، رژیم را دچار بحرانی شدید کرد که کماکان ادامه دارد. امروز خامنه‌ای رئیسی جلاد را سراسیمه به وزارت نفت فرستاد که هشدار دهد: «دشمن به‌دنبال ایجاد فتنه است، خودتان را برای مقابله آماده و ایمن کنید!». پاسدار وحیدی، وزیر کشور کابینهٔ رئیسی جلاد هم قسم و آیه می‌خورد که «مردم به‌شایعات توجه نکنند، هیچ برنامه‌یی برای گرانی بنزین وجود ندارد!». اوجی وزیر نفت رژیم هم می‌گوید: «بنده به جد تکذیب می‌کنم، بحث افزایش قیمت نداریم!».

اما داستان چیست؟

دو تابلو متصور دربارهٔ از کار افتادن سامانهٔ بنزین وجود دارد:

تابلو اول: آنطور که خود سران و کارگزاران رژیم می‌گویند «قرائن نشان می‌دهد که یک حملهٔ گستردهٔ (سایبری) بوده است» (فیروزآبادی، سرکردهٔ شورای فضای مجازی رژیم).

اگر این‌گونه باشد، نشان می‌دهد تا کجا ساختار نظام ولایت پوسیده و سوراخ است. به‌ویژه وقتی به‌اعتراف خودشان این سامانه در مداربسته (داخلی) بوده و به شبکهٔ جهانی اینترنت وصل نیست؛ پس نشان می‌دهد پای عنصر نفوذی، آن هم در سطوح بالای حکومتی (که به این سامانه‌های حساس دسترسی دارند) در میان است. این موضوع پس از زنجیره‌یی از انفجار‌ها در حساس‌ترین مراکز هسته‌یی رژیم، کشتن فخری‌زاده در پایتخت و ربودن اسناد فوق سری هسته‌یی نظام توسط سرویس‌های خارجی، بیش‌از‌پیش پرده از این واقعیت بر می‌دارد که پدیدهٔ نفوذی در ابعاد غیرقابل تصور، تا حساس‌ترین مناصب رژیم گسترش یافته است. دود و دم‌ها و خالی‌بندی‌هایی مانند این‌که «هیچ هدفی خارج از دید شبکهٴ پدافند نظام نیست» (پاسدار رحیم‌زاده-از سرکردگان سپاه-۵ آبان) و «دست و پای دشمن را به باتلاق فرو» می‌کنیم (پاسدار سلامی- ۵ آبان) هم تنها اسباب تمسخر و نیشخند است؛ حتی از درون رژیم هم به این پوشال‌بافی‌ها معترض می‌شوند که: مگر حواستان نیست، «اطلاعات نگران‌کننده‌یی از وضعیت امنیت و اطلاعات نظام به‌گوش می‌رسد» و هشدار می‌دهند: «اینترنت را رها کنید و به‌امنیت نظام برسید!» (توانگر، عضو مجلس ارتجاع - ۵ آبان).

 

تابلو دوم: یک گمانه‌زنی دیگر که بیشتر از جانب مردم بیان می‌شود این است که از کار افتادن سامانهٔ هوشمند بنزین کار خود رژیم است که از یک‌طرف می‌خواهد بنزین را گران کند تا با غارت باز هم بیشتر مردم، ورشکستگی اقتصادی‌اش را مقداری جبران کند؛ از طرف دیگر تجربهٔ آبان۹۸ را دارد و در وحشت از پیامد‌های انفجاری گرانی بنزین، با این قبیل اقدامات هم قصد تست دارد و هم می‌خواهد حساسیتها را بفرساید و تا حد امکان مانع از شوک ناشی از غافلگیری شود.

هر کدام از این دو تابلو را مفروض بگیریم، اما آنچه تا همین لحظه، عینی و یقینی است، وحشت‌زدگی رژیم از پیامدهای این رخداد است. این وحشت‌زدگی هم نشان می‌دهد رژیم تا کجا شکننده و متزلزل است که یک رخداد اینچنینی، تا بالاترین سطوحش را دچار رعشه می‌کند. در حالی‌که در سایر کشورها هم‌چنین حوادثی رخ می‌دهد، مانند هک شدن خطوط لوله سوخت در آمریکا طی ماه‌های گذشته، که هر چند ضرر و زیان اقتصادی دارد، اما حاکمیت را دچار بحران امنیتی نمی‌کند. اما از آنجا که رژیم خانهٔ خود را در دهانهٔ آتشفشان خشم و نفرت اجتماعی بنا کرده، هر حادثه اینچنینی می‌تواند به‌یک بحران امنیتی بدل شود.

 

از سوی دیگر در همین شرایط و در آستانهٔ سالگرد قیام آبان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) از یک رزمایش جنگ شهری و آزادسازی یک شهر تصرف شده توسط دشمن فرضی خبر داد. چه رویدادی رساتر از این می‌تواند وحشت‌زدگی رژیم را بیان کند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bcd0d55a-f1db-4bea-bd71-e5b3089823aa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات