728 x 90

بلژیک؛ توطئه و جنگ و مقاومت

سخن روز
سخن روز

مجاهدین و مقاومت ایران، ۴۳سال است که در برابر توطئه‌ها و تنوره کشیدنهای رژیم آخوندی می‌گویند: «بجنگ تا بجنگیم!».

این یک شعار نیست. برآمده از یک آرمان است. آرمان آزادی. آرمانی که بر اساس آن مجاهدین و مقاومت ایران جنگ و نبرد بی‌امان با رژیم آخوندی و پرداخت همه چیز را برای آن انتخاب کرده‌اند. از این رو بقا، رشد، شکوفایی و پیشرفت مجاهدین نیز در هر چه شعله‌ورتر بودن این جنگ است. بر همین اساس بود که در سخت‌ترین شرایط در اشرف و لیبرتی، سرشار و جنگنده به‌دشمن «بیا بیا» می‌گفتند و با دست خالی درس‌های ماندگار به او می‌دادند.

اکنون در بستر سیاست مماشات، رژیم آخوندی در یک زدوبند کثیف با دولت بلژیک، معاهدهٔ مبادلهٔ محکومین را امضا کرده تا بتواند دیپلمات-تروریست خود، اسدی را از زندان به‌در برد. این معاهدهٔ مبادلهٔ محکومین، روز ۱۱مارس بین دادستانی بلژیک با غلامحسین دهقانی، سفیر فوق‌العادهٔ رژیم در بلژیک و پارلمان اروپا امضا شده و تا روز پنجشنبه ۹تیر آن را مخفی نگه داشته‌اند. بر اساس این معاهده محکومینی که در کشور مقابل زندانی هستند، می‌توانند ادامهٔ محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند. این توهین به‌شعور و وجدان بشریت و مردم ایران است که تروریست رژیم ۱۶سال باقی ماندهٔ محکومیتش را نزد کسانی بگذارند که خود او را برای مأموریت ترور و انفجار در گردهمایی مقاومت ایران، فرستاده‌اند.

اما آنچه مهم و تعیین‌کننده است، کارزار جهانی در برابر زد و بند ننگین با دیکتاتوری تروریستی است که با پرچمداری مقاومت ایران و و حامیانشان از همان روز پنجشنبه آغاز کرده‌اند.

کارزار حقوق‌دانان، اعضای پارلمان بلژیک، اتحادیهٔ اروپا و شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی. هم‌چنین تظاهرات‌های متعدد در برابر سفارتهای بلژیک در کشورهای مختلف و اقدامات فشردهٔ حقوقی، سیاسی و رسانه‌یی گسترده.

جنگی برای برانگیختن وجدانهای بیدار و هشدار به‌جامعهٔ جهانی نسبت به پیامدهای خطرناک این زد و بند و چراغ سبز به بانکدار تروریسم در جهان و رژیم قتل‌عام برای ادامهٔ ترور و کشتار.

تاریخچهٔ مقاومت ایران بارها نشان داده است که به‌رغم تمام نیرنگها و کلان معامله‌ها، این مقاومت توانسته است صفحه را بچرخاند و با پرداخت قیمت به پیروزیها و دست‌آوردهایی نایل شود که دشمن ضدبشری را بور و سرافکنده سازد و به این نتیجه برساند که از دیوار بالاتر از قد خودش بالا رفته است.

مانند همیشه مجاهدین و مقاومت ایران به‌این جنگ حاضر گفته و با تکیه بر اصل جنگ صد برابر و «بیا بیا» وارد میدان شده‌اند، بی‌شک کلان دست‌آوردهای این جنگ را برای پیشروی‌ها و نبردهای پیش رو درو خواهند کرد. تا روزی که با سرنگونی و گسستن بند از بند رژیم ولایت فقیه، این جنگ بزرگ بار خود را بر زمین بگذارد.

۴۰سال پیش رهبر مقاومت، بر پایه همین اصل گفت: «بیچاره شب‌پرستان هنوز نسل وحدت و ایمان و زنان و مردان گردن‌فراز رزم میدان را نشناخته‌اند که حتی با چنگ و ناخن و دندان نیز تا آخرین خشت بنای تزویر و ستم را از بن برخواهند کند» (مسعود رجوی- ۱۹بهمن۱۳۶۱).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9e04bd6-fc3e-4815-927e-6f6404c541e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات