728 x 90

حمایت اکثریت‌های پارلمانی از کهکشان۴۰۳

سخن روز
سخن روز

در آستانهٔ برگزاری گردهمایی بزرگ سالانهٔ مقاومت ایران (کهکشان ۴۰۳) اکثریتهای پارلمانی در مجالس قانونگذاری کشورهای استونی، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، مالت، مولداوی، نروژ، ولز، هلند و کانتون ژنو از آلترناتیو دموکراتیک برای تغییر رژیم ایران و برقراری صلح در خاورمیانه حمایت کردند.

اکثریت‌های پارلمانی که عموماً نمایندگان احزاب مختلف این کشورها و هم‌چنین رؤسای کمیته‌های پارلمانی را شامل می‌شوند، نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم کرده‌اند و به‌حسابرسی از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فراخوان داده‌اند.

در این بیانیه‌ها از جمله تأکید شده است:

- مردم ایران شایستهٔ برخورداری از یک نظام دموکراتیک هستند. ما همهٔ دولتهای دموکراتیک در جهان به‌خصوص اروپا را تشویق می‌کنیم از برنامهٔ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد حمایت کنند.
- از آنجا که رژیم ایران همهٔ راههای فعالیت سیاسی را برای تغییر بسته، جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد
- ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانهٔ آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به‌لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌های نفتی این رژیم فراخوان می‌دهیم
- اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنیم
- رژیم ایران رکورددار اعدام به‌نسبت جمعیت در جهان است و تنها در سال گذشته، ۸۶۴نفر را اعدام کرده است. تنها در سال۱۳۶۷ با حکم خمینی برای اعدام مجاهدین سرموضع، ۳۰ هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شدند.
- رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و بیش از ۱۰۰تن از اعضای مجاهدین قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی کند و اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ تحت فشار قرار دهد. قضاییه رژیم اهرم سرکوب خامنه‌ای برای کشتار و تروریسم است.
- دیکتاتوری دینی حاکم رفرم‌پذیر نیست. مردم ایران در قیام۱۴۰۱ هر گونه دیکتاتوری از نوع سلطنتی یا دینی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک شدند.
- مردم ایران از هر گونه حقوق سیاسی و مدنی محروم شده‌اند. سرکوب بیرحمانه مردم ایران از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی مایهٔ نگرانی عمیق است. در جریان قیام۱۴۰۱ به‌گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران "ویدئوهای تأیید شده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به‌طور عامدانه از فاصله نزدیک به‌معترضان غیرمسلح در ایران شلیک می‌کنند".
اروپا جولانگاه تروریسم حکومتی رژیم ایران است. در فوریه۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ بلژیک یک دیپلمات در حال خدمت رژیم ایران را به‌خاطر اقدام به‌بمب‌گذاری در برنامهٔ سالانه شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس به‌۲۰سال زندان محکوم کرد.
- ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانهٔ آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به‌لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌های نفتی این رژیم فراخوان می‌دهیم.
- رژیم ایران نیروی محرک در پشت جنگ خاورمیانه و حملات به‌کشتیرانی و تجارت آزاد در دریای سرخ است. سر مار در ایران است. سپاه پاسداران با گروه‌های نیابتی‌اش عامل گسترش ترور و مانع صلح و امنیت در منطقه و جهان است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9c4b0d8-c20d-4c02-8e95-9bbf35a2f3cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات