728 x 90

فریادی از کنار کوه سرفراز بیستون برای یاران کهکشان

از برای آزادی...

کوه بیستون کرمانشاه
کوه بیستون کرمانشاه

کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت

هیچکس هم‌چو تو بیدادگری یاد نداشت

گوش فریاد شنو نیست خدایا در این شهر

ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت

خوش به گل درد دل خویش به افغان می‌گفت

مرغ بیدل خبر از حیله صیاد نداشت

عشق در کوه‌کنی داد نشان قدرت خویش

ورنه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت

جز به آزادی ملت نبود آبادی

آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت

فقر و بدبختی و بیچارگی و خون جگر

چه غمی بود که این خاطر ناشاد نداشت

عرض خیرمقدم و بهترین شادباشها به کهکشان ۹۷ در گردهمایی بزرگ به تمامی آزادیخواهانی که از کشورهای مختلف با مقاومت ایران هم‌صدا و یک‌صدا شدند.

به اشرف‌نشانهای همیشگی‌مان و به شیرزنان و کوه‌مردان ارتش آزادیبخش که دیروز در اشرف و لیبرتی و امروز در آلبانی نقطه امید مردم ایرانند. درود بی‌پایان ما را از فرسنگها دور از میهن اشغال‌شده پذیرا باشید. آری امسال نیز به‌قول خواهر مریم به جامعه جهانی می‌گوییم آینده ایران از آن این مقاومت و از آن مردمی است که این روزها در خیابانها هستند.

مرگ بر خامنه‌ای ـ روحانی

زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران

زنده باد آزادی

درود بر رجوی

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی ـ دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا نفس در سینه داریم فریاد خواهیم کشید: حاضر حاضر حاضر

 

 

پیام کانون شورشی فریاد از کرمانشاه

 

کانون شورشی فریاد کرمانشاه در کنار کوه سرفراز بیستون ـ نهم تیرماه ۹۷

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/497618b9-a56b-41e9-842e-f3985db5308a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات