728 x 90

سالگرد قیام؛ کارزار جهانی، تظاهرات بروکسل

سالگرد قیام کارزار جهانی تظاهرات بروکسل
سالگرد قیام کارزار جهانی تظاهرات بروکسل

در سالگرد قیام، شاهد اوج گرفتن کارزار جهانی مقاومت ایران در حمایت از قیام سراسری و مقاومت سازمان‌یافتهٔ مردم ایران هستیم. در این کارزار، جنایات رژیم علیه مردم ایران و سرکوب قیامهای آزادیخواهانهٔ زنان و مردان ایرانی، از یک‌سو و تلاشهای وحشت‌آلود رژیم برای جلوگیری از شعله کشیدن قیام، از سوی دیگر، قویاً محکوم شده است.

حمایت ۳۱ اکثریت پارلمانی، حمایت ۱۰۰۰تن از برجسته‌ترین زنان جهان از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، حلقاتی از سلسله حمایتهایی است که در سال جاری با قطعنامهٔ ۱۰۰ کنگرهٔ آمریکا شروع شد و سپس دامنهٔ آن، ۳۶۰۰پارلمانتر از ۵قارهٔ جهان و ۱۲۵تن از رهبران و بیش از ۷۰تن از برندگان نوبل را فرا گرفت. این حمایتها از یک‌سو طرد و منفوریت رژیم ضدانسانی آخوندی را نمایان می‌کند و از سوی دیگر، جبهه مردم و مقاومت ایران در برابر فاشیسم دینی حاکم را با برخورداری از حمایت بخش عظیمی از افکار عمومی جهان، نیرومندتر می‌سازد.

در هفتهٔ جاری و در آستانهٔ اولین سالگرد قیام سراسری مردم ایران، شاهد بیانیهٔ ۱۰۰۰تن از برجسته‌ترین زنان جهان، از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی بودیم. نکتهٔ چشمگیر در این بیانیهٔ تصریح این نکته است که این زنان برجسته، با گرایشهای فکری متفاوت بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که: «جهان شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران را در جریان قیام مشاهده کرد که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ایستادند و فریاد زدند: ”چه باحجاب، چه بی‌حجاب پیش به‌سوی انقلاب“ . شجاعت و نقش پیشتاز زنان در این مبارزه، یک پدیدهٔ خلق‌الساعه نبود، بلکه قویاً در ۱۰۰سال مقاومت زنان ایران با دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی ریشه دارد».

این سلسله حمایتهای بین‌المللی، بازتاب درخشش و جوشش ارزشهای پایه‌یی مقاومت بی‌سازش رشیدترین زنان و مردان مجاهد و مبارز ایران است که طی بیش از ۴دهه تداوم داشته است. این حمایتها هم‌چنین انعکاس تعادل‌قوای واقعی است که به‌سود مردم و مقاومت سازمان‌یافتهٔ ایران و به‌زیان رژیم فرتوت ولایت فقیه تغییر می‌کند. این پدیده، حاصل تداوم مقاومت مردم ایران در داخل کشور و انعکاس این مقاومت توسط هموطنان آزاده و شورشیاران خستگی‌ناپذیر در خارج کشور است. نمونه‌یی از این تلاش و کوشش ایرانیان آزاده در خارج کشور، روز جمعه ۲۴شهریور در بروکسل مرکز اتحادیهٔ اروپا و در سالگرد قیام۱۴۰۱ به‌منصهٔ ظهور می‌رسد و بار دیگر نگاه جهان را متوجه کشوری می‌نماید که در تب و تاب انقلابی محتوم بی‌قراری می‌کند.

بی‌مناسبت نیست که در اینجا به‌تظاهرات بزرگ و فراموشی ناپذیر هموطنان شریف و شورشیاران آزادی در ابتدای سال جاری اشاره کنیم که نمونهٔ درخشانی است از آنچه ایرانیان میهن‌پرست طی این سالها، در حمایت از مقاومت و مردم ایران در خارج کشور ساخته‌اند.

آن تظاهرات در حالی شکل گرفت که چند ساعت بیشتر به‌تحویل سال نو نمانده بود، هموطنان آزاده در ساعات ویژه تدارک نوروز و چیدن سفره‌های هفت‌سین در خانه، نوروز و هفت‌سین قیامی در خیابان و فریادهای مبارزاتی را برگزیدند تا پیام‌رسان و تداوم‌بخش قیام مردم ایران و رزم بی‌وقفه کانون‌های شورشی باشند.

این‌چنین بود که همزمان با اجلاس وزیران خارجهٔ کشورهای اتحادیهٔ اروپا، هموطنان شورشگر در میدان شومان بروکسل صدای مردم به‌پاخاسته ایران در اعتراض به‌بند و بست برای آزادی دیپلمات تروریست جنایتکار و بمبگذار را به‌گوش دولتمردان اروپا رساندند.

اکنون این هموطنان بار دیگر روز ۲۴شهریور و در آستانهٔ سالگرد قیام در بروکسل به‌میدان می‌آیند تا صدای مردم ایران تداوم قیامشان را به‌گوش جهانیان برسانند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/74d3a5ad-7fe9-41eb-a5a1-32e49f585e9b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات