728 x 90

خامنه‌ای؛ تغییر ناپذیری و بحران اقتصادی رژیم

سخن روز
سخن روز

خامنه‌ای روز اول فروردین، در اولین سخنرانی خود در سال جدید در مشهد، با همهٔ کسانی که در داخل رژیم، او را نصیحت می‌کنند که برای جلوگیری از سرنگونی محتوم به‌تغییر و اصلاح در نظامش تن بدهد، تعیین‌تکلیف کرد.

ولی‌فقیه ارتجاع، سخنرانی خود را از «تحول» و معنای آن شروع کرد و ضمن کلی‌گویی‌های بسیار دربارهٔ تغییر و تحول، اما از همان اول روشن کرد «تحولی که دشمنان نظام مطرح می‌کنند با آنچه که بنده عرض می‌کنم به‌کلی متفاوت است». خلیفهٔ ارتجاع با ریختن آب پاکی روی دست کسانی که برای حفظ نظام و در هراس از قیام خواستار تغییر و اصلاح‌اند، گفت: «تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی این هم آن حرف دیوانه‌هاست، همان حرف دشمن‌هاست منتهی عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بی‌توجهی، گاهی هم با انگیزه‌های دیگر، آن حرف را تکرار می‌کنند، آنچه که دشمن دنبالش هست و اسمش را دگرگونی می‌گذارد عبارت است از تغییر هویت جمهوری اسلامی، دشمنان ایران اسلامی، استکبار و صهیونیست‌اند اینها با هویت جمهوری اسلامی مخالفند و اگر می‌گویند تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب، و امثال اینها مقصودشان این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکند... اگر اسم تغییر ساختار می‌آورند، اسم تحول می‌آورند، مقصودشان این است که اینها را که اتفاقاً اینها، همه نقاط قوت (نظام) ماست نقاط قوت جمهوری اسلامی است، اینها را می‌خواهند حذف کنند».

خلیفهٔ ارتجاع سپس ادعا کرد که از قضا نظام دارای بنیه‌یی قوی است و با تأکید بر این‌که «تحول ناظر به‌تغییر نقاط ضعف است» ماهیت فاشیسم دینی حاکم را نقطه قوت اصلی نظام دانست که نباید ضربه ببیند. وی در حالی که قیام مردم ایران را توطئهٔ جهانی دشمنان نظام قلمداد می‌کرد، با وارونه‌گویی مضحکی ادعا کرد که «آنچه که در صحنه اتفاق افتاد درست به‌عکس آن چیزی بود که آنها خواسته بودند، جمهوری اسلامی نشان داد که قوی است ضعیف نیست. بر یک چنین اغتشاشی، بر یک چنین توطئه جهانی فائق آمد و نشان داد به‌دنیا که قوی است».

با این همه ولی‌فقیه ارتجاع نتوانست بحران اقتصادی گریبانگیر رژیم را انکار کند و با اعتراف به‌سیاست خطا و اشتباه اقتصادی که موجب بحران کنونی شده گفت: «بخشهای مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد، بارها این را تکرار کردیم بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌کنند، اینها باید با بنگاههای خصوصی رقابت نکنند، بگذارند تولید را مردم انجام بدهند ما آن روزی که همهٔ سررشته کارها را دست دولت دادیم به‌این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود اما عدالت اقتصادی برقرار نشد، به‌خطا خیال می‌کردند اگر کلید اقتصاد دست دولت باشد عدالت اقتصادی به‌وجود می‌آید، این اشتباه بود چنین چیزی اتفاق نیفتاد».

خامنه در پیام تحویل سال جدید هم در اعترافی ناگزیر به بحران اقتصادی رژیم و مشکلات معیشتی گفت: «در سال۱۴۰۱ مهمترین مسأله‌ای که برای ملّت مطرح بود مسأله‌ٔ اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند... تلخیها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. به‌خصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکیها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند بیشترین سنگینی‌اش به دَهَکهای پایین جامعه می‌آید»

وی هم‌چنین اذعان کرد که در سال جدید هم بحران اقتصادی به قوت خود باقی است و گفت: «خب، حالا سال۱۴۰۲؛ به نظر من در سال۱۴۰۲ هم مسأله‌ٔ اصلی ما مسأله‌ٔ اقتصاد است. یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم، در زمینه‌ٔ فرهنگی، در زمینه‌ٔ سیاسی، لکن مسأله‌ٔ اصلی و محوری در این سال هم مسأله‌ٔ اقتصاد است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/92de3555-3e23-4986-aef7-ee62dfdb573f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات