728 x 90

بنزین بر آتش بحرانها

گرانی بنزین
گرانی بنزین

انتشار خبر گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در روز ۱۲اردیبهشت ماه با واکنش شدید اجتماعی روبه‌رو شد و رژیم ناچار از آن عقب‌نشینی کرد.

اما بحران نه تنها پایان نیافت، بلکه تبدیل به یک بحران شدید در درون رژیم شده است و باندها فراتر از متهم کردن باند رقیب اکنون دست به اقدامات عملی علیه یکدیگر زده‌اند.

در این رابطه سخنگوی پالایش وزارت نفت که گویا او اول خبر سهمیه‌بندی را به خبرگزاریها داده دستگیر شده است. به گفتهٔ زنگنه وزیر نفت، چند نفر دیگر از وزارت نفت در این رابطه دستگیر شده‌اند.

بخش قابل توجهی از وقت جلسهٔ علنی۱۵اردیبهشت ۹۸مجلس ارتجاع به این موضوع اختصاص داشت و چند تن در این باره صحبت کردند و از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین ابراز نگرانی کردند.

محمد حسن قربانی یکی از اعضای مجلس با اشاره به وضعیت انفجاری جامعه گفت: «در این شرایط نابسامان اقتصادی کشور که دغدغه مردم معیشت است افزایش قیمت بنزین به‌هیچ‌وجه به صلاح نیست و بارها از زبان آقایان شنیده شده است که در سال ۹۸هیچگونه افزایش قیمت بنزین نداریم و مجلس هم در بودجه سال ۹۸چنین مجوزی نداده است چگونه یک‌شبه چنین شایعه‌ای پخش می‌شود؟ چرا با مجلس مشورت نکردید چه دستهایی در کار است که می‌خواهد برای کشور هزینه بگیرد؟».

یکی دیگر از اعضای مجلس به نام سلیمی هم با اشاره به فساد افسارگسیخته، افزایش قیمت بنزین را خلاف مصلحت رژیم دانست و گفت: «افزایش قیمت بنزین غیرقانونی است و باید حتماً از مسیر قانونی طی شود قطعاً تورم زاست و مصلحت نیست نحوه اعلام و تکذیب‌اش باعث برباد رفتن اعتماد عمومی می‌شود.
آقای رئیس یک کارشناس خارجی استخدام کردند ۱۳۸میلیون تومان در ماه به آن حقوق می‌دهند به یک معلم چقدر می‌دهید به یک کارگر چقدر می‌دهید. بر چه اساسی این تصمیمات گرفته می‌شود.
۲۸میلیارد دلار در این شرایط صادرات غیرنفتی را برنگرداندند به کشور، بانک مرکزی چکار می‌کند، آقایان وزرات اقتصاد چکار می‌کنند وزارت صنعت چکار می‌کند».

یکی دیگر از نمایندگان مجلس آخوندی به نام داوود محمدی با نگرانی از شرایط فعلی در زمینه وضعیت انفجاری جامعه و گرانی‌های لجام گسیخته که کارد را به استخوان مردم رسیده گفت: «امروز بدتر از گرانی‌های کمرشکن وضع نابسامان و بیثبات قیمتهاست.

سؤال ما این است چه کسی باید نسبت به افزایش قیمت ها نظارت کند؟ چرا باید قیمت زمین و مسکن و کاغذ و خودرو و قوت لایموت مردم مانند گوشت و برنج و مرغ و پیاز و چای و قند و شکر و خرما این‌طور دل بخواهانه و سر به هوا افزایش کهکشانی یابد؟...

چرا با طرح موضوع مهم گرانی بنزین بدون بررسی ابعاد همهجانبه آن موجبات تشویش و نگرانی مردم فراهم می‌شود و بهدست خود به گرانی‌ها دامن می‌زنیم؟».

یکی از اقتصاددانان رژیم به نام فرشاد مؤمنی، توجیه دولت برای گران کردن بنزین مبنی بر این‌که گویا قیمت پایین بنزین رانتی است که به جیب ثروتمندان می‌رود به چالش کشید و گفت: «بر اساس محاسبات برای یک خانوار با مخارج ماهانه یک و نیم میلیون تومان افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰برابر هزینه‌های خانوار نسبت به خانواری می‌شود که درآمد ماهانه ۱۵میلیون تومانی دارد، در واقع دوستان عکس مار می‌کشند تا عوام را فریب دهند».

این اقتصاددان افزود: «سؤال این است که دیگر چه اتفاقی باید روی دهد که نظام تصمیم‌گیری برگردد و به آنچه در سه دهه اخیر وعده داده نگاهی بیاندازد؟ ما دیگر چه هزینه‌هایی باید بپردازیم که محرز شود که بازارگرایی مبتذل در ایران جز تعمیق فقر، پس‌ افتادگی و انحطاط دستاورد دیگری نداشته است؟ چگونه می‌شود که این سیاست‌ها هم‌چنان استمرار دارد و هیچ‌کس پاسخگو نیست؟».