728 x 90

تلاش‌های بی‌حاصل یک رژیم وحشت‌زده

سخن روز
سخن روز

رژیم ضدبشری و بحران‌زده آخوندی برای تحت‌الشعاع قرار دادن درماندگی و شکست خود در برابر بحرانهای خفه کننده، از کرونا تا ورشکستگی اقتصادی، بیش‌از‌پیش به‌سیاست ارعاب متوسل شده است. از یک‌سو شمار اعدام زندانیان عادی را بالا برده و از سوی دیگر برای اعدام دستگیر شدگان قیام زمینه‌چینی می‌کند و در آخرین اقدام، ‌موجی از دستگیری و ابلاغ احکام زندان برای خانواده‌ها و وابستگان زندانیان مجاهد را آغاز کرده است؛ کسانی که هیچ گناهی جز نسبت خانوادگی با زندانیان سیاسی مقاوم و سرموضع ندارند. انتقامجویی دژخیمان از هواداران و خانواده‌های مجاهدین که همیشه همزمان با گردهمایی سالانهٔ مجاهدین و مقاومت ایران اوج می‌گیرد، این بار یک دلیل دیگر هم دارد و آن امضای بیانیه زندانیان سیاسی در افشای یک مزدور اطلاعات آخوندها، توسط زندانیان سابق و دربند مجاهدین است. هدف از اقدام رذیلانهٔ تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مجاهدین، درهم شکستن زندانیان سر موضع و کشاندن آنها به‌ابراز ندامت و انزجار از مجاهدین و مقاومت ایران است.

کین‌توزی اطلاعات آخوندی به‌خاطر سوختن مهرهٔ کهنه‌کارش

شایان ذکر است که در پی انتشار بیانیه صدها تن زندانیان سیاسی در مورد لجن‌پراکنی‌های ایرج مصداقی مزدور پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی در راستای اهداف این وزارت بدنام و مزدوری برای آن، اطلاعات آخوندها شماری از امضاکنندگان و خانواده‌های آنها در داخل ایران را در همین خصوص تحت فشار و مورد تهدید و آزار قرار داده است.

از سوی دیگر به‌زندانیان دربند گفته شده اذیت و آزارهای جدیدی که علیه آنها جریان دارد «دستور از بالا» و به‌خاطر امضای بیانیه زندانیان است و آنها باید امضای خود را پس بگیرند. زندانیان تصریح می‌کنند «کاملاً مشخص است که کار، کار وزارت اطلاعات است».

اما از آنجا که اعمال فشار بر زندانیان مقاوم کارساز نبوده و آنها هم‌چنان بر مواضعشان اصرار ورزیده‌اند، رژیم به‌شیوهٔ شناخته شدهٔ خود، یعنی گروگانگیری روی آورده و از طریق صدور و ابلاغ احکام زندان برای بستگان آنها، می‌کوشد زندانیان را تحت فشار قرار دهند.

دامنه فشارهای رژیم، زندانیان امضاکننده بیانیه در ترکیه را هم در برگرفته و برخی از آنها از طریق عوامل رژیم و رابطین «نایاک» (تشکل ساخته و پرداختهٔ وزارت اطلاعات که لابیگری آخوندها در آمریکا را به‌عهده دارد) تهدید شده‌اند که اگر تکذیبیه ننویسند، در کار پناهندگی آنها مشکل ایجاد می‌شود. یادآوری می‌شود دو تن از زندانیان قیام که اخیراً توسط قضاییه جلادان به‌اعدام محکوم شدند از ترکیه به‌ایران برگردانده شده بودند.

برخی از کسانی که به آنها حکم حبس ابلاغ شده، از بستگان مجاهدان مستقر در اشرف۳ می‌باشند و رژیم از فرط درماندگی، غیظ و دق دلی خود از اشرف۳ و نقش آن در هدایت کانون‌های شورشی و فرماندهی قیام را روی بستگان آنها و پدران و مادران سالخورده‌شان در داخل کشور تخلیه کرده و آنها را آماج کین‌توزی زبونانهٔ خود قرار داده است.

سراسیمگی رژیم از گردهمایی سالانه مقاومت ایران

سال گذشته نیز مافیای آدمکشی و ترور و جاسوسی، در آستانه گردهماییهای ۵روزه مقاومت ایران در اشرف۳ در آلبانی، شمار زیادی از خانواده‌ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر یا احضار کرد. برخی از کسانی‌که امسال در آستانه گردهمایی مقاومت حکم آنها ابلاغ شده همان دستگیر شدگان و احضار شدگان تیرماه سال گذشته می‌باشند.

روشنگری فوق‌العادهٔ فریدون ژورک

آنچه امسال به‌غیظ دژخیمان از اشرف۳ ضریب زده، بیانیه زندانیان سیاسی دربند و آزاد شده در افشای تواب نفوذی ایرج مصداقی است. اما تلاشهای وزارت اطلاعات برای نجات و سفیدسازی مهره کهنه‌کارش به‌شکست قطعی و خفت‌باری انجامید و این هنگامی بود که فریدون ژورک کارگردان، فیلمساز و از زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ در پاسخ به‌لجن‌پراکنی و حقد و کین مزدور مصداقی، در مورد خانم مرجان و خود او، دست به‌یک روشنگری فوق‌العاده زد. ژورک در این افشاگری فاش کرد که ایرج مصداقی خائن، کاتب پشت‌پردهٔ تنظیم و نگارش کتابهای لاجوردی سردژخیم اوین علیه مجاهدین بوده است. این کتابها با استفاده از پرونده‌های زندانیان مجاهد که نقش اصلی آن را ایرج مصداقی به عهده داشت، تهیه می‌شد تا به‌وسیله آنها مقاومت قهرمانانه مجاهدین زیر شکنجه درهم شکسته شود.

ژورک در این مقاله هم‌چنین نوشت: «برایم بسیار تعجب‌آور بود که چرا بریده مزدوران و خائنان، به‌ویژه آن دسته‌شان که به‌خیانت معتاد شده‌اند، تنها و تنها روی شخصیت مسعود رجوی متمرکزند و هر یاوه‌ای را به‌او نسبت می‌دهند».

سخنگوی مجاهدین روشنگری و مقاله سرفصلی آقای فریدون ژورک درباره مزدور نفوذی ایرج مصداقی را فصل‌الخطاب و یک گواهی ماندگار و تاریخی از به‌اصطلاح «عملیات پیچیده چندوجهی» دادستانی ارتجاع در زمان لاجوردی و سپس اطلاعات آخوندها در زمان دژخیم فلاحیان و دژخیم حجاریان (معاون وقتٍ وزیر اطلاعات آخوندها) توصیف کرد که از بردن مزدور به‌گشتهای دادستانی و بر سر پیکرهای سردار خیابانی و اشرف رجوی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

آری، «فریدون ژورک با گواهی صادقانه خود، در پیوند و وفای به‌عهد با مرجان شورشگر، برای هر کس که قصد فهم ترفندهای رژیم را داشته باشد، نقطه پایان گذاشت».